Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INSTRUMENT ZA POVEZOVANJE EVROPE - ENERGETIKA

 

S financiranjem energetskih omrežij bo mogoče dodatno povezati notranji energetski trg, zmanjšati energetsko odvisnost EU in povečati zanesljivost preskrbe z energijo.


Skladno z Uredbo EU št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi IPE bo v energetski sektor vloženih slabih 6 milijard evrov za izgradnjo vseevropskega infrastrukturnega omrežja, da bi se izpolnili cilji glede energetike in podnebja iz strategije Evropa 2020. S pomočjo instrumenta za povezovanje Evrope bo mogoče odpraviti tudi finančne vrzeli in ozka grla v omrežju. Notranji energetski trg se bo nadalje razvijal z izboljševanjem medsebojnih povezav, s čimer bo zagotovljena zanesljivejša preskrba z energijo, omogočen pa bo tudi stroškovno učinkovitejši prenos obnovljive energije po vsej Uniji. Sredstva instrumenta za povezovanje Evrope bodo zagotovila vzvod za nadaljnje financiranje drugih zasebnih in javnih vlagateljev.

 

Do sofinanciranja so upravičeni samo energetski projekti, ki imajo v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/89 z dne 18. novembra 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije status projekta skupnega interesa Unije.

 

Odprti razpisi