Skoči na vsebino

TRAJNOSTNA MOBILNOST IN PROMETNA POLITIKA

vodja službe: mag. Bojan Žlender
telefon: 01 478 84 22
e-pošta: mzi.stmp(at)gov.si
 
Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko izvaja strokovne in upravne naloge s področij javnega potniškega prometa, subvencioniranih vozovnic dijakov in študentov, trajnostne mobilnosti in prometne politike. Skrbi za pripravo in izvajanje strateških dokumentov s področij dela ter horizontalno povezovanje z drugimi delovnimi področji ministrstva in drugimi deležniki.
 
Strokovne in upravne naloge se nanašajo na:
- pripravo strateških usmeritev, politik in razvojnih nalog na področju prometne politike;
- pripravo strateških usmeritev, politik in razvojnih nalog na področju trajnostne mobilnosti;
- pripravo strateških usmeritev, politik in razvojnih nalog na področju javnega potniškega prometa;
- zagotavljanje in nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb in koncesijskih pogodb z delovnega področja;
- priprava zakonov in podzakonskih predpisov ter skrb za njihovo izvajanje;
- sodelovanje v institucijah, organih in delovnih telesih EU z delovnega področja;
- sodelovanje v mednarodnih organizacijah.
 
Delovni področji:

 

- Prometna politika in trajnostna mobilnost
 
- Zagotavljanje prevoza potnikov v notranjem avtobusnem linijskem prevozu in subvencioniranih prevozov dijakov ter študentov