Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB

 

Ministrstvo, pristojno za energijo, je v skladu s 511. členom Energetskega zakona (EZ-1) zadolženo za spremljanje naložb v družbah ELES, d.o.o., SODO, d.o.o. in Borzen, d.o.o.. Vlada Republike Slovenije kot edini družbenik izvršuje pravice in dolžnosti v zvezi upravljanjem kapitalskih naložb v teh družbah.

Za spremljanje naložb je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo (MZI), ki  izvršuje pravice družbenika v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in pri tem upošteva dobre prakse korporativnega upravljanja in priporočila, ki jih je sprejela uprava uprava Slovenskega državnega holdinga d.d. (SDH, d.d.) in druga strokovna združenja.

Izvrševanje pravic obsega izvrševanje upravljavskih pravic in premoženjskih pravic.

 

Podrobnejše informacije

 

 

AKTUALNO:

  • 13. 7. 2015 - Državni zbor je na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Ur. l. RS, št. 25/14) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Ur. l. RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) na seji dne 13. julija 2015 sprejel Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdSUKND) (Ur. l. RS, št. 53/2015)