Skoči na vsebino

JAVNI POZIVI

Ostali javni pozivi

 • Spletna kontaktna točka za PN 4.4. Gradnja regionalnih kolesarskih povezav v okviru DRR

  • Drugo povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - objavljeno 13.11.2017 (pdf)
  • Spremembe drugega povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - objavljeno 13.12.2017 (pdf)
  • Spremembe drugega povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - objavljeno 12.07.2018 (pdf)

   

         Dodatna navodila in usmeritve za pripravo projektov in vlog

  • Informativni dan DRR PN 4.4. dne 20. 6. 2018 na MIZŠ
   • Zapisnik (pdf)
   • Predstavitev pogojev in meril, priprava vloge (pdf)
   • Predstavitev izvajanja postopkov in gradnje državnih kolesarskih povezav – DRSI (pdf)
  • Predstavitev pogojev in meril PN4.4., priprava vloge, Lipica 20. 9. 2018 (pdf)
  • Pri projektiranju je potrebno upoštevati
    • Priloga 6 – Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbana območja
    • Priloga 7  – Pravilnik o kolesarskih površinah
    • Priloga 8 – Pravilnik o kolesarskih povezavah
  • Napotki za izpolnitev vloge za neposredno potrditev operacije (pdf)
  • Napotki za upravičence za pripravo projekta – v pripravi
  • Vprašanja in odgovori – v pripravi
  • Kontrolni listi, ki jih mora izpolniti posredniški organ (neposredna potrditev operacijeDIIPIP) – v pripravi

              Vprašanja v zvezi s pripravo vlog za neposredno potrditev operacij pošiljajte na mzi-mobilen.si(at)gov.si

              Odgovori na vprašana in spletna kontaktna točke se bo nadgrajevala.

  • Vzorec partnerskega sporazuma (pdf)
  • Vzorec pogodbe o medsebojnem sodelovanju (pdf)

   

          Vloga za neposredno potrditev

   

   

 • Javni poziv predstavnikom uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe, da kandidirajo za člane Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa
  Datum objave: 12.6.2018
   
 • Obvestilo o nameri za prodajo službenih vozil
  Datum objave: 6.4.2016. Čas prejemanja namer: 15 dni od objave

          Ogled vozila bo organiziran v sredo dne 23. 10. 2013 ob 10.00 uri, na lokaciji

          Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Na podlagi dogovora z g. Borisom

          Turkom bo ogled mogoč tudi ob drugem terminu.