Skoči na vsebino

JAVNI POZIVI

Ostali javni pozivi

          Ogled vozila bo organiziran v sredo dne 23. 10. 2013 ob 10.00 uri, na lokaciji

          Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Na podlagi dogovora z g. Borisom

          Turkom bo ogled mogoč tudi ob drugem terminu.