Skoči na vsebino

PROMET

  

Generalni direktor: mag. Mirko Komac 

telefon: 01 478 88 42

telefaks: 01 478 81 41

e-pošta: gp.mzip(at)gov.si  

  
V delovno področje Direktorata za promet med drugim sodi tudi:

 • opravljanje strokovnih nalog, ki se nanašajo na prometno politiko RS, vključno s strategijo regionalnega razvoja in strukturne politike RS,
 • usklajevanje prometnih povezav s sosednjimi državami in v okviru EU,
 • spremljanje podatkov o prometu in prometnih tokovih,
 • spremljanje stanja prometne infrastrukture, trendov gibanja prometnih tokov, aktivnosti in trendov na področju evropske transportne politike,
 • vzpodbujanje razvoja inteligentnih transportnih sistemov in okolju prijaznejših oblik prevozov,
 • predlaganje ukrepov za razvoj in urejanje prometa, spremljanje in koordinacijo uresničevanja nalog, ki izhajajo iz določb sporazuma med EU in RS na področju prometa,
 • opravljanje upravnih in strokovnih nalog, ki se nanašajo na področje varnosti prometa vozil, voznikov in prometnih pravil,
 • ugotavljanje povezav cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom, vspodbujanje javnega potniškega prometa, spremljanje trendov v notranjem in mednarodnem cestnem, železniškem, pomorskem in zračnem prometu...

 

Prednostne programske naloge na področju prometa;

 • sprejem Resolucije o prometni politiki Republike Slovenije
 • sprejem Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa
 • sodelovanje pri pripravi predlogov zakonodaje EU za področja
 • nadzor nad izvajanjem javne gospodarske službe za opravljanje javnih avtobusnih linijskih prevozov potnikov, priprava ustreznih predpisov in zagotovitev potrebnih sredstev
 • načrtovanje nadaljnjega razvoja javnega potniškega prometa
 • nadzor nad izdajanjem licenc za opravljanje prevozov v cestnem prometu in nad delitvijo dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu
 • zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in kvalifikacij prevozniških podjetij in voznikov
 • sodelovanje pri pripravi mednarodnih sporazumov in sodelovanje v mednarodnih organizacijah s področja prometa.
   

Področja;

 

Prevozi v cestnem prometu

 

Socialna zakonodaja in tahografi

 

Temeljne kvalifikacije voznikov 

 

Javni potniški promet (JPP)

 

  - Pravice potnikov - avtobus

 

Evropski teden mobilnosti

 

Prometna politika

 

Varnost v cestnem prometu

 

Vozila

 

Zakonodaja s področja prometa 

 

Informacije o prometnih pravilih v tujini