Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

inistrstvo za infrastrukturo je kot organ Republike Slovenije zavezano k javnemu naročanju.


Iz določb Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) izhaja, da so javna naročila blaga in storitev v vrednosti od 20.000 EUR naprej (brez DDV) in gradenj v vrednosti od 40.000 EUR naprej (brez DDV).
Temeljna načela javnega naročanja so: načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti, načelo enakopravne obravnave ponudnikov ter načelo sorazmernosti.

 

 

 

AKTUALNA JAVNA NAROČILA

 

 

1. Izobraževanje za trajnostno mobilnost

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 002893/2019-B01 dne 8.5.2019

 

Rok za oddajo ponudbe: 17.6.2019 do 9:00 ure. Opozarjamo na elektronsko oddajo ponudb!

 

Povezava na portal e-naročanje: 

 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=307420

 

 

2. Izdelava prometne študije za širše območje za potrebe izdelave držanega prostorskega načrta za ureditev Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 002823/2019-W01 dne 6.5.2019

 

Rok za oddajo ponudbe: 22.5.2019 do 9:00 ure. Opozarjamo na elektronsko oddajo ponudb!

 

Povezava na portal e-naročanje: 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=307415

 

 

 

 

 

 

ARHIV (javna naročila 2019)

 

 

1. Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema evidenc v cestnem prometu (ECP)

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 002636/2019-W01 dne 25.4.2019

 

Rok za oddajo ponudbe: 13.5.2019 do 9:00 ure. Opozarjamo na elektronsko oddajo ponudb!

 

Povezava na portal e-naročanje: 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=306569

 

 

2. Tisk tiskovin za mednarodni prevoz oseb in blaga za leti 2020 in 2021

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 002404/2019-W01 dne 17.4.2019

 

Rok za oddajo ponudbe: 9.5.2019 do 9:00 ure. Opozarjamo na elektronsko oddajo ponudb!

 

Povezava na portal e-naročanje: 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=303884

 

 

3. Tehnični in finančni nadzor nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik za obdobje 2019-2020

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 000711/2019-B01 dne 8.2.2019

 

Rok za oddajo ponudbe: 12.3.2019 do 9:00 ure. Opozarjamo na elektronsko oddajo ponudb!

 

Povezava na portal e-naročanje:

www.enarocanje.si/Obrazci/

 

 

4. Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP (javno naročilo v treh sklopih)

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN007622/2018-B01 dne 31.10.2018

 

Rok za oddajo ponudbe: 4.12.2018 do 10:00 ure (podaljšan na 27.2.2019 do 9.h). Opozarjamo na elektronsko oddajo ponudb!

 

Povezava na portal e-naročanje:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=276290

 

 

 

ARHIV (javna naročila 2018)

 

1. Oblikovanje, izdelava in personalizacija vozniških dovoljenj

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 008418/2018-B01 dne 6.12.2018

 

Rok za oddajo ponudbe: 7.1.2019 do 10:00 ure. Opozarjamo na elektronsko oddajo ponudb!

 

Povezava na portal e-naročanje:

 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=284603

 

 

2. Izdelava nacionalnih smernic za izdelavo strategij upravljanja mestne logistike

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 008139/2018-B01 dne 26.11.2018

 

Rok za oddajo ponudbe: 18.1.2019 do 9:00 ure. Opozarjamo na elektronsko oddajo ponudb!

 

Povezava na portal e-naročanje:

 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=279743

 

 

 

3. Ozaveščanje, promocija in izobraževanje za trajnostno mobilnost (javno naročilo v 2 sklopih)

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN007422/2018-B01 dne 24.10.2018

 

Rok za oddajo ponudbe: 7.12.2018 do 10:00 ure (podaljšan na 27.12.2018 do 10.h). Opozarjamo na elektronsko oddajo ponudb!

 

Povezava na portal e-naročanje:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=279741

 

 

 

4. Posodobitev in vzdrževanje informacijskega sistema MZI - DE za obdobje 2019 do 2021

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 007932/2018-W01 dne 16.11.2018

 

Rok za oddajo ponudbe: 12.12.2018 do 10:00 ure. Opozarjamo na elektronsko oddajo ponudb!

 

Povezava na portal e-naročanje:

 

www.enarocanje.si/Obrazci/

 

 

5. Vzdrževanje aplikacije Form.NET-UE

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN007423/2018-B01 dne 24.10.2018

 

Rok za oddajo ponudbe: 28.11.2018 do 10:00 ure. Opozarjamo na elektronsko oddajo ponudb!

 

Povezava na portal e-naročanje:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=279754

 

 

6. Strokovna in tehnična podpora ter priprava predloga celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN005970/2018-B01 dne 29.8.2018

 

Rok za oddajo ponudbe: 15.10.2018 do 10:00 ure. Opozarjamo na elektronsko oddajo ponudb!

 

Povezava na portal e-naročanje:

 

www.enarocanje.si/Obrazci/

 

 

7. Iskanje možnih rešitev delovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor (pravne storitve)

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN005292/2018-W01 dne 31.7.2018

 

Rok za oddajo ponudbe: 22.8.2018 do 10:00 ure. Opozarjamo na elektronsko oddajo ponudb!

 

Povezava na portal e-naročanje:

 

www.enarocanje.si/Obrazci/

 

 

8. Pregled računovodskih podatkov investicije za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov ter porabe sredstev ARAO" - PONOVITEV POSTOPKA

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN004254/2018-B01 dne 25.6.2018

 

Rok za oddajo ponudbe: 3.8.2018 do 10:00 ure. Opozarjamo na elektronsko oddajo ponudb!

 

Povezava na portal e-naročanje:

 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=261249

 

 

9. Sistemi za integracijo upravljanja prometa v NCUP

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN003762/2018-B01 dne 6.6.2018

 

Rok za oddajo ponudbe: 16.7.2018 do 10:00 ure. Opozarjamo na elektronsko oddajo ponudb!

 

Povezava na portal e-naročanje:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=256988

 

 

10. Vzdrževanje aplikacije za subvencioniranje dijaških in študentskih vozovnic

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN004151/2018-W01 dne 21.6.2018

 

Rok za oddajo ponudbe: 9.7.2018 do 10:00 ure. Opozarjamo na elektronsko oddajo ponudb!

 

Povezava na portal e-naročanje:

 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=260400

 

11. Nadgradnja modela stroškovne cene in izdelava ekonomsko matematičnega modela spremljanja stroškovne cene v sistemu IJPP

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN003416/2018-W01 dne 28.5.2018

 

Rok za oddajo ponudbe: 11.6.2018 do 10:00 ure. Opozarjamo na elektronsko oddajo ponudb!

 

Povezava na portal e-naročanje:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=258384

 

12. "Pregled računovodskih podatkov investicije za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov ter porabe sredstev ARAO"

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN002890/2018-B01 dne 7.5.2018

 

Rok za oddajo ponudbe: 8.6.2018 do 10:00 ure. Opozarjamo na elektronsko oddajo ponudb!

 

Povezava na portal e-naročanje:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=254663

 

 

13.Nadgradnja sistema IJPP in vzdrževanje aplikacij

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN001793/2018-B01 dne 21.3.2018

 

Rok za oddajo ponudbe: 25.4.2018 do 10:00 ure.

 

Povezava na portal e-naročanje:

 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=246427

 

14. Izdelava izkaznic o vozniških kvalifiakcijah - temeljne kvalifikacije

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN001667/2018-W01 dne 19.3.2018

 

Rok za oddajo ponudbe: 3.4.2018 do 10:00 ure.

 

Povezava na portal e-naročanje:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=247413

 

15. Najem električnih vozil za prevoze delegacij  TEN-T dnevov

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN000605/2018-W01 dne 2.2.2018

 

Rok za oddajo ponudbe: 16.2.2018 do 10:00 ure.

 

Povezava na portal e-naročanje:

 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=241582 

 

16. Izdelava strokovnih podlag, študije variant/utemeljitve rešitve in državnega rostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor - ponovitev postopka

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN000385/2018-W01 dne 24.1.2018

 

Rok za oddajo ponudbe: 6.2.2018 do 10:00 ure.

 

Povezava na portal e-naročanje:

 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=239782

 

 

17. Izvedba projekta Trajnostna mobilnost v vrtcih in OŠ

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN000182/2017-B01 dne 12.1.2018

 

Rok za oddajo ponudbe: 16.2.2018 do 10:00 ure.

 

Povezava na portal e-naročanje:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=237706

 

12.4.2018

 

PREDHODNO PREVERJANJE TRGA - POVABILO K SODELOVANJU:

Priprava strokovnih podlag, makroekonomskih analiz in ukrepov s področja energije za strateške dokumente in izdelava z njimi povezanih poročil

 

Besedilo povabila in projektna naloga

 

Termin: 18.4.2018 od 10.h na sedežu naročnika

 

 

 

ARHIV (javna naročila 2013-2017)

 

1. Storitve upravljanja, obratovanja in vzdrževanja objektov, garaž, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje in čiščenje skupnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž na objektih upravnega centra na Tržaški 19 in 19a ter Langusovi 4

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 1252/2013  dne 4. 2. 2013

 

Rok za oddajo ponudbe: 18. 3. 2013 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

Ogled kompleksa: 5.3.2013 ob 10.00.

 

 

2. Izvajanje storitev upravljanja, obratovanja in vzdrževanja objektov, garaž, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje in čiščenje skupnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž na objektih upravnega centra na Tržaški cesti 19, 19a in Langusovi ulici 4 v Ljubljani (skupno javno naročilo za MZP, MJU, DRSC, PIRS in JGZ Protokolarne storitve RS).

 

Razpisna dokumentacija

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 730/2011 dne 24.1.2011

 

Rok za oddajo ponudb: 7.3.2011 do 11. ure

 

3. Študija o možnostih izboljšave intermodalnega transporta preko Alp za potrebe projekta TRANSITECH

 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru programa Alpine Space, prednostne usmeritve 3, Evropskega Teritorialnega sodelovanja 2007-2013, razvojne prioritete 2 – dostopnosti«

 

Razpisna dokumentacija

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 1126/2011 dne 4.2.2011 in popravek št. 1 po št. JN 1769/11 dne 24.2.2011.  

 

Rok za oddajo ponudb je bil podajšan z objavo z dne 24.2.2011: 2.3.2011 do 10. ure.

 

 

4. Nakup VMware licenc in podpore

 

Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija z vključenim popravkom 1 z dne 17.2.2011

Popravek št. 2 z dne 22.2.2011 (objavljen na portalu e-naročanje)

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN JN1399/2011 dne 15.02.2011,

popravek št. 1 pod št. JN1512/2011 dne 17.2.2011 in popravek št. 2 pod št. JN1656/2011 dne 22.2.2011.

 

Rok za oddajo ponudb: 1.3.2011 do 11. ure.

 

5. Nakup strežniške opreme in storitev namestitve

 

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija z vključenim popravkom 1 z dne 14.2.2011

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 1028/2011 dne 2.2.2011. Popravek št. 1 pod št. 1393/2011 dne 14.2.2011.

 

Rok za odddajo ponudb: 15.3.2011 do 10. ure

 

6. Fizično varovanje potniškega terminala na letališču Edvarda Rusjana Maribor

 

Razpisna dokumentacija

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 771/2011 dne 10.3.2011

 

Rok za oddajo ponudb: 21.3. do 11. ure

 

7.Posodobitev in nadgradnja aktivne mrežne opreme

 

Razpisna dokumentacija

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 951/2011 dne 25.3.2011

 

Rok za oddajo ponudb: 6.4. do 11. ure

   

 

8. Izdelava nacionalnega voznega reda

 

Razpisna dokumentacija

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 2236/2011 dne 9.3.2011

Objava popravka št. 1 pod št. JN 2977/2011 dne 25.3.2011 (podaljšanje roka izvedbe)

Objava popravka št. 2 pod št. JN 3004/2011 dne 28.3.2011 (podaljšanje roka za oddajo ponudb

 

Rok za oddajo ponudb: 29.3. do 11. ure/ Novi rok za oddajo ponudb: 5.4.2011 do 11. ure.

 

9. Novogradnja objekta B in obnova objekta A potniškega terminala letališča Maribor - dokončanje del

 

Razpisna dokumentacija

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 3146/2011 dne 30.3.2011

 

Rok za oddajo ponudb: 10.5.2011 do 10. ure (podaljšan s popravkom št. 3)

 

Popis del je na voljo na zgoščenki v vložišču Ministrstva za promet.

 

Popravek št. 1, objavljen na portalu e-naročanje pod št. JN 3573/2011 dne 7.4.2011

 

Popravek št. 2, objavljen na portalu e-naročanje pod št. JN 3760/2011 dne 12.4.2011

 

Popravek št. 3, objavljen na portalu e-naročanje pod št. JN 4391/2011 dne 29.4.2011

 

Popravek št. 4 (korekcija popisa opreme), objavljen na portalu e-naročanje pod št. JN 4570/2011 dne 6.5.2011

 

10. Analiza možnosti in potreb razvoja industrijskih tirov v Republiki Sloveniji 

 

Razpisna dokumentacija

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 1590/2011 dne 18.5.2011.

 

Rok za oddajo ponudb: 1.6.2011 do 10. ure.

 

11. Dobava materialov za tiskanje za potrebe Ministrstva za promet 

 

Razpisna dokumentacija

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 6928/2011 dne 23. 6. 2011.

 

Rok za oddajo ponudb: 5.7.2011 do 12. ure.

 

 

12. Izdelava enotnega daljinarja za javni potniški promet

 

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija_popravek 1

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 7289/2011 dne 30. 6. 2011.

Objava popravka na portalu e-naročanje pod št. 7926 dne 14.7.2011.

 

Rok za oddajo ponudb: 10.8.2011 do 13. ure.

 

AKTUALNA JAVNA NAROČILA BIVŠE DIREKCIJE RS ZA VODENJE INVETICIJ V JAVNO ŽELEZNIŠKO INFRASTRUKTURO, ki jih je s 1.7.2011 prevzelo Ministrstvo za promet

 

12. Izvedba pasivne protihrupne zaščite za kritično preobremenjene stavbe z varovalnimi prostori ob železniški progi G30 - Zidani Most - Šentilj (odsek Celje - Maribor) v občinah: Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice, Rače - Fram in Hoče - Slivnica

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 5879/2011 dne 1. 6. 2011.

 

Rok za oddajo ponudb: 13.7.2011 do 9. ure.

 

13. Izdelava IDP, PGD, PZI dokumentacije, načrtov za razpis ter izdelava ekonomskega vrednostenja za ureditev križanj cest z železnico na odseku Pragersko - Hodoš v okviru elektrifiakcije in rekonstrukcije železniške proge Pragersko - Hodoš

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 4999/2011 dne 16. 5. 2011.

 

Rok za oddajo ponudb: 15.7.2011 do 9. ure.

 

14.Izdelava idejnega projekta (IdP) in predinvesticijske zasnove (PIZ) za gradnjo drugega tira Maribor - Šentilj in nadgradnjo obstoječega tira

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 9464/2010, popravek po reviziji razpisne dokumentacije pod št. 8820/2011.

 

Rok za oddajo ponudb: 30.8.2011 do 9. ure, podaljšan na 15.9.2011 do 9. ure.

 

NUJNO OBVESTLILO: Dne 14.9.2011 je bil vložen zahtevek za revizijo. Izvajanje postopka oddaje javnega naročila se zato zadrži do odločitve DKOM.

 

MZP, 14.9.2011

 

15. Integracija žičniških naprav v sistem javnega potniškega prometa

 

 

Razpisna dokumentacija

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 11489/2011 dne 7.10.2011.

 

Rok za oddajo ponudb: 27.10.2011 do 11. ure.

 

Popravek št.1 pod JN 11529/2011 dne 10.10.2011

 

Popravek št.2 pod JN 12018/2011 dne 20.10.2011

 

 

16.Novogradnja objekta B in obnova objekta A potniškega terminala letališča Maribor - dokončanje del 

 

Objava na portalu e-naročanje pod št.JN10634/2011 dne 20.09.2011

 

Rok za oddajo ponudb je bil dne 12.10.2011 podaljšan na 26.10.2011 do 10.00.

 

 

Popravek št.1 pod JN 10724 dne 21.9.2011 

Popravek št.2 pod JN 11212/2011 dne 3.10.2011

Popravek št. 3 pod JN 11376 dne 5.10.2011.

Popravek št. 4 pod JN 11545/2011 dne 10.10.2011

Popravek št. 5 pod JN 11660/2011 dne 12.10.2011 (podaljšanje roka)

 

17. Fizično varovanje potniškega terminala na letališču Edvarda Rusjana Maribor

 

 

Razpisna dokumentacija

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 3549/2011.

 

Rok za oddajo ponudb: 10.11.2011 do 10. ure.

 

18. Strokovno - tehnična pomoč pri izvajanju upravnih in drugih postopkov s področja avtobusnega prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem prometu

 

Razpisna dokumentacija

 

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 13246/2011 dne 17.11.2011.

 

Rok za oddajo ponudb: 28.11.2011 do 10. ure.

 

 

 

19. Izdelava enotnega daljinarja za integriran javni potniški promet

 

Razpisna dokumentacija

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 12685/2011 dne 7.11.2011.

 

Rok za oddajo ponudb: 23.11.2011 do 13. ure.

 

 

 

20. Izdelava študije upravičenosti nove železniške povezave med Divačo in Ljubljano ter Ljubljano in Zidanim Mostom

 

Razpisna dokumentacija

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 11499 dne 7.10.2011.

 

 

Rok za oddajo ponudb: 18.11.2011 do 11. ure.

 

21. Vzpostavitev in vzdrževanje nacionalnega elektronskega registra prevoznih podjetij

 

Razpisna dokumentacija

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 13718/2011 dne 29.11.2011

Popravek št. 1 objavljen pod št. JN 14313/2011 dne 15.12.2011.

 

Rok za oddajo ponudb: 29.12.2011 do 11. ure

 

22. Izvedba predhodnih arheoloških raziskav (arheološka izkopavanja) na lokaciji Cesta Dornava 7 na trasi rekonstrukcije in elektrifikacije železniške proge Pragersko – Hodoš

 

Razpisna dokumentacija

 

št. objave je JN727/2012 , dne 19.1.2012

 

Rok za oddajo ponudb: 10.2.2012 do 11:00 ure 

 

 

23. Izvedba arheoloških raziskav na območju drugega tira železniške proge Divača - Koper

 

Razpisna dokumentacija s seznamom parcel

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 14570/2011 dne 21.12.2011

 

Rok za oddajo ponudb: 3.2.2012 do 11. ure.

 

24. Izvedba pasivne protihrupne zaščite v sklopu projekta "Elektrifikacija in rekonstrukcija železniške proge Pragersko - Hodoš"

 

Razpisna dokumentacija

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 643/2012 dne 18.1.2012.

 

Rok za oddajo ponudb: 29.2.2012 do 11. ure.

 

 

25. Priprava izvedbenega načrta za nadgradnjo železniškega odseka Poljčane - Pragersko

 

Razpisna dokumentacija

 

Priloga 1

 

Dodatek 1 (izhaja iz odgovora št 3 na portalu e-naročanje - 10.2.2012)

 

Dodatek 2

 

Dodatek 3 (popr. 1.3.2012)

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 1172/2012 dne 31.1.2012.

 

Rok za oddajo ponudb: 13.3.2012 do 11. ure.

 

26. Oblikovanje, izdelava, skladiščenje in personalizacija ADR certifikatov

 

Razpisna dokumentacija

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 1790/2012 dne 16.2.2012.

 

Objava popravka št. 1 na portalu e-naročanje pod št. 3195/2012.

 

Rok za oddajo ponudb: 27.3.2012 do 10. ure.

 

27. Izdelava investicijskega programa za ureditev križanj cest z železnico na odseku Pragersko - Hodoš

 

Razpisna dokumentacija (docx format)

 

Razpisna dokumentacija (doc format)

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 941/2012 dne 19.4.2012.

  

Rok za oddajo ponudb: 9.5.2012 do 10. ure.

 

28. Tisk dovolilnic in ostalih tiskovin za mednarodni prevoz oseb in blaga za leto 2013

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 6928 /2012 dne 27.6.2012

 

Rok za oddajo ponudb: 10.7.2012 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija:

 

 

29. Vzpostavitev prostega prometnega toka na čelni cestninski postaji LOG

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 6619/2012 dne 20.6.2012, prvi popravek objavljen pod št. JN 6781/2012 dne 22.6.2012.

 

Rok za oddajo ponudb: 4.7.2012 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

Popis del

 

 

30. Izvedba revizije PGD za ureditev križanj cest z železnico na odseku Pragersko - Hodoš

 

 

Rok za oddajo ponudb: 23.7.2012 do 11. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

Obrazci

 

Priloga 1

 

Priloga 2

 

31. Nadgradnja in implementacija informacijskih podsistemov za evidentiranje upravnih aktov na področju graditve in za dostop do podatkov o prostorskih aktih v postopkih njihove priprave in sprejemanja
 
Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 7595/2012 dne 13.7.2012
 
Rok za oddajo ponudb: 3.8.2012 do 10. ure.
 
Razpisna dokumentacija  

 

32. Izdelava strategije razvoja inteligentnih transportnih sistemov (ITS) v RS od leta 2012 do vključno 2020

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN/8463/2012 dne 3.8.2012

Rok za oddajo ponudb: 17.8.2012 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija 

 

33. Študija izvedljivosti storitev v transportu na osnovi RFID tehnologije

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV/1925/2012 dne 3.8.2012

Rok za oddajo ponudb: 16.8.2012 do 10. ure.

 

 

34. Izvajanje storitev rednega čiščenja v upravnem centru Tržaška - Langusova in na lokacijah Župančičeva - Glinška - Trdinova
 
Objava na portalu e-naročanje pod št. Jn7615/2012 dne 13.7.2012
 
Rok za oddajo ponudb: 29.8.2012 do 10. ure.
 
Razpisna dokumentacija 

 

 

35. Rekonstrukcija železniških postaj Ptuj, Ivanjkovci in Ljutomer ter rekonstrukcija odsekov pred Ormožem in v Ivanjkovcih

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 7390/2012 dne 09.07.2012.

 

Rok za oddajo ponudb: 03.09.2012 do 10. ure/podaljšan na 17.9.2012 do 10. ure

 

Razpisna dokumentacija (spremenjena dne 22.08.2012)

 
Izdelana dokumentacija PZR - na voljo pri naročniku na zgoščenki 

  

Zapisnik o ogledu lokacije

 

Skica 1 (objava 3.8.2012)

 

Objava novih popisov (xlsx datoteka), 5.9.2012

  

36. Postavitev drogov voznega omrežja in postavitev protihrupnih ograj na progi Pragersko-Hodoš

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 7389/2012 dne 09.07.2012. 

 

Rok za oddajo ponudb: 03.09.2012 do 10. ure/ podaljšan na 17.9.2012 do 10. ure/ podaljšan na 8.10.2012 do 10. ure!

 

Razpisna dokumentacija (spremenjena dne 22.08.2012)

 
Izdelana dokumentacija PZR - na voljo pri naročniku na zgoščenki

 

Dodatek k razpisni dokumentaciji z dne 30.7.2012.

 

Zapisnik o ogledu lokacije

 

Objava novih popisov (xlsx datoteke) 5.9.2012 

 

Obvestilo: Naročnik je dne 11.9.2012 prejel zahtevek za revizijo na razpisno dokumentacijo.

 

Sprememba razpisne dokumentacije (objava 24.9.2012)

 

37. »Gradnja ENP s priključnimi kablovodi za elektrifikacijo proge Pragersko – Hodoš ter ureditev križanj proge z elektro in drugimi vodi« v sklopu projekta Rekonstrukcija proge Pragersko Hodoš

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 7378/2012 dne 09.07.2012. 

 

Rok za oddajo ponudb: 14.09.2012 do 11. ure (podaljšan dne 22.08.2012) 

 

Razpisna dokumentacija (spremenjena dne 22.08.2012 - predračunske tabele, vezano na vpr. na portalu z dne 20.08.2012 ob 11:17)

 
Izdelana dokumentacija PZR - na voljo pri naročniku na zgoščenki 

 

Dodatek (ureditev križanj, xlsx datoteka) - objavljeno dne 7.9.2012

 

38.Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN8421/2012 dne 2.8.2012
 
Rok za oddajo ponudb: 16.10.2012 do 11. ure (podaljšan dne 27.9.2012)

 

Termini organiziranega ogleda lokacij 

 

Matrika odgovornosti posameznih del

 

 

Razpisna dokumentacija

 

Opomba:

Zaradi omejenega prostora ter zaradi velikega obsega dokumentov navedenih v  poglavju 7, so le ti zapisani le na zgoščenki (DVD), ki bo dostopna, po predhodni pisni prošnji ponudnika na elektronski naslov: mzip.jn(at)gov.si.

 

Navodilo 450 (objava 12.9.2012)

 

Navodilo 451 (objava 12.9.2012)

 

Novi predračun (objava 12.9.2012)

 

Documents_order_from_Contractor (objava 18.9.2012)

 

Nov predračun (objava 20.9.2012)

 

Tabela predračuna (objava 2.10.2012)

 

Dokumentacija, vezana na odgovore naročnika, ki so bili na portalu e-naročanje objavljeni 9.10.2012.

 

39. "Izvedba druge faze geodetskih storitev parcelacij in ureditve mej v okviru projekta elektrifikacije in rekonstrukcije ter modernizacije nivojskih prehodov na progi Pragersko - Hodoš"

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 2593/2012 dne 23.10.2012

 

Rok za oddajo ponudb: 13.11.2012 do 10. ure

 

Razpisna dokumentacija

 

40. Vzdrževanje informacijskega sistema Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorata za energijo za leti 2013 in 2014

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV3000/2012 dne 03.12.2012
Rok za oddajo ponudb: 11.12.2012 do 10. ure

 

Povezava na javno naročilo

 

41. Nakup novih in rabljenih službenih vozil ter prodaja rabljenih vozil
 

Objava na portalu e-naročanje pod št.: JN152/2013 z dne 7. 1. 2013 
 

Popravek št. 1, objavljen na portalu e-naročanje pod št. JN 481/2013 dne 15.1.2013

 

Popravek št. 2, objavljen na portalu e-naročanje pod št. JN 496/2013 z dne 16.1.2013   

 

Popravek št. 3, objavljen na portalu e-naročanje pod št. JN 542/2013 z dne 17. 1. 2013

 


Rok za oddajo ponudbe: 21. 1. 2013 do 10:00 ure

 

Razpisna dokumentacija s popravki

 

 

42. Verifikacija interoperabilnosti za podsisteme infrastruktura (TSI INF), energija (TSI ENE) in za izpolnjevanje zahtev za funkcionalno ovirane osebe (TSI PRM) za projekt »Modernizacija obstoječe železniške povezave Divača – Koper«

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 13896/2012 dne 27.12.2012
 
Rok za oddajo ponudb: 17.1.2013 do 10. ure

 

Razpisna dokumentacija

 

 

 

43. Izdelava dopolnilnih geološko geotehniških raziskav na območju izogibališča v predoru T2 v okviru priprave projektne dokumentacije (PGD/PZI) za gradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 13651/2012 dne 19.12.2012.

 

Popravek št. 1, objavljen na portalu e-naročanje pod št. JN 264/2013 dne 9.1.2013  

 

Rok za oddajo ponudb: 14.1.2013 do 10. ure . 

 

Razpisna dokumentacija

 

44. Projektiranje PGD in PZI Zaščite prenosnih plinovodov pred vplivom blodečih tokov električne vleke na progi Pragersko - Hodoš"

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 3169/2012 dne 19.12.2012.

 

Rok za oddajo ponudb: 17.1.2013 do 10. ure . 

 

Razpisna dokumentacija

 

PGD dokumentacija z elaborati in načrti je na voljo pri naročniku na CD-ju, dostopna na predhodno zahtevo, poslano na mzip.jn(at)gov.si.

 

45. Izdelava predinvesticijske zasnove in investicijskega programa za nadgradnjo odseka žlezniške proge Slovenska Bistrica - Pragersko

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 3109/2012 dne 12.12.2012.

 

Rok za oddajo ponudb: 9.1.2013 do 10. ure .

 

Razpisna dokumentacija

 

46. Izdelava študije variant za ureditev izvennivojskega prehoda Dobova v občini Brežice

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 13945/2012 dne 28.12.2012 
 

Popravek št. 1, objavljen na portalu e-naročanje pod št. JN 462/2013 dne 15.1.2013   

 
Rok za oddajo ponudb: 25.1.2013 do 12. ure

 

Razpisna dokumentacija

 

47. Vzdrževanje in posodabljanje sistema za podporo spremljanja in nadziranja izvajanja gospodarske javne službe javnega potnikega prometa (GJS-JPP)

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 177/2013 z dne 23. 1. 2013

 

Rok za oddajo ponudbe: 4. 2. 2013 do 10:00 ure

 

Razpisna dokumentacija

 

48. Izdelava utemeljitve variante in državnega prostorskega načrta za novo železniško progo Trst-Divača, slovenski del odseka (do sprejema uredbe o DPN)

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 511/2013 z dne 16. 1. 2013, popravek št. 1 pod št. JN 756/2013 dne 23.1.2013.

 

Rok za oddajo ponudbe: 29. 1. 2013 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija 

 

Manjši popravek razpisne dokumentacije (23.1.2013)

 

49. Izdelava okoljskega poročila in poročila o vplivih na okolje za novo železniško progo Trst - Divača, slovenski del odseka

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 1410/2013 dne 7.2.2013

 

Rok za oddajo ponudbe: 21.2.2013 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

50. Priprava predloga sistema za spremljanje stanja prostorskega razvoja in vključevanje deležnikov v proces priprave prostorskih politik - aktivnosti v Projektu Attract-SEE (2 sklopa)

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 2559/2013 dne 5.3.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 21.3.2013 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

51. Izvedba pasivne protihrupne zaščite v sklopu projekta "Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko - Hodoš"

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 1799/2013 dne 19.2.2013

 

Rok za oddajo ponudbe: 14.3.2013 do 9. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

52. Verifikacija podsistema energija na progi Pragersko Hodoš

 

Objava na portlu e-naročanje pod št. JN 1403/2013 dne 7.2.2013

 

Rok za oddajo ponudbe: 28.2.2013 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

53. Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko Hodoš - sklop D

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 1298/2013  dne 5. 2. 2013

 

Rok za oddajo ponudbe: 19. 3. 2013 do 10:00 ure, podaljšan na 22.3.2013 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija (splošni del in popisi)

 

Prva sprememba razpisne dokumentacija (splošni del in popisi), objava dne 12.2.2013

 

Dodatna dokumentacija, vezana na objavo dodatnih informacij št. 3 z dne 8.3.2013

 

 

54. Storitve upravljanja, obratovanja i vzdrževanja objektov, garaž, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje in čiščenje skupnih prostorov, funkcionalnh zemljišč in garaž na objektih upravnega centra na Tržaški 19 in 19a ter Langusovi 4

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 1252/2013  dne 4. 2. 2013

 

Rok za oddajo ponudbe: 18. 3. 2013 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

Ogled kompleksa: 5.3.2013 ob 10.00.

 

 

55. Izdelava študij izvedljivosti, preliminarno planiranje ter anali stroškov in koristi za manjkajoče povezave, ki so bile ugotovljene na ringu lahke železnice v okviru projekta ADRIA-A, razvoj dtopnosti za oživitev jadranskega zaledja

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 956/2013 z dne 28. 1. 2013

 

Rok za oddajo ponudbe: 11. 3. 2013 do 10:00 ure, podaljšan dne 1.3.2013: do 13.3. 2013.

 

Razpisna dokumentacija

 

56. Nadgradnja odseka Dolga Gora - Poljčane

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 863/2013 z dne 25. 1. 2013

 

Rok za oddajo ponudbe: 11. 3. 2013 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

Dodatek 1 (objava dne 21.2.2013)

 

57. Izdelava izkaznic o vozniških kvalifikacijah - temeljne kvalifikacije 

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 2320/2013 dne 28.2.2013

 

Popravek št. 1, objavljen na portalu e-naročanje pod št. JN 3122/2013 dne 19.3.2013 

 

Rok za oddajo ponudbe: 27.3.2013 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija  

 

58. Izdelava in dobava registrskih tablic za motorna in priklopna vozila

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 3030/2013 dne 15.3.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 6.5.2013 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

59.Razvoj in vzdrževanje sistema za register energetskih izkaznic in klimatskih sistemov

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 2785/2013 dne 11.3.2013

 
Rok za oddajo ponudb: 29.4.2013 do 10. ure. 

 

Razpisna dokumentacija

 

Dodatna dokumentacija (objava dne 5.4.2013)

 

 

60. Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri modernizaciji nivojskih prehodov Pragersko Hodoš

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 2641/2013 dne 7.3.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 18.4.2013 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

 

61. Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko - Hodoš - Sklop E

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 2513/2013 dne 4.3.2013

 

Rok za oddajo ponudbe: 15.4.2013 do 10. ure, podaljšan dne 2.4.2013 na 18.4.2013 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

Dodatek k razpisni dokumentaciji  , Načrt monitoringa, Projektni pogoji, Soglasja  

 

Dodatek k razpisni dokumentaciji z dne 2.4.2013

 

Komplet popisi (objava dne 4.4.2013)

 

 

 

62.Izdelava idejnega projekta (IdP) za gradnjo nove železniške proge Trst - Divača (slovenski del odseka)

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 2188/2013 dne 26.2.2013

 

Popravek št. 1, objavljen na portalu e-naročanje pod št. JN 3125/2013 dne 19.3.2013 

 

Popravek št. 2, objavljen na portalu e-naročanje pod št. JN 3464/2013 dne 26.3.2013 

 

Popravek št. 3, objavljen na portalu e-naročanje pod št. JN 3912/2013 dne 8.4.2013 

  

Rok za oddajo ponudbe: 17.4.2013 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

63. Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 2092/2013 dne 25.2.2013

 

Rok za oddajo ponudbe: 28.3.2013 do 10. ure.  

 

Razpisna dokumentacija

 

Objava 8.3.2013: sprememba datoteke doc_3.10.Price_list_file

 

Čistopis obrazca 6.3: garancija za odpravo napak v garancijski dobi

 

Čistopis obrazca 5.1 (vzorca pogodbe za izvedbo) in obrazca 5.2 (vzorca pogodbe za vzdrževanje)

 

64. Povezava nacionalnega elektronskega registra prevoznih podjetij (NER) z evropskim registrom prevoznih podjetij (ERRU)

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 738/2013 dne 3.4.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 16.4.2013 do 10.00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

Priloga 3: Razna testna dokumenacija

 

65. Verifikacija podsistema infrastruktura v zvezi izpolnjevanja zahtev TSI IFN in TSI PRM pri projektu PZI in izvedbi del za projekt »Elektrifikacija in rekonstrukcija železniške proge Pragersko - Hodoš«

 
Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 4322/2013 dne 16.4.2013

 
Rok za oddajo ponudb: 6.5.2013 do 10 ure.

 
Razpisna dokumentacija

 

66. Primerjalne analize delovanja programske opreme za izračunavanje energijskih lastnosti stavbe po PURES 2010 in TSG – 1 – 004 Učinkovita raba energije

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 1084/2013 dne 9.5.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 21.5.2013 do 10.00 ure

 

Razpisna dokumentacija

 

 

67. Poodabljanje energetskih bilanc do leta 2030 in strokovne podlage za določanje nacionalnih energetskih ciljev

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN/5398/2013 z dne 9.5.2013

  
Rok za oddajo ponudb: 24.5.2013 do 10.00 ure

 

Razpisna dokumentacija

 

68. Izdelava okoljskega poročila in poročila o vplivih na okolje za novo železniško progo Trst - Divača / slovenski del odseka

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 5085/2013 z dne 30.4.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 20.5.2013 do 10.00 ure

 

Razpisna dokumentacija

 

69. Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko - Hodoš - sklop F

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 4078/2013 dne 10.4.2013

  
Rok za oddajo ponudb: 24.5.2013 do 10.00 ure. 

 

Razpisna dokumentacija

 

Dopolnitev razpisne dokumentacije (objava 30.4.2013)

 

Dodatek k razpisni dokumentaciji (objava 30.4.2013)

 

70. Izdelava študije variant za ureditev izvennivojskega prehoda Rakek v Cerknici

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 3216/2013 dne 20.3.2013

 

Popravek št. 1, objavljen na portalu e-naročanje pod št. JN 4458/2013 dne 18.4.2013

 

Popravek št. 2, objavljen na portalu e-naročanje pod št. JN 4539/2013 dne 19.4.2013 

 

Rok za oddajo ponudb: 13.5.2013 do 10.00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

  

71. »Rekonstrukcija železniške postaje Murska Sobota in odseka proge v Pavlovcih – Sklop II« v sklopu projekta Rekonstrukcija proge Pragersko  - Hodoš 

 
Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 3163/2013 dne 19.3.2013

 
Rok za oddajo ponudb: 7.5.2013 do 10.00 ure.

  
Razpisna dokumentacija 

 

Priloga 1

 

Novi popisi (objava 30.4.2013)

 

72. Izdelava elaboratov pasivne protihrupne zaščite kritično preobremenjenih stavb z varovanimi prostori ob železniški progi št. 30 Zidani most – Šentilj – d.m. v občini Laško

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN6235/2013 dne 23.5.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 12.6.2013 do 14.00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

73. Strokovne podlage za določitev stroškovno optimalnih ravni za minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti z uporabo primerjalnega metodološkega okvira in strokovne podlage za Nacionalni akcijski načrt za skoraj nič energijske stavbe za obdobje od leta 2012 do leta 2020

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 5702/2013 dne 15.5.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 30.5.2013 do 10.00 ure 

 

Razpisna dokumentacija

 

 

74. Izdelava idejnega projekta (IdP) in predinvesticijske zasnove (PIZ) za gradnjo II. tira Maribor – Šentilj in nadgradnjo obstoječega tira št. 2430-12-37019

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 5619/2013 dne 14.5.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 28.6.2013 do 10.00 ure 

 

Razpisna dokumentacija 

 

Priloga 1B (objava 21.6.2013)

 

 

75. Izvedba zunanje kontrole kakovosti na projektu Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper, etapa B in C

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 5562/2013 dne 13.5.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 27. 5. 2013 do 10.00 ure

 

Razpisna dokumentacija 

 

Obrazec 5

 

76. Prestavitev prenosnih plinovodov - Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko - Hodoš

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 5542/2013 dne 13.5.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 3.6.2013 do 10.00 ure

 

Razpisna dokumentacija

 

Popis del

 

 

77. Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko - Hodoš - Izvedba Sklop A

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 5419/2013 dne 9.5.2013

 

Dodatek št. 1, objavljen na portalu e-naročanje pod št. objave JN 5545/2013 dne 13.5.2013

 

Dodatek št. 2, objavljen na portalu e-naročanje pod št. objave JN 6546/2013 dne 30.5.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 18.6.2013 do 10.00 ure

 

Razpisna dokumentacija 

 

Popis del 15.5.2013, objavljen na portalu e-naročanje pod št. objave JN 5797/2013 dne 16.5.2013 

 

Projektni pogoji

 

Načrt monitoringa

 

Soglasja

 

  

 

78. Izdelava strateških kart hrupa za pomembne železniške proge v Republiki Sloveniji razen odseka Celje – Maribor, ter za ostale železniške proge na območjih Mestne občine Ljubljana in Mestne občine Maribor

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN5331/2013 z dne 8.5.2013

  
Rok za oddajo ponudb: 21.6.2013 do 10.00 ure

 

Razpisna dokumentacija

 

 

79. Izdelava študije variant (ŠV) in okoljskega poročila (OP) za novo železniško progo Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja z navezavo na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN5332 /2013 z dne 8.5.2013

  
Rok za oddajo ponudb: 18.6.2013 do 10.00 ure

 
Razpisna dokumentacija  

 

 

80.  Nadzor pri izvedbi del nadgradnja odseka železniške proge Dolga Gora-Poljčane

 
Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 5327/2013 z dne 8.5.2013
 

Rok za oddajo ponudb: 20.6.2013 do 10.00 ure

 

Razpisna dokumentacija

 

 

 

81. Izvajanje testne kontrole kakovosti na projektu Elektrifikacija in rekonstrukcija železniške proge Pragersko – Hodoš /del proge št. 40 (E69) Pragersko – Središče-d.m. in proga št. 41 (T69) Ormož-Murska Sobota-Hodoš-d.m. 

 
Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 4317/2013 dne 16.4.2013

 
Rok za oddajo ponudb: 27.5.2013 do 10.00 ure.

 
Razpisna dokumentacija

 

Popravek predračuna

 

  

 

82.Uvedba integriranega javnega potniškega prometa v RS
 
Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 13855/2012 dne 24.12.2012

 

Popravek št. 1, objavljen na portalu e-naročanje pod št. JN 482/2013 dne 15.1.2013   

 

Popravek št. 2, objavljen na portalu e-naročanje pod št. JN 546/2013 dne 17.1.2013   

 
Rok za oddajo ponudb: 27.2.2013 do 10. ure
 
Razpisna dokumentacija

 

Nov obrazec 2 - ponudba s ponudbenim predračunom 

 

 

 

83. Dobava in vgradnja stacionarnih tirnih mazalnih naprav in protihrupne naprave za tirne zavore na ranžrni postaji v Zalogu

 

Objava na portalu e-nočanje pod št. JN 6053/2013 dne 21.5.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 1.7.2013 do 15.00 ure

 

Razpisna dokumentacija

 

 

84. Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko - Hodoš -Izvedba sklop B

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 6058/2013 dne 21.5.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 3.7.2013 do 10.00 ure

 

Razpisna dokumentacija 

 

Soglasja

 

Projektni pogoji

 

Načrt monitoringa

 

85. Prestavitev prenosnih plinovodov - modernizacija nivojskih prehodov Pragersko Hodoš

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 7803/2013 dne 24.6.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 8.7.2013 do 9.00.

 

Razpisna dokumentacija

 

 86. Priprava strokovnih podlag in modela za oblikovanje pogojev za določanje tehnologij, ki jim je potrebno dajati prednost pri vstopanju v podporno shemo v primeru omejenih sredstev za podpore in pregled ustreznosti tarifnega dela podporne sheme za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE in SPTE za nove naložbe z vidika dejanskih razmer na trgu tehnologij in energentov

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 1594/2013 dne 3.7.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 12.7.2013 do 10.00.

 

Razpisna dokumentacija

 

87. Tisk tiskovin za mednarodni prevoz oseb in blaga za leto 2014 in 2015

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 9091/2013 dne 19.7.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 5.8.2013 do 10.00.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

88. Izvedba arheološkega nadzora ob rekonstrukciji, elektrifikaciji in nadgradnji železniške povezave Pragersko Hodoš

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 9096/2013 dne 19.7.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 14.8.2013 do 10.00.

 

Razpisna dokumentacija 

Kulturnovarstveni pogoji 1

Kulturnovarstveni pogoji 2

 

 

89. Nadzor pri izvedbi del za nadgradnjo odseka železniške proge Slovenska Bistrica - Pragersko

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 8813/2013 dne 15.7.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 26.8.2013 do 10.00.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

90. Modernizacija nivojskih prehodov  Pragersko – Hodoš – Sklop C, Sklop-C-1 (Faza-1)– Vzhodna obvozna cesta mesta Ormož, Sklop-C-2 (Faza-2) – Ureditev izvennivojskega križanja Pušenci

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 8730/2013 dne 12.7.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 26.8.2013 do 10.00.

 

Razpisna dokumentacija

 

Komplet popisi

 

91. Obnova stojišča prevozne ENP Mala Bukovica in postavitev nove prevozne ENP

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 7979/2013 dne 28.6.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 9.8.2013 do 10.00.

 

Razpisna dokumentacija

 

IDP Mala Bukovica (objava 15.7.2013)

 

 

 

92. Opremljanje železniških postaj in postajališč s TK opremo na relaciji Pragersko - Murska Sobota« v sklopu projekta Elektrifikacija in rekonstrukcija proge Pragersko – Hodoš.

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 7877/2013 dne 26.6.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 9.8.2013 do 10.00.

 

Razpisna dokumentacija, SPLOŠNI DEL

 

Dodatna dokumentacija:

PRVI DEL

DRUGI DEL

TRETJI DEL

 

 

93. Namestitev vodnikov in stikal voznega omrežja na progi Pragersko Hodoš

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 6639/2013 dne 31.5.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 31.7.2013 do 10.00, spremenjen na 14.8.2013 do 10.00, spremenjen na 23.8.2013 do 10.00 

 

Razpisna dokumentacija 

 

Prilogi: Stikalne sheme - Ormož, Hodoš

 

Dodatek 1(objava 12.7.2013)

 

Specifikacija betonskih korit (objava 17.7.2013)

 

Načrt nosilca voznega voda čez 1 tir (objava 25.7.2013)

 

Ponudben predracun-poprDDV (objava 8.8. 2013)

 

Novi vzorec bančne garancije (objava 16.8.2013)  

 

 

94. Sanacija jeklenih železniških mostov v km 17+205 železniš proge št. 40 Pragersko - Središče - državna meja in v km 19+787, 20+332, 28+564 železniške proge št. 41 Ormož - Hodoš - državna meja

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 6637/2013 dne 31.5.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 16.7.2013 do 10.00.

 

Razpisna dokumentacija

 

Dodatek 1, dne 5.7.2013 

 

95. Izlava okoljskega poročila za program razvoja prometne infrastrukture v RS do leta 2020 z vizijo razvoja do leta 2030

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 10878/2013 dne 28.8.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 17.9.2013 do 10.00.

 

Razpisna dokumentacija

 

96. Dobava in vgradnja stacioniranih tirnih mazalnih naprav in protihrupne naprave za tirne zavore na ranžirni postaji v Zalogu

  

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 10917/2013 dne 29.8.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 02.10.2013 do 10.00.

 

Razpisna dokumentacija

 

97. Izvedba II. faze pasivne protihrupne sanacije na kritično preobremenjenih stanovanjskih stavbah ob železniški postaji Jesenice

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN /2013 dne 10.9.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 30.9.2013 do 10.00.

 

Razpisna dokumentacija

 

Popravek razpisne dokumentacije (objava pod št. JN 12006/2013 dne 23.9.2013)

 

98. Izdelava PGD, PZR in PZI projektov za izgradnjo 1,2 km drugega tira železniške proge Divača - Koper v funkciji izvlečnega tira postaje Koper tovorna

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 10882/2013 dne 28.8.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 7.10.2013 do 10.00 - spremenjen v 9.10.2013 do 10.00.

 

Razpisna dokumentacija

 

99. Tehnična, organizacijska in vsebinska podpora pri izvajanju nalog Nacionalnega organa transnacionalnih programov evropskega teritorialnega sodelovanja v letih 2013 in 2014

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 2468/2013 dne 15. 10. 2013

 

Rok za oddajo ponudb 28. 10. 2013 do 10.00

 

Razpisna dokumentacija: 

 

 

100. Sanacija jeklenih železniških mostov v km 17+205 želzniške proge št. 40 Pragersko - Središče - državna meja in v km 19+787, 20+332, 28+564 železniške proge Ormož - Hodoš - državna meja

 

Objava na portalu e naročanje pod št JN 13116 /2013 dne 15.10.2013

 

Rok za oddajo ponub: 22.11.2013 do 10:00.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

101. Nadgradnja in vzdrževanje sistema za evidentiranje upravnih aktov in skupnega prikaza stanja prostora

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 12658 /2013 dne 4.10.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 18.11.2013 do 10.00.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

102. Priprava izvedbenega načrta za nadgradnjo železniškega odseka Zidani most - Celje

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 12410/2013 dne 1.10.2013, prvi popravek objavljen dne 4.10.2013 pod št. JN 12637/2013.

 

Rok za oddajo ponudb: 13.11.2013 do 10.00.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

PRILOGA 1

 

PRILOGA 2 

 

 

103. Posodobitev akcijskega načrta za obnovljive vire energije

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 2757 /2013 dne 18.11.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 9.12.2013 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

104. Nadgradnja, vzdrževanje in ažuriranje podatkov enotnega daljinarja, nacionalnega voznega reda in informacijskega portala v okviru projekta IJPP za obdobje dveh let

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 14922/2013 dne 22.11.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 13.12.2013 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

105. Nadgradnja odseka proge Slovenska Bistrica - Pragersko

 

Objava na portalu e naročanje pod št JN 13124/2013 dne 15.10.2013

 

Rok za oddajo ponub: 3.12.2013 do 10:00. Podaljšan do 16.12.2013 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

Popravek ponudbenega predračuna, objava 12.11.2013

 

Nov popravek ponudbenega predruna, objava 18.11.2013

 

Tretji popravek ponudbenega predračuna, objava 28.11.2013

 

Katalog temeljev stebrov VM, objava 28.11.2013

 

 

106.Izdelava prometno-tehnološke preveritve in idejne zasnove železniškega vozlišča Divača

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 14424 /2013 dne 13.11.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 24.12.2013 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

107. Nadgradnja železniškega postajališča Ruše tovarna regionalni železniški progi št. 34 Maribor-Prevalje-d.m.

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 15194/2013 dne 29.11.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 23.12.2013 do 10. ure.

 

SPREMEMBE ROKOV:

ROK ZA ODDAJO PONUDB: 6.1.2014 DO 10:00

ROK ZA ODPIRANJE PONUDB: 6.1.2014 11:00

ROK ZA VPRAŠANJA: 24.12.2013

ROK ZA ODGOVORE: 30.12.2013

 

Razpisna dokumentacija

 

Prva sprememba (objava 16.12.2013)

 

108. Redno vdrževanje in nadgradnja aplikacije za subvencioniranje dijaških in študentskih vozovnic

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN16039/2013 dne 19.12.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 22.1.2014 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija 

 

 

 

109. Administracija informacijske infrastrukture za potrebe javnega potniškega prometa

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 15552/2013 dne 9.12.2013

 

Rok za oddajo ponudb: 16.1.2014 do 10. ure/ podaljšan na 22.1.2014 do 10.ure (popravek št.1: JN421/2014)

 

Razpisna dokumentacija

 

110. Izvedba predhodnih arheoloških raziskav za ugotovitev vsebine in sestave arheoloških najdišč na območju arheoloških najdišč Purgarc - Buševca in Pod Tivnikom na trasi drugega tira železniške proge Divača - Koper

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 132/2014 dne 21.1.2014

 

Rok za oddajo ponudb: 5.2.2014 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

Dodatna dokumentacija (objava 30.1.2014)

 

Kulturnovarstveni pogoji OE Piran

 

111. Inženiring pri izdelavi prostorske in okoljske dokuemntacije v okviru priprave in sprejemanja DPN za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN108/2014 dne 6.1.2014.

 

Rok za oddajo ponudb: 17.2.2014 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

112. Inženiring pri izdelavi prostorske in okoljske dokumentacije v okviru priprave in sprejemanja državnega prostorega načrta za letališče Edvarda Rusjana Maribor

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN62/2014 dne 3.1.2014

 

Rok za oddajo ponudb: 13.2.2014 do 10. ure, podaljšan na 17.2.2014 do 11.ure (popravek št.1: JN1421/2014 dne 4.2.2014).

 

Razpisna dokumentacija

 

 

 

113. Uvedba integriranega javnega potniškega prometa v RS

Objava na portalu e naročanje pod št. JN/14274/2013 dne 11.11.2013. 

 

Rok za oddajo ponudb: 18.12.2013 do 10:00 ure


Razpisna dokumentacija:

 

Projektna naloga:

 

SPREMEMBE ROKOV (objava 23.12.2013):

 

ROK ZA ODDDAJO PONUDB: 14.1.2014 DO 10:00

ROK ZA ODPIRANJE PONUDB: 14.1.2014 OB 12:00

ROK ZA VPRAŠANJA: 7.1.2014

ROK ZA ODGOVORE: 8.1.2014 

 

SPREMEMBE ROKOV (objava 10.1.2014):

 

ROK ZA ODDDAJO PONUDB: 10.2.2014 DO 10:00

ROK ZA ODPIRANJE PONUDB: 10.2.2014 OB 12:00

ROK ZA VPRAŠANJA: 27.1.2014

ROK ZA ODGOVORE: 4.2.2014

 

Sprememba razpisne dokumentacije (objava JN382/2014 z dne 10.1.2014)

 

Predstavitev in tabela (objava dne 17.1.2014)

 

114. RUŠITEV POSTAJALIŠČA OŽBALT V KM 27+353 OB REGIONALNI ŽELEZNIŠKI PROGI ŠT. 34 MARIBOR – PREVALJE - D.M. IN ČUVAJNICE IŽAKOVCI V KM 28+711 OB GLAVNI ŽELEZNIŠKI PROGI ŠT. 41 ORMOŽ - MURSKA SOBOTA - HODOŠ - D.M.


Objava na portalu e-naročanje: NMV256/2014 z dne 13. 2. 2014
Rok za oddajo ponudb: 27.2. 2014, podaljšan na 3.3.2014 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija:

 

 

115. Moderizacija nivojskih prehodov Pragersko - Hodoš (sklop C), Sklop C1: Vzhodna obvozna cesta mesta Ormož, sklop C2: Ureditev izvennivojskega križanja Pušenci

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 971 /2014 dne 23.1.2014

 

Razpisna dokumentacija

 

Komplet popisi

 

 

  

116. Izvedba obnove letališke infrastrukture na letališču Edvarda Rusjana Maribor, ki zajema: objekt 1 - tehnični trakt / gasilci, objekt 2 - garaž in objekt 3 - hangar

 

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN58/2014 dne 3.1.2014

 

Rok za oddajo ponudb: 24.1.2014 do 10. ure/podaljšan do 6.2.2014 do 10. ure (popravek št. 1: JN436/2014), podaljšan do 14.2.2014 do 10. ure (popravek št. 2: JN1226/2014 -30.1.2014), podaljšan do 3.3.2014 do 10. ure (popravek št. 4: JN1542/2014 - 7.2.2014).  

 

Razpisna dokumentacija

 

 

 

117. Akcijski načrt za energetsko učinkovitost in poročanje o njegovem izvajanju

 

Objava pod št. JN 3418/2014 dne 24.3.2014

 

Rok za oddajo ponudb: 10.4.2014 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

118. Izdelava študij izvedljivosti, preliminarno planiranje ter analiza stroškov in koristi za manjkajoče povezave, ki so bile ugotovljene na ringu lahke železnice v okviru projekta ADRIA-A - razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja

 

Objava pod št. JN 2727/2014 dne 7.3.2014

 

Rok za oddajo ponudb: 7.4.2014 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

Dodatna dokumentacija_2_4_2014 

 

 

 

119. Izvajanje storitev upravljanja, obratovanja in vzdrževanja objekta, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje funkcionalnih zemljišč na Kotnikovi 19a v Ljubljani

 

Objava pod številko: JN 4541/2014 dne 15. 4. 2014

 

Rok za oddajo ponudb: 28. 4. 2014 do 10. ure

 

Razpisna dokumentacija: 

 

 

120. Namestitev vodnikov in stikal voznega omrežja na progi Pragersko Hodoš

 

Objava pod št. JN 3450/2014 dne 24.3.2014

 

Rok za oddajo ponudb: 12.5.2014 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

Dodatna dokumentacija, objava 9.4.2014:

 

1. sklop

2.sklop

3.sklop

4.sklop

5.sklop

 

Dodatna dokumentacija, objava 15.4.2014

Dodatna dokumentacija, objava 23.4.2014 

 

 

 

121. Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri uvedbi digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju

 

Objava pod številko: NMV 951/2014 dne 5. 5. 2014

 

Rok za oddajo ponudb: 15. 5. 2014 do 10. ure 

 

Razpisna dokumentacija

 

Ponudbeni predračun (objava 9.5.2014)

 

 

122. Vzdrževanje in posodabljanje sistema za podporo spremljanja in nadziranja izvajanja gopodarske javne službe javnega potniškega prometa (GJS-JPP) v letu 2014 in delno v letu 2014

 

Objava pod številko: NMV 950 /2014 dne 5. 5. 2014

 

Rok za oddajo ponudb: 15. 5. 2014 do 10. ure, novi rok za oddajo ponudb (objava 8.5.2014) je 20.5.2014 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

Priloga 5 A

 

 

123. Načrt elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov

 

Objava pod št. : NMV 779/2014 dne 18.4.2014

 

Rok za oddajo ponudb: 8.5.2014 do 10.ure

 

Razpisna dokumentacija

 

 

124. Nadgradnja in vzdrževanje sistema za evdentiranje upravnih aktov in skupnega stanja prikaza prostora

 

Objava pod številko: JN 4731 /2014 dne 18. 4. 2014

 

Rok za oddajo ponudb: 28. 5. 2014 do 10. ure, podaljšan (dne 27.5.2014) na 4.6.2014 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

125. Strokovne pdlage za vzpostavitev rednih pregledov dostopnih delov sistemov za ogrevanje

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 1502/2014 dne 3.6.2014.

 

Rok za oddajo ponudb: 17.6.2014 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

126. Izvedba katodne zaščite prenosnih plinovodov pred vplivom blodečih tokov električne vleke na progi Pragersko Hodoš

 

Objava pod številko: JN 5163/2014 dne 5. 5. 2014

 

Rok za oddajo ponudb: 16. 6. 2014 do 10. ure

 

Razpisna dokumentacija

 

 Objava na portalu e-naročanje: JN7973/2014 z dne 25. 7. 2014

 

127. Ukrepi za obveščanje javnosti v okviru projekta Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV2107/2014 z dne 2. 7. 2014
      
Rok za oddajo ponudb: 16.7.2014 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija:

 

 

128. Izdelava idejnih zasnov nadgradnje glavne železniške proge E 70 državna meja - Dbova - Ljubljana - Sežana - državna meja na odseku ZIDANI MOST - LITIJA - LJUBLJANA

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN6948/2014 z dne 23.6.2014

 

Rok za oddajo ponudb: 18.8.2014 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

129. Uvedba integriranega javnega potniškega prometa v RS

Objava na portalu e naročanje pod št. JN/14274/2013 dne 11.11.2013. 

 
SPREMEMBE ROKOV (objava 18.6.2014):

ROK ZA ODDDAJO PONUDB: 28.7.2014 DO 10:00

ROK ZA ODPIRANJE PONUDB: 28.7.2014 OB 11:30

ROK ZA VPRAŠANJA: 14.7.2014

ROK ZA ODGOVORE: 21.7.2014  

 

SPREMEMBE ROKOV (objava JN7164/2014 z dne 2.7.2014):
ROK ZA ODDDAJO PONUDB: 12.8.2014 DO 10:00
ROK ZA ODPIRANJE PONUDB: 12.8.2014 OB 11:30
ROK ZA VPRAŠANJA: 31.7.2014 do 10:00 ure
ROK ZA ODGOVORE: 5.8.2014

  

SPREMEMBE ROKOV (objava JN8169/2014 z dne 1.8.2014):
ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 18.8.2014 DO 10:00
ROK ZA ODPIRANJE PONUDB:     18.8.2014 OB 12:00
ROK ZA VPRAŠANJA: 6.8.2014 do 10:00 ure
ROK ZA ODGOVORE: DO 12.8.2014

 

Razpisna dokumentacija

Sprememba razpisne dokumentacije_31.7.2014 

Sprememba razpisne dokumentacije   1.8.2014

Dodatna dokumentacija pogodba LPP in SŽPP 5.8.2014

Dodatna dokumentacija varstvo konkurence 5.8.2014

 

130. Modernizacija obstoječe železniške proge Divača - Koper, faza II, etapa D
 

Objava na portalu e-naročanje pod št: JN6470/2014 z dne 10. 6. 2014


Rok za oddajo ponudb: 30. 7. 2014 do 10:00 ure

 

Razpisna dokumentacija

 

Nov ponudbeni predračun (prevod) - objava 8.7.2014

 

NOVO:

 

dokumentacija v zvezi z revizijo (objava 15.7.2014)

 

nov ponudbeni predračun (objava 16.7.2014)

 

  nov ponudbeni predračun - popisi (objava 17.7.2014)

 

OPOZORILO: Zaradi napake (formula) v zadnjem objavljenem ponudbenem predračunu (popisi) danes (21.7.2014) objavljamo novo zadnjo verzijo, ki jo je potrebno izponjeno predložiti k ponudbi:

 

nov ponudbeni predračun - popisi (objava 21.7.2014)

 

131. Strokovne podlage za dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb prenove stavb

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 3130/2014 z dne 19. 8. 2014
      
Rok za oddajo ponudb: 4.9.2014 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

132. Oblikovanje, izdelava in dobava javnih listin  področja prometa za potrebe MZIP

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 9314/2014  dne 17.9.2014

 

Rok za oddajo ponudbe: 29. 10. 2014 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

 

 

 

133. Izdelava Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in Projekta za izvedbo (PZI) za ureditev vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko

 
Rok za oddajo ponudb: 8. 9. 2014 do 10:00 ure (s popravkom št. 3 pod št. objavo JN 9026/2014 dne 5.9.2014: 18.9.2014 do 10:00 ure), s popravkom pod št. objave JN 9193/2014 z dne 12.9.2014 podaljšan na: 22.9.2014 do 10:00.

 

Razpisna dokumentacija

 

Popravek 1 z dne 26.8.2014

 

Popravek 2 z dne 1.9.2014 

 

Popravek 3 z dne 5.9.2014

 

Popravek 4 z dne 8.9.2014

 

Popravek 5 z dne 12.9.2014

 

 

134. Izdelava idejne zasnove in izvedbenih načrtov za gradnjo podhoda na železniške postajališči Štore ter ukinitev nivojskega prehoda NPr Štore v km 531+737 na glavni železniški progi št. 30 Zidani Most - Šentilj -d.m.

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 4922 /2014  dne 11.11.2014

 

Rok za oddajo ponudbe: 1.12.2014 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

Splošni okoljevarstveni pogoji SŽ (objava 24.11.2014)

 

 

135. Izvedba podvoza Prešnica v km 16+391 in podvoza v km 2+800 ter podhoda na ulici Gregorja Žiberne v Divači, vključno z izdelavo vse projektne dokumentacije (PGD, PZI, PID) s pridobitvijo vseh soglasij in dovoljenj za izvedbo in na izvedena dela v okviru projekta »Modernizacija obstoječe železniške proge Divača – Koper«, faza II

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 10321/2014  dne 24.10.2014

 

Rok za oddajo ponudbe: 4.12.2014 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

Nezavezujoči popisi del (v skladu z odgovori z dne 21.11.2014)  

 

Popravek 1 (objava 27.11.2014)

 

 

136. Nacionalni elektronski register prevoznih podjetij (NER) - vzdrževanje in nadgradnje

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV5399/2014 dne 1.12.2014

 

Rok za oddajo ponudb: 16.12.2014 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

137. Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema "TAHOEV"

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV5759/2014 dne 18.12.2014

 

Rok za oddajo ponudb: 5. 1. 2015 do 10.00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

138. Posodobitev in vzdrževanje informacijskega sistema Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo za leti 2015 in 2016

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV5901/2014 dne 29.12.2014

 

 

Rok za oddajo ponudb: 19. 1. 2015 do 10. ure

 

Razpisna dokumentacija:

 

 

 

 

139. Priprava okoljskega poročila in vključevanje v postopek celovite presoje vplivov na okolje za posodobljen Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 - 2020

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 5744/2014 dne 18.12.2014

 

Rok za oddajo ponudb: 16.1.2015 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

Dodatne informacije:

 

http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/dolgorocno-nacrtovanje-energetske-politike/

 

140. Izdelava Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in Projekta za izvedbo (PZI) za ureditev vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 11262/2014 z dne 1.12.2014

 

Rok za oddajo ponudb: 12.1.2015 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

141. Izvajanje storitev rednega čiščenja v upravnem centru Tržaška - Langusova in na lokaciji Kotnikova

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN11002/2014 z dne 20.11.2014

 

Rok za oddajo ponudb: 5.1.2015 do 10. ure

Podaljšan rok za oddajo ponudb (Popravek 1, JN 11850, z dne 29.12.2014): 12.1.2015 do 10:00 ure

 

Razpisna dokumentacija:

 

 

 

142. Posodobitev in vzdrževanje informacijskega sistema MZI - Direktorata za energijo - ponovitev postopka

 

Objava na portalu e-naročanje št. NMV1791/2015 dne 3. 4. 2015

 

Rok za oddajo ponudb: 16. 4. 2015 do 10.00 ure

 

Razpisna dokumentacija

 

 

143. Vzdrževanje aplikacije za subvencioniranje dijaških in študentskih vozovnic 

 

Objava na portalu e-naročanje št. NMV1345/2015 z dne 13.3.2015

 

Rok za oddajo ponudb: 26. 3. 2015 do 10.00 ure 

 

Razpisna dokumentacija

 

 

144. Izvajanje storitev varovanja poslovnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž v objektih za potrebe državnih organov v Ljubljani za upravni center Tržaška cesta 19, 19a, 21 in Langusova 4

 

Zbiranje ponudb za storitev iz Seznama storitev B

 

Rok za oddajo ponudb: 24. 3. 2015 do 10.00 ure

 
Razpisna dokumentacija

 

Vprašanja in odgovori

 

Vprašanja in odgovori št. 2

 

 

145. UPRAVLJANJE KOMPLEKSA LANGUSOVA 4, TRŽAŠKA 19 IN 19A TER KOTNIKOVA 19

 

Sklop 1: »Izvajanje storitev upravljanja, obratovanja in vzdrževanja objekta, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje funkcionalnih zemljišč na lokaciji Kotnikova 19a«

 

Sklop 2: Storitve upravljanja, obratovanja in vzdrževanja objektov, garaž, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje in čiščenje skupnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž na objektih upravnega centra na Tržaški ulici 19, 19 a in Langusovi ulici 4 v Ljubljani«

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 84/2015 dne 7.1.2015

 

 

Rok za oddajo ponudb: 19. 2. 2015 do 10. ure

 

Razpisna dokumentacija

 

Informacija v zvezi z ogledom:

 

Ogled za sklop 1 bo izveden dne 29.1.2015 ob 9. uri. Zbirno mesto je vhod pred stavbo Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

 

Ogled za sklop 2 bo  izveden dne 29.1.2015 ob 11. uri. Zbirno mesto je pri vratarju v stavbi Langusova 4, 1000 Ljubljana (sedež naročnika predmetnega javnega naročila).

 

 

146. Izdelava dolgoročnih energetskih bilanc do 2055 

 

Objava na portalu e-naročanje št. NMV2354/2015 z dne 30. 4. 2015

 

Popravek št. 1, objavljen na portalu e-naročanje pod št. NMV2524/2015 dne 8. 5. 2015

 

Nov rok za oddajo ponudb: 18. 5. 2015 do 10.00 ure.

 
Razpisna dokumentacija

 

 

147. Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine

 

Objava na portalu e-naročanje št. NMV 2146/2015 z dne 20. 4. 2015

 

Rok za oddajo ponudb: 12. 5. 2015 do 10.00 ure.

 

 

Razpisna dokumentacija

 

148. Izdelava dolgoročnih energetskih bilanc do 2055

 

Objava na portalu e-naročanje št. NMV 2840/2015 dne 21. 5. 2015

 

Rok za oddajo ponudb: 3. 6. 2015 do 10.00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

149. Izdelava študije potreb in preferenc voznikov glede polnilne infrastrukture za električna vozila

 

Objava na portalu e-naročanje št. NMV 2800/2015 dne 20. 5. 2015

 

Rok za oddajo ponudb: 1. 6. 2015 do 10.00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

150. Izdelava študije Sinergije zelene energije v prometu

 

Objava na portalu e-naročanje št. NMV 2801/2015 dne 20. 5. 2015

 

Rok za oddajo ponudb: 2. 6. 2015 do 10.00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

151. Analiza omejitev umeščanja malih hidroelektrarn z vidika varstva narav in novelacija (posodobitev, dopolnitev) strokovnih podlag Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije.

 

Objava na portalu e-naročanje št. NMV 2799/2015 dne 20. 5. 2015

 

Rok za oddajo ponudb: 4. 6. 2015 do 10.00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

152. Nakup opreme za sprejem in odpremo letal, potnikov in blaga na letališču Edvarda Rusjana Maribor 

 

Objava na portalu e-naročanje št. JN2312/2015  dne 13. 4. 2015

 

Rok za oddajo ponudb: 25. 5. 2015 do 10.00 ure.

 

S popravkom št. 2 (JN 3072/2015 dne14.5.2015) se je rok za oddajo ponudbe podaljšal na 1.6.2015 do 10. ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

 

153. Ureditev I. nadstropja v Dragomlju za NCUP

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV5084/2015 dne 17. 8. 2015

 

Rok za oddajo ponudbe: 7. 9. 2015 do 10.00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

154. Izdelava dolgoročnih energetskih bilanc do 2055

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV4775/2015 dne 3. 8. 2015

 

Rok za oddajo ponudbe: 21. 8. 2015 do 10:00 ure.


Razpisna dokumentacija

 

 

155. Tisk tiskovin za mednarodni prevoz oseb in blaga za leti 2016 in 2017

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 4131/2015  dne 8.7.2015.

 

Rok za oddajo ponudbe: 3. 8. 2015 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

Vzorci tiskovin (objava 24.7.2015)

 

156. Nabava računalniške opreme za Nacionalni center za upravljanje prometa v Dragomlju 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV6240/2015 dne 1. 10. 2015

 
Rok za oddajo ponudb: 20. 10. 2015 do 10:00 ure preko e-dražbe.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

157. Nadgradnja informacijskega sistema za register energetskih izkaznic, klimatskih in ogrevalnih sistemov ter upravljanja z energijo v javnem sektorju in vzdrževanje

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV6045/2015 dne 23. 9. 2015

 

Rok za oddajo ponudbe: 20. 10. 2015 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

Generične tehnološke zahteve MJU

 

 

158. Izgradnja dodatnih parkirnih prostorov za Nacionalni center za upravljanje s prometom v Dragomlju

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 5971 /2015  dne 21. 9. 2015

 

Rok za oddajo ponudbe: 9. 10. 2015 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija s prilogami

 

Spremenjeni popisi del (objava 1.10.2015  skladu z odgovori naročnika na portalu e-naročanje v zvezi s postavkami šibkotočnih inštalacij)

 

 

159. Dobava in zamenjava energetsko učinkovitega agregata za hladilno centralo  kompleksu Langusova 4, Tržaška 19 in 19a

 

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV6800/2015 dne 23. 10. 2015

 
Rok za oddajo ponudb: 13. 11. 2015 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

160. Vzdrževanje aplikacije Forum.NET-UE

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 7312/2015  dne 13. 11. 2015

 

Rok za oddajo ponudbe: 30. 11. 2015 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

161. Vzdrževanje registra izdanih vozniških dovoljenj (RV)

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 8048/2015  dne 13. 11. 2015

 

Rok za oddajo ponudbe: 28. 12. 2015 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

Popravek št. 1, objava na portalu e-naročanje pod št. JN 8737/2015  dne 11. 12. 2015

 

 

162. Priprava strokovnih podlag ter strokovna podpora pri pripravi strateških dokumentov in akcijskih načrtov s področja energije

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 9094/2015  dne 24. 12. 2015

 

Rok za oddajo ponudbe: 10. 2. 2016 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

163. Izdelava strokovnih podlag, okoljskega poročila, utemeljitve rešitve in državnega prostorskega načrta za letališče Portorož

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 8500/2015  dne 2. 12. 2015

 

Rok za oddajo ponudbe: 14. 1. 2016 do 10:00 ure, dne 24.12.2015 podaljšan na 29.1.2016 do 10.ure, dne 21.1.2016 podaljšan na 11.2.2016 do 10. ure.

 

 

Razpisna dokumentacija

 

Popravek objavljen pod št. JN 9082/2015, dne 24.12.2015.

Popravek, objavljen pod št. JN 448/2016, dne 21.1.2016

 

 

164. Tehnični in finančni nadzor nad izvajanjem progama postopnega zapiranja rudnika Trbovlje - Hrastnik

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 8137/2015  dne 18. 11. 2015 (popravek 1 - JN924/2015).

 

Rok za oddajo ponudbe: 8. 1. 2016 do 10:00 ure/ spremenjen (popravek 1 - JN924/2015) na 15.1.2016 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

165. Vzdrževanje aplikacije za subvencioniranje dijakih in študentskih vozovnic

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 2255/2016  dne 31. 3. 2016.

 

Rok za oddajo ponudbe: 22. 4. 2016 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

166. Nakup rabljenega gasilskega vozila z letališče Edvarda Rusjana v Mariboru

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 2259/2016  dne 30. 3. 2016.

 

Rok za oddajo ponudbe: 11. 5. 2016 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

167. Priprava strokovnih podlag za pripravo strateških dokumentov, akcijskih načrtov in ukrepov s področja energije

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 2251/2016  dne 30. 3. 2016.

 

Rok za oddajo ponudbe: 18. 5. 2016 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

168. Strokovne podlage za celovito oceno možnosti za uporabo soproizvodnje in daljinskega ogrevanja 

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 2086/2016  dne 30. 3. 2016.

 

Rok za oddajo ponudbe: 21. 4. 2016 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

169. Selitev aplikacije TAHOEV na infrastrukturo MJU

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 2019/2016  dne 29. 3. 2016.

 

Rok za oddajo ponudbe: 20. 4. 2016 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

170. Vzdrževanje n ažuriranje podatkov enotnega daljinarja, nacionalnega  voznega reda in informacijskega portala

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 1839/2016  dne 23. 3. 2016.

 

Rok za oddajo ponudbe: 5. 4. 2016 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

171. Strokovna (ekspertna) pomoč pri razreševanju tehnološko zahtevnih problemov pri implementaciji nacionalne transportne kartične sheme

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. NMV 1539/2016  dne 14. 3. 2016.

 

Rok za oddajo ponudbe: 27. 3. 2016 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

172. Selitev aplikacije TAHOEV na infrastrukturo MJU (ponovitev postopka)

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 001901/2016-W01 dne 3.5.2016.

 

Rok za oddajo ponudbe: 14. 6. 2016 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

ESPD obrazec je objavljen na portalu e-naročanje.

 

173. Vzdrževanje in ažuriranje podatkov enotnega daljinarja, nacionalnega voznega reda in informacijskega portala

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN003440/2016-W01 dne 6.7.2016.

 

Rok za oddajo ponudbe: 20. 7. 2016 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

ESPD obrazec je objavljen na portalu e-naročanje.

 

174. Izdelava strokovnih podlag za oblikovanje energetskega koncepta Slovenije

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN0002255/2016-B01 dne 7.6.2016.

 

Rok za oddajo ponudbe: 15. 7. 2016 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

Popravek št. 1 objavljen dne 9.6.2016 pod št. objave JN0002255/2016-K01.

 

 

175. Izvajanje dejavnosti klicnega centra

 

Objava na portalu e-naročanje pod št.  JN004695/2016-W01 dne 17.8.2016.
 
Rok za oddajo ponudbe: 29.8. 2016 do 10:00 ure.

 
Razpisna dokumentacija

 

ESPD obrazec je objavljen na portalu e-naročanje.

 

 

176. Priprava osnutka novega Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb s podzakonskimi akti in priprava pripadajočih strokovnih podlag

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN003786/2017-W01 dne 21.4.2017

 

Rok za oddajo ponudbe: 17.5.2017 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

ESPD obrazec

 

177. Izdelava in dobava registrskih in preskusnih tablic za motorna in priklopna vozila

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN003685/2017-B01 in v TED pod št. 2017/S 078150327 dne 20.4.2017

 

Rok za oddajo ponudbe: 30.5.2017 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

ESPD obrazec

 

178. Vzdrževanje aplikacije za subvencioniranje dijaških in študentskih vozovnic

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN005338/2017-W01

 

Rok za oddajo ponudbe: 14.6.2017 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

 

179. Tisk tiskovin za mednarodni prevoz oseb in blaga za leti 2018 in 2019

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN005883/2017-W01

 

Rok za oddajo ponudbe: 4.7.2017 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

180. Nakup delovnih in konferenčnih stolov

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN00710/2017-W01 dne 28.7.2017

 

Rok za oddajo ponudbe: 14.8.2017 do 10:00 ure.

 

Povezava na portal e-naročanje:

 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=216723

 

181. Izdelava makroskopskega prometnega modela  in vzpostavitev dinamičnega simulacijskega prometnega modela za Nacionalni center za upravljanje s prometom

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN006201/2017-B01 dne 22.6.2017

 

Rok za oddajo ponudbe: 2.8.2017 do 10:00 ure.

 

Povezava na portal e-naročanje:

 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=211176

 

182. Zagotovitev podatkov skladišča in pridobivanje masovnih podatkov gibanja vozil z integacijo v realnem času ter izdelava enotne nacionalne točke dostopa za Nacionalni center za upravljanje s prometom

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN007971/2017-B01 dne 5.9.2017

 

Rok za oddajo ponudbe: 10.10.2017 do 10:00 ure.

 

Povezava na portal e-naročanje:

 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=220432

 

 

183. Izdelava strokovnih podlag, študije variant/utemeljitve rešitve in državnega rostorskega načrta za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN009755/2017-W01 dne 23.11.2017

 

Rok za oddajo ponudbe: 18.12.2017 do 10:00 ure.

 

Povezava na portal e-naročanje:

 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=232182

 

 

184. Izdelava okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja, študije obremenitve s hrupom, s predlogom protihrupnih ukrepov ter ostalih strokovnih podlag za DPN z Letališče Edvarda Rusjana Maribor

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN009455/2017-W01 dne 9.11.2017

 

Rok za oddajo ponudbe: 30.11.2017 do 10:00 ure.

 

Povezava na portal e-naročanje:

 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=230059

 

 

185. Vzdrževanje in nadgradnja Nacionalnega registra prevoznih podjetij (NER)

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN009369/2017-W01 dne 7.11.2017

 

Rok za oddajo ponudbe: 28.11.2017 do 10:00 ure.

 

Povezava na portal e-naročanje:

 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=229706

 

 

186. Mobilnostni načrti za ustanove

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN009207/2017-W01 dne 27.10.2017

 

Rok za oddajo ponudbe: 6.12.2017 do 10:00 ure.

 

Povezava na portal e-naročanje:

 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=228225

 

187. Zasnova in izvedba komunikacijske kampanije za promocijo uporabe alternativnih goriv v RS

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN010455/2017-W01 dne 29.12.2017

 

Rok za oddajo ponudbe: 24.1.2018 do 10:00 ure.

 

Povezava na portal e-naročanje:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=235664

 

SEZNAM JAVNIH NAROČIL, KI SO BILA ODDANA V LETU 2016, KATERIH OCENJENA VREDNOST JE NIŽJA OD MEJNIH VREDNOSTI ZA IZVEDBO POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL PO ZJN-3 IN VIŠJA OD 10.000 EUR BREZ DDV

(obveznost objave skladno z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3):

 

seznam