Skoči na vsebino

LETALSTVO

 

 

 

Prednostne programske naloge na področju letalstva

 

Pooblaščeni izvajalec za opravljanje pregledov plovnosti ultralahkih letalnih naprav – obrazec vloge za pridobitev pooblastila za opravljanje pregledov plovnosti ultralahkih letalnih naprav

 

Državni prostorski načrt za letališče Edvarda Rusjana Maribor (povezava na spletno stran Ministrstva za okolje) (javna razgrnitev poteka od 24. decembra 2015 do 29. januarja 2016)

 

 

Mednarodno sodelovanje

 

Prilagodljiva uporaba zračnega prostora - Odbor za upravljanje zračnega prostora Republike Slovenije

 

Ocena tveganja za letalsko nesrečo

  

Predstavništvo Republike Slovenije v Svetu Mednarodne organizacije civilnega letalstva 

 

Enotno evropsko nebo: Nacionalni načrt izvedbe Republike Slovenije

  

Informacija o spremembi omejitev odgovornosti po Montrealski konvenciji

 

Zakonodaja s področja letalstva

 

Postopek izdaje operativne licence

 

Letalska terminologija - gradivo za dopolnjevanje (Verzija 04.0)

  

Seznam letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov v EU (Črna lista letalskih prevoznikov) 

 

Projekt »Glavni načrt letališča Ljubljana vključno z železniško povezavo z Ljubljano in Kranjem ob upoštevanju zakonodaje Evropske Unije zlasti s področja varnosti«

 

Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor (2004 - 2006)

 

 

Uporabne povezave:

 

 

Zadnja sprememba: 23. 1. 2017