Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GSM-R

 

 

1. Kratka predstavitev projekta

 

 

Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju
 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije v okviru projekta »Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju« na vseh slovenskih javnih železniških progah vzpostavlja sistem GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) – Globalni mobilni radijski komunikacijski sistem za železnice.
 
GSM-R sistem je del enega od osnovnih podsistemov, ki sestavljajo železniško infrastrukturo in sicer del podsistema vodenje, upravljanje in signalizacija in je namenjen predvsem opravljanju obveznih javnih gospodarskih služb na javni železniški infrastrukturi, to je vodenju prometa in vzdrževanju infrastrukture.
 
Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju pomeni uskladitev s pravnim redom Evropske unije oz. implementacijo direktiv Evropske unije s področja interoperabilnosti govornega sistema za komunikacijo med vlaki. V Evropski uniji se namreč od začetka 90. let razvija transevropsko transportno omrežje (TEN-T: Trans-European Networks) z namenom zagotavljanja mednarodnih transportnih povezav in prostega pretoka blaga in ljudi. V železniškem prometu je bila ključna ovira za vzpostavitev tovrstnega omrežja tehnična neenotnost med posameznimi železniškimi operaterji. Vse državne železnice so namreč uporabljale lastne, nekompatibilne analogne sisteme za prenos informacij, vključno s Slovenijo. Za reševanje teh omejitev je bil razvit evropski sistem za upravljanje železniškega prometa ERTMS (European Rail Traffic Management System), ki je sestavljen iz Evropskega sistema vodenja vlakov ETCS (European Train Control System) in iz GSM-R.
 
Ključni učinki projekta uvedbe digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju so:
- zagotovitev interoperabilnosti in pogojev za nadgradnjo slovenskega železniškega omrežja s sistemoma ERTMS/ETCS (obstoječi analogni sistemi so zastareli in brez možnosti nadgradenj),
- bistveno povečanje varnosti železniškega prometa in infrastrukturne zmogljivosti,
- poenotenje obstoječega sistema radijske komunikacije,
- manjše motnje in zamude vlakov,
- prihranki pri signalni opremi,
- širši sinergijski učinki (v primeru preusmeritve dela tovora s cest na železnice zmanjšanje  izpustov CO₂ iz prometa).
 
V okviru izvedbe projekta, ki bo potekal v dveh fazah, bodo izvedeni sledeči ukrepi:
- postavitev optičnih kablov vzdolž celotnega železniškega omrežja (približno 1200 km kabelske trase),
- gradnja okrog 246 baznih oddajno-sprejemnih postaj (BTS postaj),
- postavitev antenskih stolpov ob baznih oddajno-sprejemnih postajah,
- povezava novih BTS postaj s telekomunikacijskim in električnim omrežjem.


 

2. Povzetek iz študije »PVO«

 

pdf dokument

 

 

3. Študija »PVO« v celoti

 

pdf dokument

 

 

4. Seznam lokacij

 

Seznam lokacij

 

 

5. Podrobnejša predstavitev projekta GSM-R


Predstavitev GSM-R

 

 

6. Elektromagnetna sevanja 

 

pdf dokument

 

 

7. Pogosta vprašanja in odgovori

 

pdf dokument