Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNO SODELOVANJE

 

Direktorat za energijo v okviru svojih pristojnosti izvaja specifične naloge s področja mednarodnega sodelovanja. V okviru tega izvaja naloge s področja harmonizacije in spremljanja uresničevanja pravnega reda Evropske unije (EU), pripravlja vsebinska gradiva glede stališča Republike Slovenije (RS) do predlogov aktov EU na področju energije, koordinira in sodeluje v organih in delovnih telesih EU ter drugih mednarodnih organizacij. Direktorat za energijo skrbi tudi za reševanje ostalih mednarodnih vprašanj na področju energije ter zagotavlja informacije javnega značaja s področja energije.

V okviru mednarodnega sodelovanja v organih EU se predstavniki ministrstva in direktorata udeležujejo srečanj s področja energije ter sestankov organov in delovnih teles EU, ki pokrivajo splošna in ožja strokovna vprašanja s področja energije. Med njimi izpostavljamo:

  • formalna srečanja ministrov za energijo (Transport, Telecommunications and Energy Council);
  • neformalna srečanja ministrov za energijo (Informal Meetings of Energy Ministers);
  • srečanja generalnih direktorjev za energijo (High Level Group of General Directors for Energy);
  • srečanja delovne skupine za energijo (Energy Working Group);
  • srečanja delovne skupine za električno energijo (Electricity Working Group);
  • srečanja delovne skupine za zemeljski plin (Gas Working Group).

Predstavniki Direktorata za energijo spremljajo in vsebinsko sodelujejo tudi pri aktivnostih izbranih mednarodnih organizacij, ki pokrivajo področje energije. Med njimi so npr. aktivnosti v okviru Pogodbe o energetski listini (Energy Charter Treaty) in Energetske skupnosti (Energy Community). Direktorat za energijo sodeluje tudi z nosilci priprave mednarodnih pogodb s področja energije in pri izvajanju mednarodnih pogodb ter pri aktivnostih, ki so povezane s področjem makro regij EU.


Osnovne informacije o energetski politiki EU najdete na spletni strani EU – ENERGIJA.

 

Pregled veljavne sekundarne zakonodaje EU (Direktive, Uredbe), ki sodijo pod pristojnost Direktorata za energijo (DG ENER), razdeljeno po področjih so objavljene na spletni strani Portala Energetika


Več informacij o aktualnem dogajanju na področju energije in EU najdete na spletni strani Evropske komisije – ENERGY.

 

 

AKTUALNO:

Arhiv sporočil za javnost s področja mednarodnega sodelovanja