Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada soglašala s kratkoročno zadolžitvijo KZAS

Vlada kot ustanoviteljica javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. (KZPS) je na današnji seji dala pozitivno mnenje k zadolžitvi KZPS v višini 3.500.000,00 evrov v obliki revolving kredita za obdobje enega leta in pozitivno mnenje za sklenitev Pogodbe o kratkoročnem okvirnem kreditu med KZPS in izbrano banko (Banka Koper d.d.) v višini 3.500.000,00 evrov.

Ker mesečni prilivi od vplačanih pristojbin na zračnih poteh in terminalne pristojbine niso enakomerno razporejeni po mesecih, je potrebno vsako leto najeti t.i. revolving kredit pri izbrani banki. Do tega lahko pride tudi kadarkoli med letom, če zaradi izrednih primerov pride do zmanjšanja prometa v zračnem prostoru Republike Slovenije (okvare sistemov, nesreče, stavke in podobni dogodki v RS in sosednjih državah). Predvideni povprečni mesečni stroški vodenja zračnega prometa, brez upoštevanja amortizacije, bodo v letu 2008 znašali približno 1.700.000,00 evrov.

Kratkoročni kredit v višini 3.500.000,00 evrov zagotavlja likvidnostna sredstva v obdobju, ko so prilivi nižji od potrebnih sredstev in pokriva plačilo obveznosti za obdobje do dveh mesecev.

Vir za odplačilo kredita bodo prilivi iz pristojbin za opravljene storitve navigacijskih služb zračnega prometa.