Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVROPSKA KOHEZIJSKA POLITIKA 2014-2020

 

 

Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, znotraj katerih lahko države članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 2020. Za področje pristojnosti MZI, kot izhaja iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je na razpolago skupaj 636 mio EUR EU sredstev, od tega:

 

  • Prednostna os 4 - Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih: 226 mio EUR EU sredstev za področje trajnostne rabe energije, ki so namenjena predvsem učinkoviti rabi energije v javnem sektorju oz. energetski prenovi stavb javnega sektorja, učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih (CTN, energetski revščini), graditvi pametnih omrežij in proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov ter

  • Prednostna os 7 - Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah: 410 mio EUR za področje prometa in prometne infrastrukture, ki so prednostno namenjena razvoju jedrnega prometnega omrežja s poudarkom na razvoju celostnega, visokokakovostnega in interoperabilnega železniškega sistema, multimodalnosti, trajnostni mobilnosti in izboljšanju povezanosti regionalne mobilnosti z vseevropskim prometnim omrežjem.

 

Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji pa najdete na spletni strani: www.eu-skladi.si/sl/ekp