Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada sprejela stališče do predloga sporazuma ES o zračnem prometu z Vietnamom in Kirgiško republiko

Vlada je na današnji seji sprejela dve stališči s področja letalskega prometa in ju poslala Državnemu zboru RS v soglasje:

1. Predlog sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Socialistično republiko Vietnam o nekaterih vidikih zračnega prevoza in Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Socialistično republiko Vietnam o nekaterih vidikih zračnega prevoza
ter
2. Predlog sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kirgiško republiko o nekaterih vidikih zračnega prevoza in Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kirgiško republiko o nekaterih vidikih zračnega prevoza.

V obeh primerih je Komisija EU v skladu z mehanizmi in smernicami v Prilogi k „horizontalnemu pooblastilu“ s pogajanji dosegla sporazum s Kirgiško republiko in Socialistično republiko Vietnam. Sporazuma nadomeščata nekatere določbe iz obstoječih dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu med državami članicami in tema dvema državama.

Glavne vsebine, ki jih sporazuma urejata, so:
- nadomestijo se običajne klavzule o določitvi prevoznika s klavzulo Skupnosti o določitvi prevoznika, ki vsem prevoznikom Skupnosti dovoljuje, da izkoristijo pravico do ustanavljanja
- pristojnosti Skupnosti
- obdavčitev letalskega goriva, ki je usklajena z Direktivo Sveta 2003/96/ES o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in elektrike, zlasti s členom 14(2) Direktive
- tarife za prevoz (razrešuje nasprotja med obstoječimi dvostranskimi sporazumi o zračnem prevozu in Uredbo Sveta št. 2409/92 o prevozninah in tarifah za zračni prevoz, ki prevoznikom tretjih držav prepoveduje, da odločilno vplivajo na cene zračnega prevoza, ki se v celoti odvija znotraj Skupnosti
- ureja neskladja s pravili ES o konkurenci.

Republika Slovenija do sedaj ni imela sklenjenega sporazuma o zračnem prometu s Kirgiško republiko in Socialistično republiko Vietnam.