Skoči na vsebino

NOVICA

Cenejše vinjete za velike družine in invalide

 

Ljubljana, 3. december 2013 – Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel je na današnji novinarski konferenci, skupaj s Tomažem Meršetom (Družinska pobuda) in Borisem Plavšičem (Rdeči križ Slovenije), predstavil rešitev glede dražjih vinjet za kombije velikih družin ter kombije za prevoze invalidov

 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v sodelovanju s Civilno iniciativo za družino in pravice otrok, Družinsko pobudo, družbo DARS d.d., ter Rdečim križem Slovenije, poiskalo rešitev, da uvedba novega cestninskega razreda za vozila, ki so razvrščena v cestninski razred 2B (dvosledna vozila, katerih višina nad prvo osjo presega 1,30 m), ne bi dodatno obremenila družinskih proračunov invalidov in velikih družin.  Vsi, ki bodo zaprosili za pomoč, bodo dobili povrnjeno razliko med vinjeto za kombinirana vozila in vinjeto za osebna vozila.
 
Vsi, ki so ob zadnji še veljavni registraciji za vozila razvrščena v nov cestninski razred 2B, uveljavili pravico do oprostitve letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu za invalide ali pravico do 50 odstotnega znižanja letne dajatve za velike družine, bodo lahko zaprosili za pomoč pri nakupu letne vinjete za leto 2014 v višini 110,00 evrov. Enaka možnost bo tudi za vozila društev in invalidskih organizacij, če so namenjena za prevoz invalidov. Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo in prostor je takšnih vozil manj kot 500. Možnost za vložitev prošnje za pomoč pri nakupu letne vinjete za vozila, razvrščena v cestninski razred 2B bo vse leto, da jo bodo lahko izkoristili tudi tisti lastniki vozil, ki doslej niso uveljavljali pravice za oprostitev letne dajatve za invalide, oziroma plačilo 50% letne dajatve za velike družine in bodo to urejali ob registraciji vozila.
 
Postopek bo kar se da enostaven. Prošnjo za pomoč pri nakupu letne vinjete za cestninski razred 2B v višini 110,00 evrov bodo upravičenci skupaj s kopijo računa in kopijo prometnega dovoljenja poslali na Rdeči križ Slovenije, kjer bodo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor preverili upravičenost prošnje in takoj po potrditvi, nakazali sredstva. Sredstva za pomoč invalidom in velikim družinam pri nakupu vinjete bo z donacijo RKS zagotovil DARS d.d.
 
Naslov za pošiljanje prošenj je:

 
Rdeči križ Slovenije
Mirje 19
1000 Ljubljana

 

Priloge:

 
Prošnja za pomoč pri nakupu letne vinjete (Priloga 1)
Upravičenci za uveljavljanje pravice (Priloga 2)
Pojasnila v zvezi z razvrstitvijo vozil (Priloga 3)