Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrstvo za promet odstopa od Ciprskih dogovorov

Vlada se je na današnji seji seznanila z odločitvijo ministra za promet dr. Patricka Vlačiča, da poda izjavo, s katero Ministrstvo za promet odstopa od Ciprskih dogovorov o razvoju, sprejetju in uvajanju skupnih letalskih predpisov, sklenjenih na Cipru 11. septembra 1990.

Na  plenarnem zasedanju Evropske konference civilnega letalstva (ECAC) 25. junija 2008 je bilo namreč dogovorjeno, da države članice ECAC-a in podpisnice Ciprskih dogovorov podajo izjavo, s katero odstopajo od ciprskih dogovorov, Organizacija za usposabljanje pri Združenih letalskih organih (JAA Training Organisation - JAA TO) pa postane pridruženo telo ECAC-a.

Z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L št. 240 z dne 7. 9. 2002, str. 1) je bila ustanovljena Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA). Ta je za države članice EU prevzela funkcije na letalskem področju, ki so jih pred tem izvajali Združeni letalski organi (JAA). S prevzemom funkcij na letalskem področju je zaradi odprave podvajanja in uveljavljanja pristojnosti, ki jih ima Skupnost, potrebno odstopiti od Ciprskih dogovorov.

Glede na to, da so Ciprske dogovore o razvoju, sprejetju in uvajanju skupnih letalskih predpisov sklenili prometni ministri kot dogovor ministrov, in ker ne gre za mednarodno pogodbo, izjavo o odstopu od teh dogovorov poda prometni minister.