Skoči na vsebino

NACIONALNI PROGRAM RAZVOJA PROMETA V RS

 

 

Vlada Republike Slovenije je na 103. redni seji, 29. septembra 2016, sprejela Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Nacionalni program), Državni zbor pa jo je sprejel na seji dne 22. novembra 2016 in je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 75/2016 z dne 30. novembra 2016.


Nacionalni program je dokument, ki pokriva področje cest, železnic, letalstva, pomorstva in javnega potniškega prometa, in predstavlja prehod med splošnimi ukrepi iz Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji, ki je bila sprejeta 2015, na konkretne aktivnosti. V Nacionalnem programu so določeni roki in nosilci posameznih aktivnosti ter okvirni stroški. Izdelan je za obdobje 2016–2022 in 2022–2030.