Skoči na vsebino

ZAKONODAJA - VOZILA

Naslov predpisaDirektiva /uredba/ sklep EGS, ES, EU oziroma pravilnik UN/ECE

Zakon o motornih vozilih (ZMV)

(Uradni list RS, št. 106/10, 23/15)

 

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO  ZMV-NPB1

delni prenos:

2007/46 z vsemi spremembami,

2009/40 z vsemi spremembami,

2015/413,

2002/24 z vsemi spremembami,

2003/37 z vsemi spremembami 

Pojmovnik o pomenu pojmov o vozilih,

izdaja 00 z dne 23. novembra 2011

 

 

 

Mednarodni sporazumi s področja vozil 

 

Predpisi s področja ugotavljanja skladnosti vozil

 

Tehnične specifikacije za vozila

 

Predpisi s področja uporabe vozil (registracija, tehnični pregledi, naprave in oprema,...)

 

Predpisi s področja letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

 

Ostali predpisi s področja vozil