JAVNE OBJAVE

Zavoljo zagotavljanja transparentnega in javnega delovanja državne uprave Ministrstvo za infrastrukturo tudi na svoji spletni strani zagotavlja javne objave javnih pozivov, natečajev za zasedbo delovnih mest ter javnih naročil za blago, storitve ali gradnje.

 

 

4. 11. 2015

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 2565/6, k.o. 2461-Dane, last RS do celote (1/1). Za dodatne informacije v zvezi s prodajo po metodi neposredne pogodbe kontaktirajte Draga Gaberška na e-naslov: drago.gabersek@gov.si.

 

 

14. 10. 2015

Ministrstvo za infrastrukturo namerava skleniti neposredno pogodbo za menjavo nepremičnin, in sicer parcelo št. 1527/95, v izmeri 78 m2, k. o. 1835- Hotič za parcelo št. 1527/93, v izmeri 78 m2, k. o. 1835- Hotič. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 83 17 ali po e-pošti: drago.gabersek@gov.si .

 

 

9. 10. 2015

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 207/1, k.o. 2516-Kilovče, last RS do celote (1/1). Za dodatne informacije v zvezi s prodajo po metodi neposredne pogodbe kontaktirajte Draga Gaberška na e-naslov: drago.gabersek(at)gov.si.

 

 

5. 10. 2015

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja povabilo k oddaji ponudbe zaradi prodaje nepremičnin v k.o. 840-Otiški vrh I, k.o. 2604-Bertoki in k.o. 812-Šentjanž nad Dravčami. Več informacij o predmetu, pogojih, kraju in oddaji ponudb dobite TUKAJ

 

 

 

 

22.5.2015  

Danes se je začela javna obravnava Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb

 

Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za strategijo razvoja prometa v RS in predlog strategije razvoja prometa v RS  

 

Povezava na javne objave s področja energetike, rudarstva, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

 

Javne razgrnitve in seznanitve Državnih prostorskih načrtov (DPN)  

 

 

 

 

12.5.2015
Ministrstvo za infrastrukturo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo nepremičnin s parc. št. 1292/13, 1292/25, 1292/30 in 1292/32, k.o. 840-Otiški vrh in nepremičnine s parc. št. 3974/5, k.o. 2453-Povir. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 8317 ali po e-pošti: tadeja.vengar(at)gov.si

 

2.4.2015
Ministrstvo za infrastrukturo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero o menjavi nepremičnin na podlagi neposredne pogodbe, in sicer  nepremičnino parc. št. 3203/11 z nepremičninama parc. št. 1405/5 in 1410/5, vse k.o. 105-Murska Sobota. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 83 17 ali po e-pošti: tadeja.vengar(at)gov.si

 

5.3.2015
Ministrstvo za infrastrukturo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero o menjavi nepremičnin na podlagi neposredne pogodbe, in sicer  nepremičnini parc. št. 464/29 in 464/30 z nepremičnino parc. št. 388/1 z doplačilom, vse k.o. 1937-Medvode. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 83 17 ali po e-pošti: tadeja.vengar(at)gov.si .

 

17.12.2014

Namera o ustanovitvi služnostne pravice ter najemu stvarnega premoženja države

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice ter najemu stvarnega premoženja države na naslednjih zemljiščih, in sicer:
parc. št. 1747, parc. št. 1716, parc. št. 1729, parc. št. 1742/2, parc. št. 1751, parc. št. 1766/2, parc. št. 1767, parc. št. 1768/3, parc. št.1769/2, parc. št. 1769/3, parc. št. 1772/1, parc. št. 1772/2, parc. št. 1772/3, parc. št. 1773, parc. št. 1788/2 in parc. št. 1742/1 vse k.o. 2119 Šenčur.  

  

 

 

 

7.1.2013 

Uredba o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč