Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA CESTNI PROMET IN LOGISTIKO

vodja sektorja: Bogdan Potokar

telefon: 01 478 81 92

e-pošta: bogdan.potokar(at)gov.si

 

Poglavitna področja cestnega prometa so notranji in mednarodni cestni prevozi potnikov in blaga ter mednarodni odnosi, povezani z ureditvijo notranjega in mednarodnega cestnega prevoza v Republiki Sloveniji. Sektor za cestni promet in logistiko pripravlja zakone in izvršilne predpise na področju cestnega prometa, ki se tičejo predvsem pogojev za opravljanje dejavnosti notranjega in mednarodnega cestnega prevoza (licence, dovolilnice, dovoljenja). V okviru področja mednarodnih odnosov pa se redno sestajajo dvostranske mešane komisije (skupni odbor) za mednarodni cestni prevoz oseb in blaga, ki sklepajo sporazume in protokole, na podlagi katerih se postopoma liberalizira cestni prevoz med Republiko Slovenijo in državami, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjen tak sporazum.

  

Na področju prevozov v cestnem prometu se opravljajo sledeče naloge: 

  • spremljanje stanja v družbi in skrb za razvoj prometa v skladu s sprejeto politiko države
  • priprava predlogov zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov ter drugih gradiv za Vlado RS
  • priprava programov raziskovalnih in strokovno razvojnih nalog s področja cestnega prometa, prometnih tokov in infrastrukture ter spremljanje in zagotavljanje njihovega izvajanja
  • pripravo strokovnih podlag, sodelovanje in vodenje usklajevanja pri pripravi mednarodnih pogodb in sodelovanje pri izvajanju mednarodnih pogodb s področja cestnega in integralnega prometa
  • priprava predpisov in posamičnih aktov ter internih aktov za izvajanje izvršilnih nalog
  • strokovni in upravni nadzor nad izvajalci javnih pooblastil (Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno podjetniška zbornica Slovenije)
  • zagotavljanje opravljanja javnih služb v skladu s predpisi
  • izvajanje postopkov v zvezi zagotavljanjem pogojev za izvajanje javnega cestnega potniškega prometa
  • vzpostavitev, vodenje, vzdrževanje in povezovanje zbirk podatkov in evidenc
  • sodelovanje v mednarodnih organizacijah, organih in delovnih telesih.

 

Področja dela: