Skoči na vsebino

EU SREDSTVA

ODDELEK ZA EVROPSKA SREDSTVA

 

 

vodja Oddelka za evropska sredstva: mag. Nataša Štor-Zagoričnik

telefon: 01 478 88 27

e-pošta: mzip.sfd(at)gov.si 

 

 

V delovno področje Oddelka za evropska sredstva, ki je sistemiziran pod Finančni sektor, sodijo naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje strokovne pomoči in koordinacijo za uspešno črpanje evropskih sredstev, dodeljenih s strani Evropske komisije za izvedbo projektov, ki jih izvajajo slovenski upravičenci.

 

Med naloge Oddelka za evropska sredstva sodijo tudi:

  • izvajanje nekaterih nalog Posredniškega organa v okviru Evropske kohezijske politike 2014-2020 in vse naloge Posredniškega organa, kadar je MZI v vlogi upravičenca;
  • izdelava in vzdrževanje potrebnih operativnih priročnikov za izvajanje postopkov vodenja, financiranja in nadzora projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi (Kohezijskega sklada, Instrumenta za povezovanje Evrope idr.);
  • strokovno usmerjanje in sodelovanje pri načrtovanju finančnih sredstev za izvajanje projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi;
  • zagotavljanje strokovne pomoči z delovnega področja pri razpisnih pogojih za projekte, predlagane za sofinanciranje z evropskimi sredstvi;
  • spremljanje realizacije projektov sofinanciranih z evropskih sredstev ter spremljanje in priprava napovedi koriščenja evropskih sredstev, skladno s pravili črpanja evropskih sredstev;
  • prejemanje plačil iz naslova prispevka Unije s strani Evropske komisije v okviru centraliziranega upravljanja z odobrenimi evropskimi sredstvi ter vodenje za ta namen ustreznih podračunov;
  • izvajanje nalog administrativne kontrole in kontrole na mestu pri nekaterih področjih črpanja evropskih sredstev ter priprava s tem povezanih evidenc in poročil;
  • v sodelovanju z Evropsko komisijo – Direktoratom za mobilnost in promet, organizacija informativnih dnevov, namenjenih seznanitvi strokovne in širše javnosti o možnostih črpanja evropskih sredstev v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.

 

Evropska sredstva z vidika Ministrstva za infrastrukturo

 

V okvir delovnih področij Ministrstva za infrastrukturo sodita dva zelo pomembna sektorja, ki sta za izvajanje projektov deležna sofinanciranja Evropske komisije, in sicer področje:

  • Prometa in prometne infrastrukture
  • Energetike.

Nacionalna sredstva skupaj z evropskimi prispevajo k doseganju evropskih standardov in konkurenčnosti nacionalne in evropske infrastrukture ter s tem družbenemu in gospodarskemu razvoju.

 

S klikom na spodnje povezave si lahko preberete še več zanimivih informacij, med drugim o aktualnih razpis za evropska sredstva, evropskih projektih, ki so bili uspešno zaključeni oziroma se izvajajo.

 

Želimo vam prijetno branje.

 

 

Finančna perspektiva 2014 - 2020 

 

 

Finančna perspektiva 2007-2013 

 

Finančna perspektiva 2000-2006

 

Druge povezave:

 

Razpisi Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE)

 

Pravilnik o izvajanju postopkov za vodenje projektov, ki jim je dodeljena finančna pomoč Unije v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope na vseevropskem prometnem in energetskem omrežju v programskem obdobju 2014-2020

 

 

 

Na vrh