Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ENERGETSKA STATISTIKA

 

Direktorat za energijo opravlja specifične naloge na področju energetske statistike. V okviru tega se izvajajo naslednje ključne aktivnosti:

 • upravljanje informacijskega sistema baze podatkov energetskega sektorja;
 • spremljanje in analiziranje poslovanja energetskih podjetij;
 • izdelava letnih statističnih publikacij in ekonomskih analiz v energetiki;
 • izdelava letnih energetskih bilanc republike Slovenije;
 • uredništvo spletnih strani Portala Energetika;
 • izvajanje obveznosti poročanja podatkov institucijam EU (struktura cen naftnih derivatov in cene električne energije);
 • priprava pravnih podlag za zagotavljanje potrebnih podatkov;
 • spremljanje zadolženosti podjetij elektrogospodarstva in premogovništva v okviru zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja;
 • priprava in izvrševanje proračuna v okviru programskega proračuna politike "Viri energije in energetska učinkovitost";
 • sodelovanje pri obveznem poročanju in izmenjavi podatkov z drugimi institucijami na področju energetike v državi;
 • servisiranje komisij plačne politike v podjetjih elektrogospodarstva in premogovništva;
 • priprava podlog in gradiv za odločanje in specifičnih informacij energetskega sektorja za resorno ministrstvo in druge institucije.

V okviru spremljanja poslovanja podjetij s področja energetike se izdelujejo poglobljene ekonomske analize v energetiki in izdajajo letna poročila:

V okviru spremljanja izvajanja nacionalne energetske politike sektor izdeluiejo letne statistične publikacije: