Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV

14. 12. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero za prodajo nepremičnine, parc. št. 831/19 k. o. 1292-Gabrje. Prodaja se vrši po metodi javnega zbiranja ponudb. Več informacij dobite TUKAJ. Ponudbo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ.

 

14. 12. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 4205/7, k. o. 1515– Metlika. Prodaja se vrši po metodi neposredne pogodbe. Več informacij dobite na tel. št.: 01 478 83 17.

 

2. 10. 2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 74/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I in 14/15 - ZUUJFO) v povezavi s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 2728/5 k.o. 2388-Kamnje, last RS do celote (1/1) za najmanjšo izhodiščno vrednost 9.200,00 EUR brez davka, ki ga plača kupec.

Kontaktna oseba za vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila oziroma ogled predmeta prodaje je Drago Gaberšek, e-naslov: drago.gabersek@gov.si.

 

6. 4. 2017

Povabilo k oddaji ponudbe

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, objavlja namero za prodajo nepremičnin parc. št. 1516 k.o. 1911-Kamnik, parc. št. 117/6 k.o. 1890-Črna in parc. št. 2717/3 k.o. 964-Velenje, po metodi javnega zbiranja ponudb. Nepremičnine so ZK urejene. Nepremičnine v naravi predstavljajo stanovanjske hiše in so obremenjene z najemnim razmerjem.  Več podatkov o predmetu javnega zbiranja ponudb dobite TUKAJ.

 

 

6. 3. 2017

Povabilo k oddaji ponudbe

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, objavlja namero za prodajo nepremičnin ID znak:  parcela 964-2717/3 in ID znak: parcela 1871-1823/26, po metodi javnega zbiranja ponudb. Nepremičnine so ZK urejene. Nepremičnina ID znak: parcela 964-2717/3 je obremenjena z najemnim razmerjem.  Več podatkov o predmetu javnega zbiranja ponudb dobite TUKAJ

 

 

5. 1. 2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 74/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I in 14/15 - ZUUJFO) v povezavi s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 2449/9 k.o. 2490-Postojna, last RS do celote (1/1) za najmanjšo izhodiščno vrednost 2.142,00 EUR brez davka, ki ga plača kupec. Rok za oddajo ponudbe izteče 15 dan po objavi na spletnih straneh www.mzi.gov.si.

Kontaktna oseba za vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila oziroma ogled predmeta prodaje je Drago Gaberšek, e-naslov: drago.gabersek@gov.si.

 

 

24. 11. 2016

Povabilo k oddaji ponudbe

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo objavlja, namero za prodajo nepremičnin ID znak: 1753-1774/20-0, ID znak: 1835-1527/97-0, ID znak: 964-2717/3-0, ID znak: 1835-1527/98-0 in ID znak: 1871-1823/26-0, po metodi javnega zbiranja ponudb. Nepremičnine so ZK urejene. Nepremičnina ID znak: 964-2717/3-0 je obremenjena z najemnim razmerjem.  Več podatkov o predmetu javnega zbiranja ponudb dobite TUKAJ .

 

 

11. 10. 2016

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 74/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I in 14/15 - ZUUJFO) v povezavi s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero za prodajo nepremičnine ID znak 2201-758/12-0, last RS do celote (1/1) za najmanjšo izhodiščno vrednost 2.068,00 EUR brez davka, ki ga plača kupec. Rok za oddajo ponudbe izteče 15 dan po objavi na spletnih straneh www.mzi.gov.si.

Kontaktna oseba za vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila oziroma ogled predmeta prodaje je Drago Gaberšek, e-naslov: drago.gabersek@gov.si.

 

29. 9. 2016

Povabilo k oddaji ponudbe

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo objavlja, namero za prodajo nepremičnin ID znak: 2455-2880/2-0, ID znak: 1834-825/22-, ID znak: 1834-825/23 in ID znak: 2388-2728/2-0, po metodi javnega zbiranja ponudb. Nepremičnine so ZK urejene in bremen proste. Več podatkov o predmetu javnega zbiranja ponudb dobite TUKAJ.

 

8. 9. 2016

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 74/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I in 14/15 - ZUUJFO) v povezavi s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero za prodajo nepremičnine ID znak 1911-232-17, last RS do celote (1/1) za najmanjšo izhodiščno vrednost 6.300,00 EUR brez davka, ki ga plača kupec. Rok za oddajo ponudbe izteče 15 dan po objavi na spletnih straneh www.mzi.gov.si.

Kontaktna oseba za vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila oziroma ogled predmeta prodaje je Drago Gaberšek, e-naslov: drago.gabersek@gov.si.

 

8. 3. 2016
Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 1292/30 k.o. 840-Otiški vrh I in parc. št. 83/0 k.o. 812-Šentjanž nad Dravčami, obe last RS do celote (1/1). Za dodatne informacije v zvezi s prodajo po metodi neposredne pogodbe kontaktirajte Draga Gorenca na e-naslov: drago.gorenc(at)gov.si
 
25. 1. 2016
Ministrstvo za infrastrukturo objavlja povabilo k oddaji ponudbe zaradi prodaje nepremičnin v k.o. 840-Otiški vrh I in k.o. 812-Šentjanž nad Dravčami. Več informacij o predmetu, pogojih, kraju in oddaji ponudb dobite TUKAJ
 

26. 11. 2015

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 500/26, k.o. 877-Stražišče, last RS do celote (1/1). Za dodatne informacije v zvezi s prodajo po metodi neposredne pogodbe kontaktirajte Draga Gaberška na e-naslov: drago.gabersek@gov.si.

 

4. 11. 2015

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 2565/6, k.o. 2461-Dane, last RS do celote (1/1). Za dodatne informacije v zvezi s prodajo po metodi neposredne pogodbe kontaktirajte Draga Gaberška na e-naslov: drago.gabersek@gov.si.

 

14. 10. 2015

Ministrstvo za infrastrukturo namerava skleniti neposredno pogodbo za menjavo nepremičnin, in sicer parcelo št. 1527/95, v izmeri 78 m2, k. o. 1835- Hotič za parcelo št. 1527/93, v izmeri 78 m2, k. o. 1835- Hotič. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 83 17 ali po e-pošti: drago.gabersek@gov.si .

 

9. 10. 2015

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 207/1, k.o. 2516-Kilovče, last RS do celote (1/1). Za dodatne informacije v zvezi s prodajo po metodi neposredne pogodbe kontaktirajte Draga Gaberška na e-naslov: drago.gabersek(at)gov.si.

 

 

9.11.2015

Javni poziv ponudnikom za oddajo ponudb za brezplačni najem električnih vozil

 


5. 10. 2015
Ministrstvo za infrastrukturo objavlja povabilo k oddaji ponudbe zaradi prodaje nepremičnin v k.o. 840-Otiški vrh I, k.o. 2604-Bertoki in k.o. 812-Šentjanž nad Dravčami. Več informacij o predmetu, pogojih, kraju in oddaji ponudb dobite TUKAJ

 

12.5.2015
Ministrstvo za infrastrukturo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo nepremičnin s parc. št. 1292/13, 1292/25, 1292/30 in 1292/32, k.o. 840-Otiški vrh in nepremičnine s parc. št. 3974/5, k.o. 2453-Povir. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 8317 ali po e-pošti: tadeja.vengar(at)gov.si

 

2.4.2015
Ministrstvo za infrastrukturo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero o menjavi nepremičnin na podlagi neposredne pogodbe, in sicer  nepremičnino parc. št. 3203/11 z nepremičninama parc. št. 1405/5 in 1410/5, vse k.o. 105-Murska Sobota. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 83 17 ali po e-pošti: tadeja.vengar(at)gov.si

 

5.3.2015
Ministrstvo za infrastrukturo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero o menjavi nepremičnin na podlagi neposredne pogodbe, in sicer  nepremičnini parc. št. 464/29 in 464/30 z nepremičnino parc. št. 388/1 z doplačilom, vse k.o. 1937-Medvode. Več informacij lahko dobite na telefonski številki 01 478 83 17 ali po e-pošti: tadeja.vengar(at)gov.si .

 

17.12.2014

Namera o ustanovitvi služnostne pravice ter najemu stvarnega premoženja države

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice ter najemu stvarnega premoženja države na naslednjih zemljiščih, in sicer:
parc. št. 1747, parc. št. 1716, parc. št. 1729, parc. št. 1742/2, parc. št. 1751, parc. št. 1766/2, parc. št. 1767, parc. št. 1768/3, parc. št.1769/2, parc. št. 1769/3, parc. št. 1772/1, parc. št. 1772/2, parc. št. 1772/3, parc. št. 1773, parc. št. 1788/2 in parc. št. 1742/1 vse k.o. 2119 Šenčur.