Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LETALSKI IN POMORSKI PROMET

 

telefon: 01 478 82 01

e-pošta: gp.mzi(at)gov.si

 

 

V Direktoratu za letalski in pomorski promet se opravljajo splošne strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na:

- pripravo strateških usmeritev, politik in razvojnih nalog na področju letalstva, pomorstva  in plovbe po celinskih plovnih poteh;

- zagotavljanje pogojev za varno izvajanje letalskega in pomorskega prometa ter plovbe po celinskih vodah;

- zagotavljanje in nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb in koncesijskih pogodb z delovnega področja;

- priprava zakonov in podzakonskih predpisov, ter skrb za njihovo izvajanje;

- sodelovanje v institucijah, organih in delovnih telesih EU z delovnega področja;

- sodelovanje v mednarodnih organizacijah;

- izvajanje nadzora nad organi v sestavi ministrstva ( Javna agencija za civilno letalstvo RS ter Uprava RS za pomorstvo)

- in druge.

 

Področja:

-       Sektor za letalstvo

vodja sektorja: dr. Alojz Krapež

telefon: 01 478 83 18

e-pošta: alojz.krapez(at)gov.si

 

-       Sektor za pomorstvo

vodja sektorja: Ivan Govše, sekretar

telefon: 01 478 89 87

e-pošta: ivan.govse(at)gov.si