Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

CESTNI PREVOZ POTNIKOV IN BLAGA

Ministrstvo, pristojno za promet, pridobi dovolilnice od pristojnega organa druge države na podlagi mednarodne pogodbe - sporazuma (ali podpisanega protokola, če sporazum ni podpisan), sklenjenega s posamezno državo. Pristojna organa obeh pogodbenic si vsako leto izmenjata dogovorjeno število neizpolnjenih obrazcev dovolilnic. Dovolilnice za prevoz blaga veljajo 13 mesecev od začetka vsakega koledarskega leta (če ni drugače dogovorjeno). Dovolilnica ni prenosljiva in se lahko hkrati uporablja le za eno vozilo. Izjemoma lahko prevoznik za prenos dovolilnice zaprosi ministrstvo, pristojno za promet.

 

Kvoto, vrsto in druge pogoje za uporabo dovolilnic določi skupni odbor (mešana komisija), ki je sestavljen iz predstavnikov pristojnih organov pogodbenic. Skupni odbor se izmenično sestaja vsaj enkrat letno; če je potrebno, tudi pogosteje - na zahtevo ene od pogodbenic. Kvota dovolilnic se izmenjuje na podlagi reciprocitete.

 

Cestni prevoz potnikov in blaga

 

Cestni prevoz potnikov

 

Cestni prevoz blaga