Skoči na vsebino

VOZILA - UPORABA VOZIL

Naslov predpisaDirektiva / uredba EGS, ES oziroma pravilnik UN/ECE

 

REGISTRACIJA VOZIL

NOVO

Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil

(Uradni list RS, št. 48/114/13, 20/14, 31/1464/14 in 53/16)

 

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - P I

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - P II

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - P III

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - P IV

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - P V

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - P VI

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - P VII

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - P VIII

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - P IX

 

za reg. organizacije: obrazci 

Vloga za registracijo vozila

Vloga za registracijo vozila - z odmiki

 

Dovoljenje za preskusno vožnjo

Dovoljenje za uporabo trajnih preskusnih tablic

 

Soglasje uporabnika vozila

Soglasje uporabnika vozila - z odmiki

1999/37, 2003/127, 2006/103, 2013/22

Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil

(Uradni list RS, št. 83/06)

2411/98

Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa

(Uradni list RS, št. 72/11, 1/12, 71/1316/14 in 13/15)

Pravilnik o potrdilu o uničenju motornega vozila in o izjavi o lokaciji vozila

(Uradni list RS, št. 54/10)

2000/53, 2010/115

 

TEHNIČNI PREGLEDI VOZIL

NOVO: Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil

(Uradni list RS, št. 44/13, 97/13 in 31/14)

Opomba: glej pričetek veljavnosti in uporabe

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - PI

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - PII

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - PIII

Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil

(Uradni list RS, št. 88/05 in 119/07)

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

96/96, 1999/52, 2001/9, 2001/11, 2003/27, 2000/30, 2003/26

Pravilnik o nadzoru tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 107/11)

2000/30, 2010/47

 

NAPRAVE IN OPREMA VOZIL

NOVO: Pravilnik o delih in opremi vozil

(Uradni list RS, št. 44/1336/14 in 69/15

Opomba: glej pričetek uveljavitve

  

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - PI

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - PII

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - PIII

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - PIV

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - PV

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - PVI

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - PVII