Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEHKI UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

Projekt »Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti« predstavlja izvedbo različnih ukrepov spodbujanja trajnostne mobilnosti na horizontalni ravni na državnem nivoju. Nosilec projekta je Ministrstvo za infrastrukturo. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada.

 

Namen projekta je izvedba celostne promocije trajnostnih oblik mobilnosti, ki bo zajela spodbujevalne in izobraževalne aktivnosti na ravni države ter pripravo strokovnih smernic za podjetja, institucije in lokalne skupnosti, ki bodo v prihodnje usmerjale pripravo lokalnih strategij in primernih ukrepov na področju prometa. Ukrepi  bodo, poleg ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost, prispevali k spremembi potovalnih navad v Sloveniji, predvsem zaustavitvi rasti deleža poti opravljenih z osebnimi vozili in zmanjšanju števila opravljenih kilometrov v urbanih središčih.

 

Projekt je razdeljen na 5 ukrepov, in sicer:

 

1.  Kampanja za ozaveščanje in promocijo trajnostne mobilnosti

Ukrep je horizontalen ukrep investicijam v infrastrukturo, saj se na tak način doseže holističen pristop k reševanju problematike na področju trajnostne mobilnosti. S kombinacijo posameznih aktivnosti se poveča skupna učinkovitost na posameznika in kolektivno mnenje ter stališče do trajnostne mobilnosti, kar vodi k povečani zmožnosti reševanja problemov na področju načrtovanja in izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti. Ukrep je razdeljen na dva sklopa in sicer: 1 sklop – ozaveščanje, informiranje in promocija trajnostne mobilnosti s pomočjo informacijsko komunikacijskih tehnologij, 2 sklop - izobraževanje za trajnostno mobilnost.

 

Javno naročilo je bilo objavljeno konec oktobra 2018.  

 

2.   Mobilnostni načrti za ustanove

V okviru ukrepa so bile pripravljene Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove ter pet pilotnih projektov za različne tipe, velikost in lokacijsko umeščenost ustanov.

 

Pogodba je v izvajanju, zaključi se v januarju 2020.

 

3.   Izobraževanje o trajnostni mobilnosti za vrtce in osnovne šole

Ukrep predstavlja izvedbo izobraževalno-ozaveščevalnih iger za otroke v vrtcih in osnovnih  šolah v treh šolskih letih ter pripravo gradiv za nadaljnje izobraževanje otrok.  Z izvedbo iger želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad in posledično k zmanjševanju motoriziranega prometa v okolici vrtcev in osnovnih šol.

 

Javno naročilo je zaključeno.

 

4.   Zelena mestna logistika

Ukrep obravnava področje strateškega upravljanja prevoza tovora v mestih, ki pa smiselno upošteva tudi samo mobilnost prebivalstva v mestih kot del celovitega prometnega sistema mesta, kot ga definira njegova Celostna prometna strategija. Implementacija ukrepa predvideva izdelavo nacionalnih smernic za izdelavo strategij mestne logistike, s preizkusom v okviru dveh pilotnih projektov.

 

Javno naročilo bo objavljeno v kratkem.

 

5.   Trajnostna parkirna politika, omejevanje prometa v mestnih jedrih ter uporaba sodobnih tehnologij za upravljanje mobilnosti

V okviru ukrepa bosta izdelana dva pilotna projekta za dve slovenski mesti.

 

Javno naročilo bo objavljeno v kratkem.