Skoči na vsebino

EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE

 

 

Ministrstvo za infrastrukturo je v okviru cilja 3: Evropsko teritorialno sodelovanje kot projektni partner sodelovalo v naslednjih programih:

 

-  Transnacionalni programi:
Jugovzhodna Evropa: ATTRACT SEE

Območje Alp: SUSFREIGHT

 

- Medregionalni programi:
Espon: ESPON ON ROAD

 

- Čezmejni programi:
Italija – Slovenija
ADRIA A
TIP


Jadransko čezmejno sodelovanje
ADRIMOB
ADRIATICMOS