Skoči na vsebino

ENERGETSKA STATISTIKA

 

Direktorat za energijo opravlja specifične naloge na področju energetske statistike. V okviru tega se izvajajo naslednje ključne aktivnosti:

 • upravljanje informacijskega sistema baze podatkov energetskega sektorja;
 • spremljanje in analiziranje poslovanja energetskih podjetij;
 • izdelava letnih statističnih publikacij in ekonomskih analiz v energetiki;
 • izdelava letnih energetskih bilanc republike Slovenije;
 • uredništvo spletnih strani Portala Energetika;
 • izvajanje obveznosti poročanja podatkov institucijam EU (struktura cen naftnih derivatov in cene električne energije);
 • priprava pravnih podlag za zagotavljanje potrebnih podatkov;
 • spremljanje zadolženosti podjetij elektrogospodarstva in premogovništva v okviru zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja;
 • priprava in izvrševanje proračuna v okviru programskega proračuna politike "Viri energije in energetska učinkovitost";
 • sodelovanje pri obveznem poročanju in izmenjavi podatkov z drugimi institucijami na področju energetike v državi;
 • servisiranje komisij plačne politike v podjetjih elektrogospodarstva in premogovništva;
 • priprava podlog in gradiv za odločanje in specifičnih informacij energetskega sektorja za resorno ministrstvo in druge institucije.

V okviru spremljanja poslovanja podjetij s področja energetike se izdelujejo poglobljene ekonomske analize v energetiki in izdajajo letna poročila:

V okviru spremljanja izvajanja nacionalne energetske politike sektor izdeluiejo letne statistične publikacije: