Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada za sprejem skupne varnostne metode za ovrednotenje in oceno tveganja železniških sistemov

Vlada je na današnji seji obravnavala predlog stališča Republike Slovenije k predlogu Uredbe Komisije o sprejetju skupne varnostne metode o rizičnem ocenjevanju in ocenjevanju, kot je predvideno v členu 6(3) (a) Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta 5399/0, in ga v skladu s prvim odstavkom 4. člena Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v potrditev.

Poglaviten cilj predloga Uredbe Komisije o sprejetju skupne varnostne metode (SVM) za ovrednotenje in oceno tveganja železniških sistemov je preprečevanje resnih nesreč. V Uredbi so določene SVM za ovrednotenje in oceno tveganja, ki opisujejo, kako se ocenjuje stopnja varnosti železniškega sistema in bistveni elementi sistema varnega upravljanja.

Vsi prevozniki v železniškem prometu in upravljavci železniške infrastrukture morajo vzpostaviti sisteme varnega upravljanja, s čimer bi zagotovili, da železniški sistem doseže skupne varnostne cilje. Ta sistem varnega upravljanja pa mora vključevati postopke in metode za oceno tveganja in izvedbo ukrepov za nadzor nad tveganjem, kadar koli sprememba obratovalnih pogojev ali novi material predstavljata novo tveganje za infrastrukturo ali obratovanje. SVM za ovrednotenje in oceno tveganja se uporabljajo pri vsaki spremembi železniškega sistema v državi članici, ki velja v skladu s členom 4 te Uredbe za pomembno spremembo.

Neodvisno ocenjevanje pravilne uporabe postopka upravljanja s tveganji in rezultatov te uporabe opravi organ, ki izpolnjuje ustrezna merila. Republika Slovenija v svoji nacionalni zakonodaji nima določenega ocenjevalnega organa. Zato bo potrebno dopolniti Zakon o varnosti v železniškem prometu z določbo, ki bo naložila predlagatelju, naj določi ocenjevalni organ, ki pa je lahko druga organizacija ali notranji oddelek predlagatelja.

Na besedilo predloga Uredbe vlada ni imela pripomb; je pa predlagala nekatere dopolnitve in popravke administrativne narave.