Skoči na vsebino

NACIONALNI PROGRAM RAZVOJA PROMETA V RS

 

 

Vlada Republike Slovenije je na 103. redni seji, 29. septembra 2016, sprejela Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju Nacionalni program).
Nacionalni program je dokument, ki pokriva področje cest, železnic, letalstva, pomorstva in javnega potniškega prometa, in predstavlja prehod med splošnimi ukrepi iz Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji, ki je bila sprejeta 2015, na konkretne aktivnosti. V Nacionalnem programu so določeni roki in nosilci posameznih aktivnosti ter okvirni stroški. Izdelan je za obdobje 2016–2022 in 2022–2030.