Skoči na vsebino

PREISKOVANJE ŽELEZNIŠKIH NESREČ IN INCIDENTOV

mag. Daniel Lenart, preiskovalec železniških nesreč in incidentov
telefon: +386 1 478 8000, +386 1 478 88 51
e-pošta: mzip.spzni(at)gov.si, daniel.lenart(at)gov.si

 

24-urna telefonska številka za obveščanje o železniških nesrečah: +386 31 693 478

 


Prijava dogodka >>

 

 

 

Cilj preiskav, ki jih v skladu z določili Zakona o železniškem prometu (ZZelP-UPB8), Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21.12.2015 ter Zakona o varnosti v železniškem prometu, (ZVZelP-UPB3), Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 02.07.2013, izvaja preiskovalni organ, je izboljšanje varnosti v železniškem prometu.
Namen preiskave ni ugotavljanje odgovornosti ali krivde, temveč ugotavljanje vzrokov nesreč in izdajanje priporočil za preprečevanje podobnih nesreč v prihodnje.

 

 

Dejavnosti:
 
- Preiskovanje resnih nesreč, nesreč in incidentov v železniškem prometu;
- Priprava priporočil za izboljšanje varnosti v železniškem prometu;
- Poročanje in svetovanje ministru, pristojnemu za železniški promet;
- Poročanje Evropski železniški agenciji;
- Sodelovanje v mreži nacionalnih preiskovalnih organov, ki deluje pod okriljem Evropske železniške agencije;
- Sodelovanje z nacionalnimi preiskovalnimi organi držav članic EU;
- Sodelovanje v Mednarodnem železniškem združenju UIC na področju preiskovanja železniških nesreč in incidentov;
- Sodelovanje z upravo za zaščito in reševanje Republike Slovenije;
- Sodelovanje z organi pregona Republike Slovenije;
- Sodelovanje s pravosodnimi organi Republike Slovenije;
- Sodelovanje v komisijah ali druge oblike sodelovanja.

 
Predpisi s področja preiskovanja železniških nesreč in incidentov:
 
Mednarodni predpisi:

  • Direktiva 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (2004/49/ES);
  • Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (2016/797/ES);
  • Guidance for the establishment and work of the national investigation bodies 10-05-2012
  • Guidance on the decision to investigate accidents and incidents 08-04-2011
  • Guidance on good reporting practice 15-10-2010
  • Guidance on safety recommendations - Safety Directive Art. 25 23-07-2010.

Nacionalni predpisi:

  • Zakon o železniškem prometu (ZZelP-UPB8), Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21.12.2015;
  • Zakon o varnosti v železniškem prometu, (ZVZelP-UPB3), Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 02.07.2013;
  • Pravilnik o ravnanju ob resnih nesrečah, nesrečah in incidentih v železniškem prometu Uradni list RS, št. 62/2015 z dne


Statistika preiskave resnih nesreč, nesreč in incidentov:
 
Obvestila o dogodkih:
 
Letna poročila o opravljenih preiskavah resnih nesreč, nesreč in incidentov:
 
Tekoče preiskave nesreč ali incidentov:

 

Spletne povezave preiskovalnih organov v železniškem prometu:

 

Država

Preiskovali organ

Spletna povezava

Avstrija

VERSA

http://wersa.bmvit.gv.at

Belgija

MOBILIT

www.mobilit.fgov.be

Bolgarija

MTITC

http://www.mtitc.government.bg/

Hrvaška

AIN

http://www.ain.hr/

Češka R.

DI

www.dicr.cz

Danska

AIB

www.havarikommissionen.dk

Estonija

SIB

www.ojk.ee

Finska

SIA

http://turvallisuustutkinta.fi/fi/

Francija

BEA-TT

www.bea-tt.equipement.gouv.fr

Nemčija

EUB

www.bmvbs.de

Grčija

CIRAI

www.yme.gr

Madžarska

TSB

www.kbsz.hu

Irska

RAIU

www.raiu.ie

Italija

DGIF

www.mit.gov.it

Latvija

TAIIB

www.taiib.gov.lv

Litva

NIB

www.transp.lt

Luxemburg

AET

www.mt.public.lu/transports/AET

Nizozemska

DSB

http://www.onderzoeksraad.nl/

Norveška

AIBN

www.aibn.no

Poljska

PKBWK

www.mi.gov.pl

Portugalska

GISAF

http://www.gisaf.min-economia.pt

Romunija

RRIB

www.afer.ro

Slovaška

NIB

www.telecom.gov.sk

Španija

CIAF

www.fomento.es

Švedska

SAIA

www.havkom.se

Švica

UUS

http://www.uus.admin.ch/de/

Velika B.

RAIB

www.raib.gov.uk

 

Spletne povezave do mednarodnih organizacij:

 

Mednarodna železniška unija

UIC

http://www.uic.org/

Evropska železniška agencija

ERA

http://www.era.europa.eu/

Evropska komisija

DG MOVE

http://ec.europa.eu/transport/

 


Spletna povezave do nacionalnih organizacij:

 

Agencija za železniški promet

AŽP

http://www.azp.si/sl/index.php