Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INSTRUMENT ZA POVEZOVANJE EVROPE (IPE) 2014-2020

 

V obdobju 2014–2020 predstavlja IPE ključni evropski finančni instrument za spodbujanje rasti, zaposlitev in konkurenčnosti s ciljno usmerjenimi naložbami v prometno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo. Evropska sredstva finančnega instrumenta so namenjena podpiranju razvoja visoko zmogljivostnega, trajnostnega in učinkovitega medsebojno povezanega vseevropskega omrežja na področju prometa, energije in digitalnih omrežij ter zapolnjevanju manjkajočih povezav med navedenimi področji.

Vstopna točka do financiranja v okviru IPE je Izvajalska agencija za inovacije in omrežja – INEA (Ministrstvo za infrastrukturo pa je nacionalni koordinator za področji prometa in energetike).

 

Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope določa, do katere stopnje in pod kakšnimi pogoji je projekt upravičen do financiranja. Razlikuje med nepovratnimi sredstvi in inovativnimi finančnimi instrumenti (kot npr. garancije), ki predstavljajo učinkovit finančni vzvod za privabljanje sredstev investitorjem iz zasebnega sektorja.

Kako se prijavite?

Vlogo za sofinanciranje projektov je mogoče vložiti le kot prijavo na ustrezen poziv Evropske komisije. V razpisih so natančneje opisane vrste projektov, ki so predmet sofinanciranja. Razpisi se objavijo ločeno za večletne programe (običajno za obsežne projekte) in letne programe (nezahtevne časovno krajše projekte). Ker so roki za prijavo krati, je ključno, da se prijavitelji že zgodaj seznanijo s podrobnostmi razpisa. Oddelek za evropska sredstva o novih razpisih potencialne prijavitelje obvešča na svoji spletni strani, skupaj z Evropsko komisijo pa navadno organizira tudi informativne dneve.
 

                   Razpisi Instrumenta za povezovanje Evrope                   

 

Prijave na razpise IPE se oddajajo preko spletne aplikacije TENtec, in morajo biti skladne s pogoji razpisa ter nacionalno zakonodajo.

 

Postopki za vodenje projektov, ki jim je dodeljena finančna pomoč Unije v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope na vseevropskem prometnem in energetskem omrežju v programskem obdobju 2014-2020, so predpisani s Pravilnikom. Za pravne osebe, ki niso organi v sestavi Ministrstva za infrastrukturo, so postopki predpisani v poglavjih VI in VII.

 

 

 

Uporabne povezave: