Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ŠTUDIJE S PODROČJA JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE

Pregled izdelanih analiz (od leta 2000), ki so oziroma bodo podlage za določitev sistemskega organiziranja in vsebinskega razvoja javne železniške infrastrukture.


• White paper – European transport policy for 2010 – time to decide (European Communities, 2001),
• Strategija prostorskega razvoja Slovenije (RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana UL RS 76/2004)
• Resolucija o prometni politiki republike Slovenije (UL RS 58/2006)
• Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture (UL RS 13/1996)
• Nacionalni strateški referenčni okvir 2007 – 2013 (Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2008)
• Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 2008)
• Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023 (Vlada Republike Slovenije; 12.10.2006)
• Načrt izvajanja resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023 in sestava 35 projektnih skupin (Vlada Republike Slovenije; 7.12.2006)
• Decision No 1692/96/EC of the European Parliament and of the Council of 23 july 1996 on community guidelines for development of the trans-european transport network (UL ES L 228,V 39, 9.9.1996) amended by Decision No 884/2004/EC of 29 April 2004
• Direktiva 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.6.2008 o interoperabilnosti železniškega sistema Skupnosti (prenovitev)
• Strategic Study for the Development of Pan – European Corridor 5 (Scott Wilson Consultancy, London, 2007)
• Analiza obstoječega stanja javne železniške infrastrukture s predlogi ukrepov (Prometni inštitut, Ljubljana , 2009)
• Analiza možnosti in potreb razvoja javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji (Prometni inštitut Ljubljana, marec 2011)
• Načrt implementacije ERTMS (Ministrstvo za promet, januar 2008)
• Razvoj oprtnega prevoza v Republiki Sloveniji Prometni inštitut Ljubljana, julij 2010)