Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o cestninskih cestah

Vlada je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest.

 

S spremembami in dopolnitvami uredbe se za potrebe obračuna cestnine v evrih določajo tri novosti, in sicer:

 

  • Za izračun cestnine v evrih se določa obvezna uporaba končnega tečaja zamenjave med tolarjem in evrom. S tem se opušča prosto oblikovanje tečaja evra za obračun cestnine nerezidentom, ki je bil lahko do 5 odstotkov nižji od njegovega uradnega srednjega tečaja. Uporaba samo enega tečaja, to je tečaja zamenjave,  odpravlja razlike med višjimi obračunskimi cenami cestnine v evrih za nerezidente in nižjimi informativnimi evrskimi cenami cestnine za obveščanje domačih uporabnikov. Hkrati se s tem ukrepom odpravlja sporno stališče v delu javnosti, da se bodo ob uvedbi evra za vse uporabnike cestninskih cest poskušale uveljaviti višje evrske cene cestnine, določene na podlagi do sedaj uporabljanega obračunskega tečaja evra;
  • Opušča se matematični model izračunavanja cenika cestnine, po katerem je bila ta zmnožek povprečne cestnine na kilometer cestninske ceste za prvi cestninski razred, predpisanih razmerij med cestninskimi razredi in dolžine posameznih cestninskih odsekov in z zaokrožitvijo izračunanih zneskov na 10 oziroma 50 tolarjev. Način določitve cenika cestnine, ki bo izkazan v absolutnih vrednostih, se bo določil kot sestavni del njegove obrazložitve za potrebe odločanja Vlade RS o izdaji soglasja nanj. Višina cestnine se zaradi tega ne spreminja. Pri določitvi cen cestnine v evrih je upoštevano, da so tolarske cene cestnine zaokrožene na najmanj 10 tolarjev, kar pri njihovem preračunu v evre omogoča zaokrožitev na 5 centov. To je pomembno predvsem zaradi zmanjšanja potrebnih vračil v evrskih kovancih, kar pozitivno vpliva tako na sam čas cestninjenja kot na zmanjšanje potrebnih količin kovancev za vračilo preplačil pri gotovinskem plačevanju cestnine (ki še vedno predstavlja dobro polovico vseh plačil cestnine);
  • Zaradi preverjanja učinkov različne višine cestnine na prerazporeditev prometnih obremenitev glede na čas vožnje se z uredbo dopušča možnost določitve t.i. »diferencirane« cestnine glede na dnevni čas vožnje. Gre za ukrep prometne politike, ki sledi evropskim usmeritvam na področju cestninjenja.
    Z omenjenimi spremembami ureditve cestninjenja je skladna tudi novela cenika cestnine, ki bo ga bo vlada obravnavala predvidoma v naslednjem tednu. Upoštevajoč možnost  različne cestnine glede na čas vožnje bo cenik uvedel t.i. cestnino v nočnem času, ki se šteje od 22. ure zvečer do 6. ure zjutraj, v noči s ponedeljka na torek do noči s četrtka na petek v obdobju med 1. julijem in 31. avgustom (visoka turistična sezona) ter v obdobju med 15. decembrom in 5. januarjem (božično-novoletni prazniki). V zaprtem cestninskem sistemu se bo nočni čas določal na podlagi časa prehoda izstopne cestninske postaje. V tem dnevnem času in teh letnih obdobjih se bo cestnina znižala za 10 odstotkov, prvič pa bo znižana nočna cestnina  uvedena v prihodnji visoki turistični sezoni.