Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada sprejela stališče do predloga sporazuma ES o zračnem prometu z Vietnamom in Kirgiško republiko

Vlada je na današnji seji sprejela dve stališči s področja letalskega prometa in ju poslala Državnemu zboru RS v soglasje:

1. Predlog sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Socialistično republiko Vietnam o nekaterih vidikih zračnega prevoza in Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Socialistično republiko Vietnam o nekaterih vidikih zračnega prevoza
ter
2. Predlog sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kirgiško republiko o nekaterih vidikih zračnega prevoza in Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kirgiško republiko o nekaterih vidikih zračnega prevoza.

V obeh primerih je Komisija EU v skladu z mehanizmi in smernicami v Prilogi k „horizontalnemu pooblastilu“ s pogajanji dosegla sporazum s Kirgiško republiko in Socialistično republiko Vietnam. Sporazuma nadomeščata nekatere določbe iz obstoječih dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu med državami članicami in tema dvema državama.

Glavne vsebine, ki jih sporazuma urejata, so:
- nadomestijo se običajne klavzule o določitvi prevoznika s klavzulo Skupnosti o določitvi prevoznika, ki vsem prevoznikom Skupnosti dovoljuje, da izkoristijo pravico do ustanavljanja
- pristojnosti Skupnosti
- obdavčitev letalskega goriva, ki je usklajena z Direktivo Sveta 2003/96/ES o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in elektrike, zlasti s členom 14(2) Direktive
- tarife za prevoz (razrešuje nasprotja med obstoječimi dvostranskimi sporazumi o zračnem prevozu in Uredbo Sveta št. 2409/92 o prevozninah in tarifah za zračni prevoz, ki prevoznikom tretjih držav prepoveduje, da odločilno vplivajo na cene zračnega prevoza, ki se v celoti odvija znotraj Skupnosti
- ureja neskladja s pravili ES o konkurenci.

Republika Slovenija do sedaj ni imela sklenjenega sporazuma o zračnem prometu s Kirgiško republiko in Socialistično republiko Vietnam.