Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KOPENSKI PROMET

v.d. generalne direktorice: mag. Andreja Knez

telefon: 01 478 81 72
e-pošta: gp.mzi(at)gov.si  

 

namestnica generalne direktorice: dr. Anita Goršek

telefon: 01 478 82 13

e-pošta: anita.gorsek(at)gov.si 

 

 

Direktorat za kopenski promet opravlja strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na razvoj, investicije in varnost na področju:
- cest, cestninskega sistema v RS ter vzdrževanja in upravljanja cestne infrastrukture,
- cestnega prometa in logistike,
- železnic in žičnic.


V delovno področje Direktorata za kopenski promet med drugim sodi tudi:

 

-     izvajanje Strategije razvoja prometa v RS ter zagotavljanje sredstev za redno in enakomerno financiranje prometne infrastrukture;

-     usklajevanje prometnih povezav s sosednjimi državami in v okviru EU;

-     spremljanje stanja prometne infrastrukture, trendov gibanja prometnih tokov, aktivnosti in trendov na področju evropske transportne politike;

-     uvajanje in vzpodbujanje inteligentnih prometnih sistemov, namenjenih predvsem učinkovitemu obveščanju udeležencev v prometu ter izboljšanju prometne varnosti;

-     spremljanje podatkov o prometu in prometnih tokovih ter analiz na osnovi dejanskih podatkov iz infrastrukture;

-     optimizacija infrastrukture glede na možne multimodalne povezave;

-     priprava zakonskih podlag za izvajanje notranjega in mednarodnega cestnega prevoza potnikov in blaga ter dokumentov s področja cestnega prometa, logistike in intermodalnih prevozov;

-     razvoj javne železniške infrastrukture;

-     zagotavljanje izvajanja prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu;

-     opravljanje upravnih in strokovnih nalog, ki se nanašajo na področje varnosti prometa vozil, voznikov, prometnih pravil, obratovanja žičniških naprav in smučišč, izdaja pooblastil za opravljanje strokovno tehničnih pregledov na žičniških napravah;

-     podeljevanje koncesij za gradnjo žičniških naprav ter izdaja pooblastil vodjem obratovanja žičniških naprav;

-     sodelovanje pri pripravi zakonodaje EU in njen prenos v pravni red RS.

 

Delovna področja:

 

-    Sektor za ceste

vodja sektorja: mag. Zvonko Zavasnik

telefon: 01 478 82 39

e-pošta: zvonko.zavasnik(at)gov.si

 

-    Sektor za cestni promet in logistiko

vodja sektorja: Bogdan Potokar

telefon: 01 478 81 92

e-pošta: bogdan.potokar(at)gov.si

 

-    Sektor za železnice in žičnice

vodja sektorja: mag. Vlasta Kampoš-Jerenec

telefon: 01 478 82 64

e-pošta: vlasta.kampos-jerenec(at)gov.si

 

-    Notranje organizacijska enota za upravljanje s prometom in obveščanje (NCUP)

vodja NCUP: Dean Herenda

telefon: 01 478 82 12

e-pošta: dean.herenda(at)gov.si