Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Gašperšič: »Zavedanje in vloženi napori za vzpostavitev pogojev za razvoj elektromobilnosti v Sloveniji se spreminjajo v realnost.«

Danes je minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič sodeloval na novinarski konferenci o vzpostavitvi javne infrastrukture hitrih polnilnic za električna vozila na slovenskem avtocestnem križu in v nadaljevanju nagovoril udeležence odprtja prve polnilnice na štajerski avtocesti.

Minister je na novinarski konferenci izpostavil: »Vsi, ki smo se danes iz Ljubljane pripeljali z električnim avtomobilom smo za pot porabili manj kot 20 kWh energije. Če bi se pripeljali z avtomobilom z motorjem na notranje zgorevanje bi porabili vsaj 70 kWh energije, če ne več. Tako bi v ozračje v vožnji izpustili več kot 150 g ogljikovega dioksida na kilometer ter okolico neposredno obremenili še z drugimi izpušnimi plini in hrupom. Z električnim avtomobilom pa smo se vozili brez hrupa in brez izpustov. Glede na to, da vse več slovenskih dobaviteljev energije za električno mobilnost zagotavlja električno energijo iz obnovljivih virov, smo najverjetneje resnično vozili brez ogljičnega odtisa ter dokazali, da dekarbonizacija prometa ni le vizija neke oddaljene prihodnosti.

 

V Evropi in Sloveniji je odvisnost prometa od fosilnih goriv 96-97% in kot je znano, je to za trajnostni razvoj prometnega sektorja ter za prehod v nizkoogljično družbo drastično preveč. Zato je tudi Evropska Komisija leta 2011  sprejela  »Načrt za enotni evropski prometni prostor« z namenom povečanja mobilnosti, v katerem se predvideva zmanjšanje odvisnosti od nafte ter emisij od prometa za 60% do leta 2050. S pomočjo električne energije v prometu lahko zmanjšamo odvisnost od nafte. Ob tem pa želimo vključiti čim večji delež obnovljivih virov energije.

 

Prav tako se zavedamo, da je izkoristek električnih vozil približno trikrat, do štirikrat večji od vozil z motorjem z notranjim izgorevanjem. Poleg tega električna vozila ne izpuščajo nevarnih snovi v okolje ter so bistveno manj hrupna od klasičnih vozil. Ta suhoparna teorija je že dolgo znana in ničkolikokrat potrjena.

 

S polnilnicama, ki ju bomo zagnali danes in preostalih 24 do konca leta, pa bo teorija končno postala tudi del splošne slovenske prakse. Z našim krakom Central European Green Coridors namreč električna mobilnost v Sloveniji doživlja pomemben korak k doseganju dveh ključnih evropskih ciljev: korak k uresničitvi zmanjšanja odvisnosti od nafte ter korak k ublažitvi vpliva prometa na okolje.

 

Če na obstoječi polnilni infrastrukturi električni avtomobil ene izmed vodilnih avtomobilskih znamk polni akumulatorje več kot sedem ur, jih bo na tej polnilnici do 80 odstotkov polnosti napolnil v 25 minutah. Tako bo njegov uporabnik vožnjo od Maribora do Kopra opravil le s približno polurnim postankom, doslej pa je pot zanj predstavljala skorajda celodnevni projekt. Do 80 odstotkov polnosti bodo na tej univerzalni polnilnici, akumulatorje v manj kot pol ure napolnili vsi električni avtomobili namenjeni množični prodaji, po vseh treh standardih polnjenja.

 

Konec leta bo razdalja med hitrimi polnilnicami za električna vozila na celotnem slovenskem avtocestnem omrežju manjša kot 50 km. Tako se bomo z začelja postavili med vodilne na področju zagotavljanja pravšnje infrastrukture za razmah električne mobilnosti, ne le v Evropi, marveč tudi širše. Toda to je le eden prvih korakov dekarbonizacije prometa, pri kateri bomo morali vsi deležniki električne mobilnosti v Sloveniji sodelovati in delovati usklajeno. Le tako bomo dosegli okoljske, klimatske in cilje povezane z večanjem energetske neodvisnosti. V Sloveniji namreč v prometu porabimo 40 odstotkov energije, električne energija pa je edina, ki jo v zadostni količini lahko za uporabo tudi v prometu pridobimo sami.«

 

Minister je še poudaril, da je Vlada RS je že sprejela Program ukrepov za zagotavljanje infrastrukture in sistemskega okolja za vstop baterijskih električnih vozil na slovenski trg. Prav tako si bo Ministrstvo za infrastrukturo prizadevalo vzpostaviti podporno okolje za razvoj električne mobilnosti in mobilnosti z drugimi alternativnimi energenti ter s tem omogočili slovenski družbi prehod v nizkoogljično in brezogljično družbo.

 

Po novinarski konferenci je minister Gašperšič še pozdravil in nagovoril udeležence na dogodku slavnostne otvoritve prve polnilnice na postajališču Tepanje in med drugim poudaril: »Danes je napočil čas, ko se naše zavedanje in vloženi napori za vzpostavitev pogojev za razvoj elektromobilnosti v Sloveniji, spreminjajo v realnost. Z izgradnjo 26 hitrih polnilnic za električna vozila na avtocestnem križu, ki smo ga poimenovali »Zeleni koridorji Slovenije« bomo Slovenijo povezali z evropskim in svetovnim zemljevidom elektromobilnosti. Slovenija ima vse možnosti, da s svojo konfiguracijo in pokritostjo z hitrimi polnilnicami postane vrhunski poligon za spodbujanje in vpeljavo elektromobilnosti v vsakdanje življenje slehernega izmed nas.

 

Zavedamo se, da bo prehod postopen, zato smo, da spodbudimo hitrejši prehod, z Akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost predvideli tudi uvedbo fiskalnih instrumentov kot so oprostitev davkov in dajatev za spodbujanje nakupa električnih vozil.

 

Spodbude so v Sloveniji vse od leta 2011 že na voljo in vsak, ki se odloči za nakup električnega vozila lahko prejme subvencijo v višini pet tisoč evrov. Za leto 2015 je v poslovnem načrtu Eko sklada predvideno za spodbujanje nakupa električnih vozil za 2,5 milijona EUR nepovratnih sredstev.

 

Za doseganje ciljev obnovljivih virov v prometu in zmanjšanja onesnaženosti zraka za pospešeno uvajanje elektromobilnosti je namenjenih za dva milijona evrov za podpore postavitvi javne infrastrukture za alternativna goriva in pametnih polnilnih postaj.

 

Današnja otvoritev prvih dveh hitrih polnilnic za električna vozila na Lopati in tu v Tepanjah ter do konca letošnjega leta še izgradnja ostalih 24 hitrih polnilnic na avtocestnem križu Slovenije daje zgled vsem ostalim projektom, kako se da  s povezovanjem ključnih akterjev na področju elektromobilnosti projekt izvesti zgledno in kakovostno.«

 

Izgradnja 26 polnilnic je del večpartnerskega projekta „Srednjeevropski zeleni koridorji – čezmejna infrastruktura za hitro polnjenje električnih vozil, ki povezuje Avstrijo, Slovaško, Slovenijo, Nemčijo in Hrvaško“, za kar smo prejeli Sklep EK za finančno pomoč EU na vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T). Slovenska partnerja sta Ministrstvo za infrastrukturo in SODO d.o.o..