Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROJEKTI

 

LinkingDanube

V okviru programa Interreg Podonavje v projektu LinkingDanube kot predstavnika Slovenije sodelujeta Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). Upravičeno obdobje za izvedbo projekta je od 1.1.2017 do 30.06.2019.Projekt se loteva problema pomanjkanja storitev zagotavljana čezmejnih potovalnih informacij o javnem prevozu. Pri tem se osredotoča tudi na čezmejni prevoz na delo in mobilnost na ruralnih območjih. Glavni cilj projekta je spodbuditi okolju prijazne oblike mobilnosti in izboljšati dostopnost v Podonavski regiji. Zastavljeni cilj bi dosegli s transnacionalnim, interoperabilnim in večmodalnim načrtovanjem poti v urbanih in ruralnih območjih. Trenutno nikjer v Evropi ni ustreznega transnacionalnega večmodalnega sistema za potnike. Projekt LinkingDanube se v prvi vrsti osredotoča na povezovanje manj dostopnih območij s TEN-T omrežjem, kar bi dosegli z vključitvijo alternativnih storitev javnega transporta in integracijo podatkov o storitvah prevoza po naročilu.Glavni rezultat projekta bo javno dostopen pilotni koncept storitev načrtovanja transnacionalnih, večmodalnih in okolju prijaznih potovanj v Podonavski regiji. Storitev LinkingDanube (tehnično orodje) se bo gradila na obstoječih sistemih in bo implementirana na decentraliziran način. Tako bo vsak izmed sodelujočih partnerjev odgovoren za lokalno logiko usmerjanja in razpoložljivost podatkov v pilotni aplikaciji..

Uradna spletna stran projekta:http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/linking-danube

 


C-ROADS (partnerski projekt)

C-Roads je pilotni projekt uvajanja kooperativnih inteligentnih transportnih sistemov (C-ITS) za prenos informacij v realnem času. S sistemi, ki temeljijo na komunikacijah infrastruktura-vozilo in vozilo-infrastruktura, bi lahko bistveno izboljšali prometno varnost, zmanjšali emisije ter izbojšali mobilnost. V okviru platforme C-Roads in delovnih skupin bo v obdobju 2017-2019 potekal preizkus kooperativnih C-ITS sistemov. Preizkušala se bo hibridna tehnologija, in sicer C-ITS G5 na zahodnem odseku A1 od Ljubljane do Kopra v dolžini 30 km, povezano vozilo C-ITS  3G/4G/LTE ter informacijske storitve v oblaku pa na istem razširjenem odseku v dolžini 100 km. V NCUP se v sodelovanju z DARS d.d. načrtuje nadgradnja in razširitev pilotske obcestne infrastrukture C-ITS G5 na ključne odseke AC, kar se bo izvedlo v okviru C-Roads Slovenija 2.


CROCODILE 2 (partnerski projekt)
Projekt je namenjen sofinanciranju aktivnosti na področju sistemov za nadzor in vodenje prometa, izmenjavi prometnih informacij ter zagotavljanju informacij uporabnikom. Upravičenec je Ministrstvo za infrastrukturo, izvedbeno telo je DARS d.d., ki tudi zagotavlja lastno udeležbo za izvedbo aktivnosti. S strani Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) bodo sofinancirane aktivnosti, ki jih DARS izvaja na področju sistemov za nadzor in vodenje prometa (obnova elektro strojne opreme, montaža avtomatskih števcev prometa s klasifikacijo vozil, obveščanje o stanju prometa).


I_HeERO (partnerski projekt)
Cilj projekta I_HeERO je vzpostavitev sistema eKlic, ki temelji na evropski številki za klic v sili 112. eKlic je klic v sili, ki ga lahko potniki v vozilu sprožijo ročno ali pa se sproži samodejno v trenutku, ko senzor, ki je vgrajen v vozilu, zazna hudo nesrečo. Ob sproženju eKlica se vzpostavi govorna povezava s pristojnim centrom za obveščanje. Operater z vzpostavitvijo govornega kanala pridobi tudi informacije o natančni lokaciji vozila in znamki ter modelu vozila, ki je bilo udeleženo v nesreči. Poznavanje točne lokacije vozila je ključnega pomena, saj omogoča reševalnim službam, da lahko veliko hitreje prispejo na kraj nesreče, kar pomeni več rešenih življenj. Slovenski upravičenci so Iskratel, Telekom in Uprava RS za zaščito in reševanje, odobreno je 50 % sofinanciranje s sredstvi IPE.


Integracija upravljanja prometa v Nacionalnem centru za upravljanje prometa (NCUP) – 1. faza
NCUP bo prevzel odgovornost za strateško upravljanje prometa na ravni države in omogočil koordinacijo tako med upravljavci cest kot tudi ostalimi subjekti, ki imajo s prometom povezane naloge. Vizija NCUP je zagotavljanje celovitega upravljanja prometa na trajnostni način z zagotavljanjem prometnih informacij v realnem času. V prvi fazi projekta, ki je sofinanciran s strani Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE), se načrtuje vzpostavitev podatkovnega skladišča, vzpostavitev makroskopskega prometnega modela ter dinamičnega simulacijskega prometnega modela, pridobivanje masovnih podatkov o gibanju vozil v realnem času ter vzpostavitev nacionalne točke dostopa. Upravičenec za izvedbo projekta je Ministrstvo za infrastrukturo. Upravičeno obdobje za izvedbo projekta je od 30.6.2016 do 29.11.2019.