Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREISKOVANJE ŽELEZNIŠKIH NESREČ IN INCIDENTOV

mag. Daniel Lenart, preiskovalec železniških nesreč in incidentov
telefon: +386 1 478 8000, +386 1 478 88 51
e-pošta: mzip.spzni(at)gov.si, daniel.lenart(at)gov.si

 

24-urna telefonska številka za obveščanje o železniških nesrečah: +386 31 693 478

 


Prijava dogodka >>

 

 

 

Cilj preiskav, ki jih v skladu z določili Zakona o železniškem prometu (ZZelP-UPB8), Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21.12.2015 ter Zakona o varnosti v železniškem prometu, (ZVZelP-UPB3), Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 02.07.2013, izvaja preiskovalni organ, je izboljšanje varnosti v železniškem prometu.
Namen preiskave ni ugotavljanje odgovornosti ali krivde, temveč ugotavljanje vzrokov nesreč in izdajanje priporočil za preprečevanje podobnih nesreč v prihodnje.

 

 

Dejavnosti:
 
- Preiskovanje resnih nesreč, nesreč in incidentov v železniškem prometu;
- Priprava priporočil za izboljšanje varnosti v železniškem prometu;
- Poročanje in svetovanje ministru, pristojnemu za železniški promet;
- Poročanje Evropski železniški agenciji;
- Sodelovanje v mreži nacionalnih preiskovalnih organov, ki deluje pod okriljem Evropske železniške agencije;
- Sodelovanje z nacionalnimi preiskovalnimi organi držav članic EU;
- Sodelovanje v Mednarodnem železniškem združenju UIC na področju preiskovanja železniških nesreč in incidentov;
- Sodelovanje z upravo za zaščito in reševanje Republike Slovenije;
- Sodelovanje z organi pregona Republike Slovenije;
- Sodelovanje s pravosodnimi organi Republike Slovenije;
- Sodelovanje v komisijah ali druge oblike sodelovanja.

 
Predpisi s področja preiskovanja železniških nesreč in incidentov:
 
Mednarodni predpisi:

  • Direktiva 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (2004/49/ES);
  • Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (2016/797/ES);
  • Guidance for the establishment and work of the national investigation bodies 10-05-2012
  • Guidance on the decision to investigate accidents and incidents 08-04-2011
  • Guidance on good reporting practice 15-10-2010
  • Guidance on safety recommendations - Safety Directive Art. 25 23-07-2010.

Nacionalni predpisi:

  • Zakon o železniškem prometu (ZZelP-UPB8), Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21.12.2015;
  • Zakon o varnosti v železniškem prometu, (ZVZelP-UPB3), Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 02.07.2013;
  • Pravilnik o ravnanju ob resnih nesrečah, nesrečah in incidentih v železniškem prometu Uradni list RS, št. 62/2015 z dne


Statistika preiskave resnih nesreč, nesreč in incidentov:
 
Obvestila o dogodkih:
 
Letna poročila o opravljenih preiskavah resnih nesreč, nesreč in incidentov:
 
Tekoče preiskave nesreč ali incidentov:

 

Spletne povezave preiskovalnih organov v železniškem prometu:

 

Država

Preiskovali organ

Spletna povezava

Avstrija

VERSA

http://wersa.bmvit.gv.at

Belgija

MOBILIT

www.mobilit.fgov.be

Bolgarija

MTITC

http://www.mtitc.government.bg/

Hrvaška

AIN

http://www.ain.hr/

Češka R.

DI

www.dicr.cz

Danska

AIB

www.havarikommissionen.dk

Estonija

SIB

www.ojk.ee

Finska

SIA

http://turvallisuustutkinta.fi/fi/

Francija

BEA-TT

www.bea-tt.equipement.gouv.fr

Nemčija

EUB

www.bmvbs.de

Grčija

CIRAI

www.yme.gr

Madžarska

TSB

www.kbsz.hu

Irska

RAIU

www.raiu.ie

Italija

DGIF

www.mit.gov.it

Latvija

TAIIB

www.taiib.gov.lv

Litva

NIB

www.transp.lt

Luxemburg

AET

www.mt.public.lu/transports/AET

Nizozemska

DSB

http://www.onderzoeksraad.nl/

Norveška

AIBN

www.aibn.no

Poljska

PKBWK

www.mi.gov.pl

Portugalska

GISAF

http://www.gisaf.min-economia.pt

Romunija

RRIB

www.afer.ro

Slovaška

NIB

www.telecom.gov.sk

Španija

CIAF

www.fomento.es

Švedska

SAIA

www.havkom.se

Švica

UUS

http://www.uus.admin.ch/de/

Velika B.

RAIB

www.raib.gov.uk

 

Spletne povezave do mednarodnih organizacij:

 

Mednarodna železniška unija

UIC

http://www.uic.org/

Evropska železniška agencija

ERA

http://www.era.europa.eu/

Evropska komisija

DG MOVE

http://ec.europa.eu/transport/

 


Spletna povezave do nacionalnih organizacij:

 

Agencija za železniški promet

AŽP

http://www.azp.si/sl/index.php