Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA ŽELEZNICE IN ŽIČNICE

vodja sektorja: mag. Vlasta Kampoš-Jerenec

telefon: 01 478 82 64

e-pošta: vlasta.kampos-jerenec(at)gov.si

 

Prednostne programske naloge na področju železnic in žičnic

  • sprejetje nacionalnega programa razvoja javne železniške infrastrukture in na tej podlagi posodobitev V. in X. železniškega koridorja
  • sodelovanje pri pripravi predlogov zakonodaje EU za področje železnic in žičnic ter prenos v pravni red RS
  • sodelovanje pri pripravi mednarodnih sporazumov in sodelovanje v mednarodnih državnih institucijah s področja železnic in žičnic
  • sodelovanje pri izvajanju postopkov črpanja sredstev EU za sofinanciranje projektov na železniškem področju 
  • podelitev obratovalnih dovoljenj za žičniške naprave in smučišča
  • podeljevanje koncesij za gradnjo žičniških naprav
  • nadzor nad pravno urejenostjo javne železniške infrastrukture in zemljišči

 OBVESTILO OBČINAM V ZVEZI S PRIPRAVO OBČINSKE PROSTORSKE DOKUMENTACIJE:

 

Minister za infrastrukturo je dne 22.3.2017 izdal pooblastilo, s katerim pooblašča Direkcijo RS za infrastrukturo, da v nadaljnje pridobiva:

-splošne in posebne smernice s področja prostorskega načrtovanja na železniškem področju in jih posreduje vlagatelju,

- prva in druga mnenja s področja prostorskega načrtovanja na železniškem območju in jih posreduje vlagatelju in

-in mnenja o celoviti presoji vplivov na okolje, kadar je to potrebno in jih posreduje vlagatelju.

 

Prosimo vas, da vloge za smernice in mnenja v nadaljnje posredujete na e naslov gp.dsi(at)gov.si.

 

 

 

Področja dela:

 

Železnice

 

Žičnice

 

 

Javna železniška infrastruktura  je v lasti Republike Slovenije, skladno z Zakonom o železniškem prometu pa je njen upravljavec SŽ- Infrastruktura, d.o.o.

 

V nadaljevanju so prikazani zemljevidi slovenskega železniškega omrežja, javne železniške infrastrukture (z glavnimi in regionalnimi progami), vrsta prog javne železniške infrastrukture po številu tirov, dopustne obremenitve prog javne železniške infrastrukture in sistemi vleke vlakov na javni železniški infrastrukturi.