Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EU SREDSTVA

ODDELEK ZA EVROPSKA SREDSTVA

 

 

vodja Oddelka za evropska sredstva: mag. Nataša Štor Zagoričnik

telefon: 01 478 88 27

e-pošta: mzip.sfd(at)gov.si 

 

 

Na delovno področje Oddelka za evropska sredstva, ki je sistemiziran pod Finančni sektor, sodijo naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje strokovne pomoči in koordinacijo za uspešno črpanje evropskih sredstev, dodeljenih s strani Evropske komisije, za izvedbo projektov, ki jih izvajajo slovenski upravičenci.
 
Med naloge Oddelka za evropska sredstva sodijo tudi:

 • izvajanje nekaterih nalog Posredniškega organa v okviru Evropske kohezijske politike 2014-2020 in vse naloge Posredniškega organa, kadar je MZI v vlogi upravičenca;
 • izdelava in vzdrževanje potrebnih operativnih priročnikov za izvajanje postopkov vodenja, financiranja in nadzora projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi (Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, Instrumenta za povezovanje Evrope idr.);
 • strokovno usmerjanje in sodelovanje pri načrtovanju finančnih sredstev za izvajanje projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi;
 • zagotavljanje strokovne pomoči z delovnega področja pri izpolnjevanju razpisnih pogojih za projekte, predlagane za sofinanciranje z evropskimi sredstvi;
 • spremljanje realizacije projektov sofinanciranih z evropskih sredstev ter spremljanje in priprava napovedi koriščenja evropskih sredstev, skladno s pravili črpanja evropskih sredstev;
 • upravljanje s plačili iz naslova prispevka Unije s strani Evropske komisije v okviru centraliziranih programov ter vodenje za ta namen ustreznih podračunov;
 • izvajanje nalog administrativne kontrole in kontrole na mestu pri nekaterih področjih črpanja evropskih sredstev ter priprava s tem povezanih evidenc in poročil;
 • v sodelovanju z Evropsko komisijo – Direktoratom za mobilnost in promet, organizacija informativnih dnevov, namenjenih seznanitvi strokovne in širše javnosti o možnostih črpanja evropskih sredstev v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.

 

Ministrstvo za infrastrukturo pokriva dve zelo pomembni področji, ki sta za izvajanje projektov deležna sofinanciranja Evropske komisije, in sicer:

 • Promet in prometna infrastruktura ter
 • Energetika.


Nacionalna sredstva skupaj z evropskimi prispevajo k doseganju evropskih standardov in konkurenčnosti nacionalne in evropske infrastrukture ter s tem družbenemu in gospodarskemu razvoju.

Na ravni EU predvsem dve vrsti instrumentov EU financiranja omogočata finančno podporo projektom, ki jih pokriva Ministrstvo za infrastrukturo:

 1. Evropska kohezijska politika 2014-2020,

 2. Instrument za povezovanje Evrope (IPE) 2014-2020

 

Druge povezave:

 

Razpisi Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE)

 

Pravilnik o izvajanju postopkov za vodenje projektov, ki jim je dodeljena finančna pomoč Unije v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope na vseevropskem prometnem in energetskem omrežju v programskem obdobju 2014-2020