Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TRAJNOSTNA MOBILNOST IN PROMETNA POLITIKA

v.d. direktorja Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko: Darko Trajanov
telefon: 01 478 84 22
e-pošta: mzi.stmp(at)gov.si
 
Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko izvaja strokovne in upravne naloge s področij javnega potniškega prometa, subvencioniranih vozovnic dijakov in študentov, trajnostne mobilnosti in prometne politike. Skrbi za pripravo in izvajanje strateških dokumentov s področij dela ter horizontalno povezovanje z drugimi delovnimi področji ministrstva in drugimi deležniki.
 
Strokovne in upravne naloge se nanašajo na:
- pripravo strateških usmeritev, politik in razvojnih nalog na področju prometne politike;
- pripravo strateških usmeritev, politik in razvojnih nalog na področju trajnostne mobilnosti;
- pripravo strateških usmeritev, politik in razvojnih nalog na področju javnega potniškega prometa;
- zagotavljanje in nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb in koncesijskih pogodb z delovnega področja;
- priprava zakonov in podzakonskih predpisov ter skrb za njihovo izvajanje;
- sodelovanje v institucijah, organih in delovnih telesih EU z delovnega področja;
- sodelovanje v mednarodnih organizacijah.
 
Delovni področji:

 

- Prometna politika in trajnostna mobilnost
 
- Zagotavljanje prevoza potnikov v notranjem avtobusnem linijskem prevozu in subvencioniranih prevozov dijakov ter študentov