Skoči na vsebino

POSEBNI JAVNI NATEČAJI

 

Posebni javni natečaji iz pristojnosti Uradniškega sveta so objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/objave_posebnih_javnih_natecajev_iz_pristojnosti_uradniskega_sveta/