Skoči na vsebino

FINANČNA PERSPEKTIVA 2000-2006

 
V predpristopnem obdobju je bila Slovenija na področju prometa upravičena do finančnih sredstev iz naslednjih dveh programov:

  • finančni instrument PHARE, s katerim so se sofinancirali projekti, ki so zagotavljali strokovno pomoč pri prestrukturiranju gospodarstva in uresničevanju pravnega reda Evropske unije ter sofinanciranje naložb, ki se niso sofinancirale s programoma ISPA in SAPARD
  • finančni instrument ISPA, ki je sofinanciral naložbe v prometu in okolju. Projekti so z dnem 01.05.2004 postali Kohezijski projekti.

Leta 2004 je Slovenija s članstvom v Evropski uniji postala upravičenka do sredstev strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. 

Projekti, ki so bili predlagani za sofinanciranje v obdobju 2004–2006:

 

- železniška projekta (Kohezijski sklad):

  • posodobitev železniške proge Pragersko–Ormož – Projekt A (gradnja)
  • daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem omrežju

- avtocestna projekta (Kohezijski sklad):

  • gradnja avtoceste Smednik–Krška vas
  • izgradnja avtocestnega odseka Vrba-Peračica.

- posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor (Evropski sklad za regionalni razvoj).