Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVIDENCE MOTORNIH VOZIL IN VOZNIŠKIH DOVOLJENJ

Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi 63. člena Zakona o motornih vozilih vodi računalniško evidenco registriranih motornih in priklopnih vozil. Na podlagi 64. člena Zakona o voznikih pa vodi računalniško evidenco voznikov. Evidenca registriranih vozil vsebuje vse podatke o posameznem vozilu, ki morajo biti navedeni na izdanem prometnem dovoljenju in registraciji, podatke o lastniku vozila ali osebi, na katero je vozilo registrirano, podatke o tehničnih pregledih, obveznem zavarovanju in druge podatke. Podatki o lastniku vozila ali osebi, na katero je vozilo registrirano, vsebujejo osebno ime oziroma ime podjetja, EMŠO oziroma matično številko ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža podjetja. Ta evidenca vsebuje tudi podatke o dovoljenjih za preskusno vožnjo in izdanih preskusnih tablicah ter njihovih uporabnikih, in sicer osebno ime oziroma firmo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža. Ta evidenca vsebuje tudi podatke o dovoljenjih za daljšo dobo uporabe preskusnih tablic in o trajnih preskusnih tablicah ter osebno ime oziroma firmo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža subjektov iz četrtega odstavka 38. člena tega zakona in osebno ime oseb, ki so upravičene za izdajo dovoljenj za preskusno vožnjo.

 

Evidenca izdanih vozniških dovoljenj vsebuje podatke o imetniku vozniškega dovoljenja, o potrdilu za prvo pomoč, podatke o zdravniških spričevalih, podatke o začasno odvzetih vozniških dovoljenjih po zakonu, ki ureja prekrške in zakonu, ki ureja kazenski postopek ter podatke o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniških dovoljenj.
Iz evidence registriranih vozil objavljamo podatke o številu registriranih vozil po posamezni upravni enoti, kategoriji vozila in sektorju lastništva na zadnji dan v mesecu.
 
Obveščamo vas, da podatke o novo registriranih vozilih za pretekli mesec in bazo vozil s stanjem voznega parka na 31.12. v posameznem letu, ne objavljamo več na naših straneh, temveč na spletnem portalu NIO (Nacionalni Interoperabilnostni Okvir)  http://data.gov.si/nio/.

 

Statistični podatki s področja prometa (MzI)