Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Vlačič v ponedeljek na seji Sveta prometnih ministrov EU v Bruslju

Delegacija ministrstva za promet pod vodstvom ministra dr. Patricka Vlačiča se bo v ponedeljek, 30. t.m., udeležila zasedanja Sveta ministrov EU za transport, telekomunikacije in energijo (Svet TTE) v Bruslju.

Na tokratnem zasedanju Sveta TTE bodo prometni ministri EU predvidoma največ pozornosti namenili predlogu direktive o spremembah direktive o evrovinjeti, kjer se pričakuje sprejem poročila o napredku. Predlagana direktiva državam članicam omogoča, da v cestninah, ki jih zaračunavajo težkim tovornim vozilom, upoštevajo znesek, ki odraža stroške onesnaženja zraka in obremenitev s hrupom zaradi prometa. Zneski se bodo razlikovali glede na prevoženo razdaljo, kraj in čas uporabe ceste, s čimer bo zagotovljeno ustreznejše upoštevanje zunanjih stroškov. Predvidoma se bodo prihodki porabili namensko za povečanje trajnosti prometa. Države članice, ki se za to odločijo, morajo upoštevati skupna načela za zaračunavanje pristojbin. Predlog razširja obseg uporabe veljavne direktive preko vseevropskega omrežja, da ne bi prišlo do nedoslednih shem oblikovanja cen med glavnimi koridorji in drugimi medmestnimi cestami. Tako so določbe veljavne direktive o pribitku, ki se zaračunava v gorskih območjih za sofinanciranje prednostnih projektov EU, bolj predvidljive. Republika Slovenija bo podprla dosežen napredek v pogajanjih, pri odprtih vprašanjih pa bo zavzela fleksibilno stališče.

 

Širšo razpravo se pričakuje tudi v točki o pomorstvu, kjer bodo ministri obravnavali predlog uredbe o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih, glede katere bo na Svetu potekala politična razprava in bo sprejeto poročilo o napredku. Cilj predloga uredbe je določiti pravice potnikov v domačem in mednarodnem pomorskem prometu in prometu po celinskih plovnih poteh, vključno s pravicami invalidov ali oseb z omejeno mobilnostjo ("Passengers Reduce Mobility"). Cilj uredbe je tudi doseganje konkurenčnih pogojev med prevozniki različnih držav članic ter določitev minimalnih pravil o obveščanju  potnikov v pomorskem prometu in prometu po celinskih plovnih poteh pred potovanjem in po njem. Predlog uredbe bo prispeval k zagotavljanju višje ravni varstva potrošnikov ter omogočanju evropskih državljanov, da v celoti izkoristijo možnosti notranjega trga.

 

Na področju letalstva se predvideva sprejem sklepov Sveta in sprejem resolucije glede osrednjega načrta za upravljanje zračnega prometa (ATM). S potrditvijo osrednjega načrta se bo pospešil tehnološki razvoj sedanjih sistemov ATM, da bodo lahko podpirali projekt SESAR. Na ta način bodo zasledovani  prispevki k družbenim ciljem enotnega evropskega neba.

 

K predlogu direktive o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu, bo sprejet splošni pristop. S področja intermodalnih vprašanj in omrežij bodo ministri obravnavali sporočilo Komisije o  ITS ("Inteligent Transport Systems"), v zvezi s katerim bodo sprejeli sklepe Sveta.