Skoči na vsebino

LETALSKI IN POMORSKI PROMET

 

telefon: 01 478 82 01

e-pošta: gp.mzi(at)gov.si

 

 

V Direktoratu za letalski in pomorski promet se opravljajo splošne strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na:

- pripravo strateških usmeritev, politik in razvojnih nalog na področju letalstva, pomorstva  in plovbe po celinskih plovnih poteh;

- zagotavljanje pogojev za varno izvajanje letalskega in pomorskega prometa ter plovbe po celinskih vodah;

- zagotavljanje in nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb in koncesijskih pogodb z delovnega področja;

- priprava zakonov in podzakonskih predpisov, ter skrb za njihovo izvajanje;

- sodelovanje v institucijah, organih in delovnih telesih EU z delovnega področja;

- sodelovanje v mednarodnih organizacijah;

- izvajanje nadzora nad organi v sestavi ministrstva ( Javna agencija za civilno letalstvo RS ter Uprava RS za pomorstvo)

- in druge.

 

Področja:

-       Sektor za letalstvo

vodja sektorja: dr. Alojz Krapež

telefon: 01 478 83 18

e-pošta: alojz.krapez(at)gov.si

 

-       Sektor za pomorstvo

vodja sektorja: Ivan Govše, sekretar

telefon: 01 478 89 87

e-pošta: ivan.govse(at)gov.si