Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEHKI UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

 

Ministrstvo za infrastrukturo je, s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, prejelo odločitev o podpori za projekt »Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti«, ki ga bo izvajalo v letih od 2018 do 2021.


Projekt predstavlja izvedbo 5 ukrepov spodbujanja trajnostne mobilnosti na državnem nivoju, in sicer:
- kampanja za ozaveščanje in promocijo trajnostne mobilnosti,
- mobilnostni načrti za institucije,
- izobraževanje o trajnostni mobilnosti za vrtce in osnovne šole,
- zelena mestna logistika,
- trajnostna parkirna politika, omejevanje prometa v mestnih jedrih ter uporaba sodobnih tehnologij za upravljanje mobilnosti.

Namen projekta je izvedba celostne promocije trajnostnih oblik mobilnosti, ki bo zajela spodbujevalne in izobraževalne aktivnosti na ravni države ter pripravo strokovnih smernic za podjetja, institucije in lokalne skupnosti.

Nacionalne smernice za različna področja (Izdelava mobilnostnih načrtov za generatorje prometa, Zelena mestna logistika in Implementacija parkirne politike in zapiranje mestnih središč za motoriziran promet) bodo v prihodnje usmerjale pripravo lokalnih strategij in primernih ukrepov na področju prometa.

Cilj investicije je oblikovanje in izvajanje ukrepov upravljanja mobilnosti, ki bodo, poleg ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost, prispevali k spremembi potovalnih navad v Sloveniji.

Z izvedbo mehkih vsebin bomo spodbujali rabo trajnostnih oblik mobilnosti, katere prebivalcem izboljšujejo kvaliteto bivanja, mobilnostne pogoje in dostopnost ter zagotavljajo tudi pozitivne učinke na okolje (emisije in hrup). Z vsemi ukrepi dosežemo vse ciljne skupine, pri katerih promoviramo uporabo javnega potniškega prevoza ter spodbujamo rabo kolesa in hoje.
 
Investicijska vrednost projekta znaša 3.394.469,76 evrov. Projekt je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in bo v višini 2.869.536,90 evrov sofinanciran iz Kohezijskega sklada.