Skoči na vsebino

SEKTOR ZA CESTE

vodja sektorja: mag. Zvonko Zavasnik

telefon: 01 478 82 39

e-pošta: zvonko.zavasnik(at)gov.si

 

Prednostne programske naloge na področju cestne infrastrukture

  • priprava predlogov sistemske pravne ureditve s področja razvoja državnega cestnega omrežja skladno z usmeritvami Evropske unije
  • presoja možnosti uporabe zasebnega kapitala in drugih zunajproračunskih virov kot dodatnega vira za hitrejši razvoj cestne infrastrukture ter za učinkovitejše reševanje potreb uporabnikov cest
  • dograditev avtocestnega sistema v državi skladno z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Sloveniji
  • razvoj cestninskega sistema v Sloveniji kot sistema za financiranje razvoja avtocestnega sistema ter sistema usmerjanja prometnih tokov in obremenitev in uvedba elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku
  • priprava programa posodobitve državne cestne mreže nacionalnega pomena
  • uspešno črpanje evropskih sredstev, namenjenih razvoju cestne infrastrukture na slovenskem delu evropskih koridorjev in uvajanju inteligentnih prometnih sistemov, namenjenih predvsem učinkovitemu obveščanju udeležencev v prometu ter izboljšanju prometne varnosti

 

Področja

državne ceste

kategorizacija in podatki o javnih cestah

avtoceste in hitre ceste

ostale državne ceste

zimsko vzdrževanje

prometno-informacijski center

izredni prevozi

 

Zakonodaja s področja cest