Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA ZA UPRAVLJANJE S PROMETOM IN OBVEŠČANJE (NCUP)

vodja NCUP: Dean Herenda

telefon: 01 478 82 12

e-pošta: dean.herenda(at)gov.si

 

Nacionalni center za upravljanje prometa (NCUP) je bil ustanovljen sredi leta 2016. Trenutno se odvija postopek integracije nadzora prometa s strani upravljavcev (DARS in DRSI) in upravljanja prometa v NCUP, ki bo potekal vse do konca leta 2019, takrat bo center tudi začel obratovati kot celota.
NCUP bo prevzel odgovornost za strateško upravljanje prometa na ravni države in omogočil koordinacijo ne samo med upravljavci, temveč tudi med vsemi subjekti, ki imajo s prometom povezane naloge. Vizija NCUP je zagotavljanje celovitega upravljanja prometa na trajnostni način (mobilnost in dostopnost, prometna varnost, učinkovita raba energije) z zagotavljanjem prometnih informacij v realnem času. Z integracijo upravljanja prometa v NCUP bodo doseženi cilji evropskih smernic ter zahteve iz Direktive 2010/40/ES o okviru za uvajanje inteligentnih transportnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza in nacionalne zakonodaje ter strateških dokumentov kot sta Zakon o cestah in Strategija razvoja prometa v RS.

Na osnovi vizije enovitega upravljanja prometa na ravni države so zastavljeni cilji:

  • omogočiti dostopnost in izmenjavo informacij o prometu v realnem času za uporabnike in upravljavce prometnih sistemov ter projekcije prometa v prihodnosti;
  • zmanjšati odzivni čas od nastanka izrednega dogodka do objave v nacionalni točki za dostop do prometnih podatkov;
  • zagotoviti zaupanje v verodostojnost objavljenih podatkov in informacij ter imeti nadzor nad storitveno verigo informiranja v prometu do končnega uporabnika;
  • zagotoviti analize učinkovitosti prometnih sistemov lastnikom in upravljavcem prometnih sistemov;
  • zmanjšati zastoje v cestnem prometu;
  • izboljšati prometno varnost;
  • skrajšati potovalne čase;
  • zmanjšati porabo energije;
  • zmanjšati ogljični odtis.

Projekti