Skoči na vsebino

SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA

V šolsko leto z novo subvencionirano vozovnico IJPP


V ponedeljek, 29. avgusta 2016 se za dijake in udeležence izobraževanja odraslih prične predprodaja subvencioniranih vozovnic za šolsko leto 2016/2017, za študente pa predprodaja subvencioniranih vozovnic za 10 voženj na mesec za mesec september za šolsko leto 2015/2016.
 
V okviru uvedbe projekta integrirani javni potniški promet (IJPP)  bodo lahko upravičenci od 1.9.2016 naprej za namene potovanja v šolo in nazaj uporabljali enotno subvencionirano vozovnico IJPP.
 
Vlagatelji morajo za pridobitev subvencionirane vozovnice IJPP predložiti Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice. Do 31.10.2016 se lahko uporablja obstoječi obrazec vloge, kasneje pa bo objavljen nov obrazec, ki bo prilagojen IJPP. Za hitrejši postopek izdaje vozovnice na prodajnem mestu priporočamo izpolnitev spletne vloge. Povezava do spletne vloge, ki bo delujoča od 24.8.2016 naprej, bo objavljena naknadno na portalu subvencij. Vlagatelj na prodajnem mestu prevoznika za hitrejši postopek lahko predloži izpis spletne vloge, ki je podpisan in potrjen s strani izobraževalne ustanove ali pa predloži podpisano in potrjeno vlogo in dodatno izpis spletne vloge (v obeh primerih lahko namesto potrditve statusa na vlogi s strani izobraževalne ustanove vlagatelj priloži potrdilo o šolanju). Predlagamo, da vlagatelj podpisano in potrjeno vlogo prinese k prevozniku, kjer je že preteklo leto oddal vlogo oziroma na prodajno mesto tistega prevoznika, ki bo opravil pretežni del prevoza.

 

Pri izpolnjevanju vloge se v polje z nazivom prevoznika za vse relacije vpiše prevoznik »IJPP«, v polje relacija pa vlagatelj vpiše uradno ime postaje ali postajališča, ki je najbližje vlagateljevemu bivališču in ustanovi, v kateri se vlagatelj izobražuje; vpiše se celotna relacija ne glede na prevoznika in morebitno prestopanje. Uraden naziv najbližje postaje ali postajališča vlagatelji predhodno preverijo na Portalu IJPP (http://test.jpp.si). V primeru izdaje kombinirane vozovnice vlagatelj poleg medkrajevne relacije na vlogo vpiše tudi vse potrebne relacije za mestni promet (Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper, Novo mesto, Jesenice, Murska Sobota).
 
Ključne novosti subvencionirane vozovnice IJPP so naslednje:
 - Nova subvencionirana vozovnica IJPP je enotna elektronska vozovnica, ki jo lahko upravičenec uporablja za prevoz z vlakom, medkrajevnim avtobusom in tudi z mestnim avtobusom v Ljubljani in Mariboru. Subvencionirana vozovnica IJPP uporabniku omogoča vsakodnevno prosto izbiro javnega linijskega prevoza za medkrajevno relacijo  navedeno na vlogi.
- V kolikor vlagatelj potrebuje potovanja z mestnim prometom zunaj navedene medkrajevne relacije, mora kupiti kombinirano vozovnico, ki poleg medkrajevne relacije, obsega še ustrezne mestne promete.
- Subvencionirana vozovnica za uporabo mestnega prometa v Kranju, Kopru, Novem mestu, na Jesenicah  in v Murski Soboti, še ni produkt IJPP, zato jo lahko upravičenci pridobijo le na prodajnem mestu prevoznika v tem mestnem prometu in se  uporablja izključno na vozilih tega prevoznika;
- Vozovnica IJPP (medkrajevne relacije ter mestni promet Ljubljana in Maribor) bo naložena na novo brezstično čip kartico IJPP, ki jo uporabniki ob nakupu vozovnice IJPP prejmejo brezplačno na prodajnem mestu prevoznika.  Vsi prevozniki ne bodo izdajali subvencioniranih vozovnic IJPP na vseh svojih prodajnih mestih, zato je pred nakupom subvencionirane vozovnice IJPP s strani vlagatelja potrebno preveriti seznam prodajnih mest (podan v prilogi),  kjer bo omogočen nakup subvencioniranih vozovnic IJPP.

 

Cene subvencioniranih vozovnic IJPP ostajajo enake kot v šolskem/študijskem letu 2015/2016. 

  

SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO SUBVENCIONIRANIH VOZOVNIC INTEGRIRANEGA JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA – SPUP-IJPP

 

Vse informacije glede subvencioniranih prevozov za dijake in študente so dostopne na spletnem portalu subvencioniranega javnega potniškega prometa, na povezavi: http://www.ijpp.si

 

Pričetek prodaje subvencioniranih vozovnic za mesec september 2015
 
Predprodaja subvencioniranih vozovnic za dijake in študente za mesec september 2015 se bo pričela v ponedeljek, 24.8.2015.
Cene vseh subvencioniranih vozovnic ostajajo nespremenjene.
 
Vse informacije glede subvencioniranih prevozov za dijake in študente so dostopne na spletnem portalu subvencioniranega javnega potniškega prometa, na povezavi:  http://subvencije.ijpp.si/ 
 
 
Cene vozovnic v medkrajevnem potniškem prometu:

 

 

MESEČNA VOZOVNICA

POLLETNA VOZOVNICA

LETNA VOZOVNICA

VRSTA VOZOVNICE

4 MESECE

5 MESECEV 

ŠTUDENTI 9 MESECEV

DIJAKI - 10 MESECEV

Vozovnica za  10 voženj na mesec

20

70,00

87,50

135,00

150,00

1 RAZRED: do 60 km

25

90,00

112,50

180,00

200,00

2 RAZRED: več kot 60 km do vključno 90 km

35

130,00

162,50

270,00

300,00

3 RAZRED: več kot 90 km

55

210,00

262,50

450,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplačila za mestni promet:

 

 

POLLETNA VOZOVNICA

LETNA VOZOVNICA

MESTNI PROMET

MESEČNA VOZOVNICA

4 MESECE

5 MESECEV

ŠTUDENTI - 9 MESECEV

DIJAKI - 10 MESECEV

Ljubljana

10 evrov

40,00 €

50,00 €

90,00 €

100,00 €

Maribor

5 evrov

20,00 €

25,00 €

45,00 €

50,00 €

Jesenice

15 evrov

60,00 €

75,00 €

135,00 €

150,00 €

 

 

Subvencionirani prevozi dijakov in študentov v šolskem/študijskem letu 2014/15
 
Obveščamo vas, da je bil dne 21.7.2014 v Uradnem listu RS, št. 55/14 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza.
Pravilnik vsebuje manjše spremembe, ki jih uvajamo z novim šolskim oziroma študijskim letom in so vezane predvsem na postopke pridobitve upravičenosti do subvencioniranega prevoza:
 
1.) Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice
Nova vloga vsebuje poleg podatka o vlagatelju, tudi podatke zakonitega zastopnika mladoletnega vlagatelja.
 
2.) Potrdilo o vpisu
Izvajalec vzgojno-izobraževalnega programa oziroma študijskega programa lahko podatke o statusu vlagatelja potrdi na vlogi ali z izdanim potrdilom o vpisu. Torej ima  vlagatelj možnost predložiti izpolnjeno in potrjeno vlogo ali izpolnjeno vlogo in priloženo potrdilo o vpisu v vzgojno-izobraževalni oziroma študijski program.
 
3.) Praktično izobraževanje
V primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, mora vlagatelj predložiti s strani vzgojno-izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec »Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja«, ki je nova priloga pravilnika. Iz potrdila mora biti razviden naslov, obdobje opravljanja in število dni opravljanja praktičnega izobraževanja v tednu. Se pravi, vlagatelj predloži izpolnjeno novo vlogo in potrjeno oziroma podpisano potrdilo.
 
http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ur/u2014055.pdf#!/u2014055-pdf
 
 
- Navodilo za izpolnjevanje vloge
- Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja
- Vloga
- Vloga (ang.)
 
 
Subvencionirani prevozi za dijake in študente v šolskem/študijskem letu 2013/14
 
Začetek maja 2013  je začel veljati nov Zakon  o prevozih v cestnem prometu, ki uvaja  novosti, ki se nanašajo na subvencioniranje prevoza dijakov in študentov. Prav tako sta bila v avgustu 2013 sprejeta  Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza  in Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza.
 
Pravico lahko uveljavljajo dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki bivajo najmanj 2 km od izobraževalne ustanove. Subvencionirana vozovnica je namenjena tistim upravičencem, ki se dnevno vozijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja.
 
Novost, ki jo prinaša nova zakonodaja je tudi možnost nakupa polletne in letne subvencionirane vozovnice.
• za DIJAKE je možen nakup polletne vozovnico  za obdobje od 1.9. do 31.1. (5 mesecev) in od 1.2. do 30.6. (5 mesecev), letne vozovnice pa za obdobje od 1.9. do 30.6. (10 mesecev),
• za ŠTUDENTE je možen nakup polletne vozovnice  za obdobje od 1.10. do 31.1. (4 mesece) in od 1.2. do 30.6. (5 mesecev), letne vozovnice pa za obdobje od 1.10. do 30.6. (9 mesecev).
 
Opozorilo: Nakup polletne in letne vozovnice  po 20. dnevu prvega meseca veljavnosti, ni možen.
 
Vloga je dostopna na:
- spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor (www.mzi.gov.si)
- spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si)
- spletnih straneh izvajalcev prevozov, 
- na prodajnih mestih izvajalcev prevozov in
- spletnem portalu: http://subvencije.ijpp.si/ .