Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONODAJA

Zakonodaja na področju prometa

PRAVILA CESTNEGA PROMETA

NASLOV PREDPISA

Direktiva / Uredba EGS, ES

 

 

ZAKON:

 

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)

(Uradni list RS, št. 109/2010, 57/2012, 63/2013)

OPOMBA: Zakon začne veljati 1. aprila 2011, uporabljati pa se začne 1. julija 2011.

1991/671 z vsemi spremembami

 

 

 

 

VOZNIKI

NASLOV PREDPISA

Direktiva / Uredba EGS, ES

 

 

ZAKON:

 

Zakon o voznikih (ZVoz)

(Uradni list RS, št. 109/2010)

OPOMBA: Zakon začne veljati 1. aprila 2011, uporabljati pa se začne 1. julija 2011.

2006/126, 2006/123

 

 

 

VARNOST CESTNEGA PROMETA

NASLOV PREDPISA

Direktiva / Uredba EGS, ES

 

 

ZAKON:

 

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1)

(Uradni list RS, št. 83/2004, 35/2005, 51/2005–UBP1, 67/2005 Odl.US: U-I-32/2005-13, 69/2005, 76/2005–ZDCOPMD, 97/2005–UPB2, 108/2005, 25/2006–UPB3, 70/2006–ZIKS-1B, 105/2006, 123/2006 Odl.US: P-72/2005-17, U-I-327/2005, 133/2006–UBP4, 139/2006–ZORed, 37/2008, 56/2008–UPB5, 57/2008–ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/2005-38, 58/2009 in 36/2010)

 

 

 

PODZAKONSKI PREDPISI:

 

Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji

(Uradni list RS, št. 29/200463/2006, 73/2006, 5/2007, 57/2007, 95/2007, 20/2008, 53/2008, 82/2008, 102/2008, 62/2009, 75/2011)

 

 

 

Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (NPB3)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Odredba o prepovedi prometa vozil

(Uradni list RS, št. 62/2005)

 

 

 

Uredba o določitvi cene vadbe varne vožnje in skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa

(Uradni list RS, št. 105/2010)

 

 

 

Odredba o izobraževalnem programu Usposabljanje za vožnjo kolesa za osemletni program osnovnošolskega izobraževanja

(Uradni list RS, št. 60/2002)

 

 

 

Odločba o pooblastitvi Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo za določanje in ugotavljanje prilagojenosti motornih vozil telesnim zmožnostim

(Uradni list RS, št. 77/2005)

 

 

 

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 (skupaj za večjo varnost) (ReNPVCP)

(Uradni list RS, št. 2/2007)

 

 

 

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022

(Uradni list RS, št. 39/2013)

Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa

(Uradni list RS, št. 49/2010 , 73/2010)

 

 

 

Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (NPB1)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu


(Uradni list RS, št. 32/2010, 70/2011)

 

 

 

Pravilnik o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupin otrok

(Uradni list RS, št. 42/2009)

 

 

 

Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa

(Uradni list RS, št.  4/2013)

 

 

 

Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo

(Uradni list RS, št. 41/2002, 40/2006, 115/2007, 76/2010, 48/2011, 69/2013)

 

 

 

Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo (NPB1)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Pravilnik o postopku za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu

(Uradni list RS, št. 52/2006)

 

 

 

Pravilnik o načinu in postopku opravljanja pregledov in analiz krvi, urina, drugih telesnih tekočin in tkiva na prisotnost alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi

(Uradni list RS, št. 121/2004)

 

 

 

Pravilnik o udeležbi vojaških vozil v javnem cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 2/2002, 49/2006, 111/2009, 94/2011)

 

 

 

Pravilnik o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo

(Uradni list RS, št. 67/1995, 34/1996, 89/2001, 18/2002, 116/200721/2009 , 111/2009)

 

 

 

Pravilnik o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (NPB2)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Pravilnik o obliki, pogojih in načinu uporabe posebnih svetlobnih znakov vozil za izredne prevoze

(Uradni list RS, št. 48/2010, 79/2011)

 

 

 

Pravilnik o usposabljanju za spremljevalce izrednih prevozov

(Uradni list RS, št. 47/2009)

 

 

 

Pravilnik o parkirni karti

(Uradni list RS, št. 41/2006, 67/2011)

 

 

 

Pravilnik o vozniških dovoljenjih

(Uradni list RS, št. 51/2009, 4/2011, 68/2011, 55/2012, 4/2013)

 

 

 

Pravilnik o zdravstvenih pregledih, ki jih morajo opraviti kandidati za voznike in imetnike vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil za kategoriji G in H

(Uradni list RS, št. 52/2005)

 

 

 

Pravilnik o izvzemu od uporabe varnostnega pasu zaradi zdravstvenih razlogov

(Uradni list RS, št. 70/2003)

 

 

 

Pravilnik o vozniškem izpitu

(Uradni list RS, št. 116/2003, 29/2006, 68/2008, 38/2013)

 

 

 

Pravilnik o vozniškem izpitu (NPB1)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Pravilnik o višini stroškov vozniškega izpita in preizkusa znanja

(Uradni list RS, št. 38/2004)

 

 

 

Pravilnik o določitvi izpitnih centrov, njihovih območij ter krajev, kjer se opravlja vozniški izpit, in kategorij vozil, za katere se v posameznem izpitnem centru opravljajo vozniški izpiti

(Uradni list RS, št. 87/2005, 5/2008)

 

 

 

Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil

(Uradni list RS, št., 88/2005, 8/2010, 29/2010, 48/2011)

 

 

 

Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil (NPB2)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Pravilnik o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa

(Uradni list RS, št. 69/2007, 48/2011)

 

 

 

Pravilnik o pogojih za izvajanje programov izobraževanja, usposabljanja, vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic ter izdaji dovoljenj za izvajanje programov

(Uradni list RS, št. 70/2007 , 103/2009)

 

 

 

Pravilnik o pogojih za izvajanje programov izobraževanja, usposabljanja, vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic ter izdaji dovoljenj za izvajanje programov (NPB1)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Pravilnik o avtošolah

(Uradni list RS, št. 114/2005, 13/2010)

 

 

 

Pravilnik o avtošolah (NPB1)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Pravilnik o vodenju registra avtošol

(Uradni list RS, št. 93/2006)

 

 

 

Pravilnik o dovoljenjih za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole

(Uradni list RS, št. 93/2006, 44/2011)

 

 

 

Pravilnik o programih in pogojih usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole

(Uradni list RS, št. 46/2007)

 

 

 

Pravilnik o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki

(Uradni list RS, št. 120/2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVOZI V CESTNEM PROMETU

NASLOV PREDPISA

Direktiva / Uredba EGS, ES

 

 

 

ZAKON:

 

Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)

(Uradni list RS, št. 98/2004, 26/2005-UPB3, 131/06, 5/2007–popr., 123/2008 28/2010, 49/2011, 57/2012, 39/2013)

2006/1, 1996/26, 2003/59, 2003/59

 

56/83, 3916/90, 684/92, 881/92, 3118/93, 12/98, 2888/2000, 2121/98, 792/94

Zakon o prevozih v cestnem prometu(ZPCP-2 – NPB2)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

PODZAKONSKI PREDPISI:

 

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe

(Uradni list RS, št. 73/2009)

 

 

 

Sklep o določitvi okvirnega voznega reda

(Uradni list RS, št. 16/2010)

 

 

 

Uredba o načinu nadzora in koordinacije med nadzornimi organi, ki so pristojni za nadzor nad izvajanjem predpisov o prevozih v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 92/2007)

 

 

 

Uredba o nadzoru tehnične brezhibnosti motornih in priklopnih vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 113/2003)

 

 

 

Uredba o koncesijah za opravljanje gospodarske javne službe izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 88/2004)

 

 

 

Odredba o priglasitvi posebnih linijskih prevozov

(Uradni list RS, št. 94/2001)

 

 

 

Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 30/2002, 108/2003, 67/2007)

 

 

 

Pravilnik o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 103/2010, 63/2012)

 

 

 

Pravilnik o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 10/2007, 39/2007 , 23/2009)

 

 

 

Pravilnik o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu (NPB1)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Pravilnik o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT

(Uradni list RS, št. 67/2007)

 

 

 

Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 1/2008, 78/2008 , 1/2009)

1991/671

 

 

Pravilnik o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (NPB2)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Pravilnik o notranji kontroli

(Uradni list RS, št. 70/1999, 137/2004, 107/2007)

 

 

 

Pravilnik o postopku, po katerem inšpektorji Prometnega inšpektorata Republike Slovenije ustavljajo vozila v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 40/2003, 4/2008)

 

 

 

Pravilnik o vsebini, obliki in stroških izdaje posebnega dovoljenja za izstop iz države

(Uradni list RS, št. 118/2007)

 

 

 

Pravilnik o pogojih in merilih za podelitev javnega pooblastila izdajatelja licenc

(Uradni list RS, št. 84/2007)

 

 

 

Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj

(Uradni list RS, št. 86/2004)

 

 

 

Pravilnik o obliki in vsebini obrazca ter načinu vodenja potniške spremnice za avtobusne prevoznike s sedežem v Republiki Sloveniji

(Uradni list RS, št. 16/2002)

 

 

 

ZAKON:

 

Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD)

 

(Ur. l. RS, št. 64/2007, 97/2010, 77/2011)

 

 

 

PODZAKONSKI PREDPISI:

 

Uredba o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi

 

(Uradni list RS, št. 34/2006, 31/2007 , 79/2009)

 

 

 

Uredba o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi (NPB2)

(NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

 

Pravilnik o strokovnem usposabljanju za tehnike delavnic za tahografe in osebe, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora

 

(Uradni list RS, št. 27/2009)

 

 

 

Pravilnik o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti  

 

(Uradni list RS, št. 46/2006, 79/2009, 45/2012

 

 

 

 

 

Pravilnik o prepisovanju podatkov o delovnem času iz zapisovalnih naprav in vodenju evidence

 

(Uradni list RS, št. 25/2006)

 

 

 

Pravilnik o pogojih in merilih za izdajatelja pomnilniških kartic za zapisovalno opremo v cestnih prevozih ter ceni za izdajo kartice

 

(Uradni list RS, št. 89/2005)

 

 

 

 

 

fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DPR/zakonodaja/09_11_06_pravilnik_delavnice.pdf

  

 

PREVOZ NEVARNEGA BLAGA

    Podzakonski predpisi

    Mednarodni sporazum

Večstranski sporazumi