Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Razvoj pomorskega gospodarstva bo tudi v prihodnje eden od pomembnih dejavnikov napredka države

 

V Pretorski palači v Kopru je bila danes osrednja slovesnost ob Dnevu pomorstva. Slavnostni govornik je bil mag. Janez Božič, minister za promet, ki je ob tej priložnosti povedal:

 

"Dan pomorstva je praznik vseh nas, ki smo z ljubeznijo in globokim spoštovanjem povezani z morjem, ki nam pomorstvo odpira vrata v svet in vseh nas, ki v tej državi vsebino Resolucije o pomorski usmeritvi Slovenije prenašamo v življenje in jo dejansko živimo. Vesel sem, da lahko skupaj z vami praznujem Dan pomorstva in z vami delim uspehe in dosežke pri uveljavljanju pomorstva v naši državi.

 

Veliko dosežkov in pomembnih dogodkov s področja pomorstva bi lahko naštel od takrat, ko je na današnji dan pred petnajstimi leti takratna Republiška skupščina sprejela Resolucijo o pomorski usmeritvi Slovenije. Njeni cilji in strateške usmeritve so še danes aktualni.

 

S ponosom lahko ugotovimo, da se naše pomorsko gospodarstvo uspešno vključuje in uveljavlja na svetovnem trgu. Luka Koper je v preteklem letu dosegla s 13 milijoni ton rekordni pretovor blaga. Vzporedno s tem so se razvijale druge pomorske in s pomorstvom povezane gospodarske dejavnosti in podjetja. Rekordno pa je bilo tudi skupno število naloženih ali raztovorjenih železniških vagonov v koprskem pristanišču, ki se je v zadnjih štirih letih povečalo za 50%. Vse to je tudi imelo multiplikativni ekonomski učinek na celotno gospodarstvo v državi.

 

Splošna plovba Portorož, naš največji ladjar, dosega izjemne poslovne rezultate. V decembru je z nakupom najmlajše in največje ladje povečala svojo floto na 20 ladij s skupno nosilnostjo 684 tisoč ton, kar je največ v 50-letni zgodovini. Na ladjah Splošne plovbe je zaposlenih več kot 200 slovenskih državljanov.

Vse to so pomembni uspehi pomorskega gospodarstva.

 

Razvoj pomorskega gospodarstva bo tudi v prihodnje eden od pomembnih dejavnikov razvoja v naši državi. K temu bodo gotovo pripomogle pričakovane ugodne razmere na svetovnem pomorskem trgu in politika Evropske unije, ki se prioritetno zavzema za preusmeritev cestnega transporta na pomorske avtoceste in na prevoze na kratkih razdaljah. Vključitev Slovenije v EU in vzpostavitev V. in X. koridorja vseevropskega omrežja transportnih poti prinaša koprskemu pristanišču in pomorskemu gospodarstvu pomembne izzive.

 

Pomorskega gospodarstva in pomorstva ni brez pomorščakov. Države EU se vse bolj zavedajo pomena lastnega kadra pomorščakov in posledic vse manjšega zanimanja mladih za plovbo in pomorske poklice. Zato je podpora razvoju pomorskega šolstva Srednji pomorski šoli in Fakulteti za pomorstvo in promet ter njuno pedagoško in znanstveno poslanstvo nacionalnega pomena. Obnovljena knjižnica, nov astronomski observatorij s teleskopom, ki omogoča 400-kratno povečavo, kakor tudi dosežki mladih pomorščakov na mednarodnih veslaških srečanjih s kuterji, so vse uspehi in dosežki pomorstva v naši državi.

 

Nenazadnje so za pomorstvo in pomorsko usmeritev pomembne tudi vse službe, ki delujejo in sodelujejo na morju v okviru svojih pristojnosti, med katerimi je gotovo nepogrešljiva naša Upravo za pomorstvo v Kopru. Kot poseben dosežek na tem področju lahko ob letošnjem dnevu pomorstva omenim pobudo za ustanovitev stalne koordinacije organov in služb, ki delujejo na morju. Stalno koordinacijo bodo sestavljali Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Policijska uprava Koper, Carinska uprava Koper, Agencija RS za okolje Koper, Inšpektorat RS za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Ljubljana in 430. mornariški divizion Ankaran. Njene naloge pa bodo reševanja skupne problematike, učinkovito in racionalno izvajanje nalog posameznih organov in vključitev v enotni informacijski sistem. V ta namen je sedaj v postopku obravnave osnutek sporazuma in poslovnika.

Na koncu ob dnevu pomorstva čestitke in hvala vsem, ki ste kakor koli prispevali k razvoju pomorstva v naši državi, ko boste pa na morju vam želim mirno morje in varno pot v domač pristan."

 

V priložnostnem kulturnem programu, ki ga je povezovala Lorella Flego, so sodelovali dijaki Srednje pomorske šole in kvintet Slovenske vojske.