Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Slovenski avtoprevozniki bodo tovorna vozila EURO V odslej kupovali ceneje

Republika Slovenija je na Evropsko komisijo naslovila pisno vlogo za odobritev državne pomoči slovenskim avtoprevoznikom za spodbujanje nabave okolju prijaznejših težkih tovornih vozil. Evropska komisija je izdala odločbo, s katero je bila vloga Republike Slovenije odobrena.

Ukrep subvencioniranega nakupa ekoloških tovornih vozil z motorji EURO V je določen kot izvedba enega izmed ukrepov za doseganje okoljskih ciljev iz Operativnega programa doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka. Z uvedbo sheme spodbujanja nabave okolju prijaznejših težkih tovornih vozil se ocenjuje, da bo nakup novih vozil z motorji EURO V nedvoumno prispeval k zmanjšanju onesnaževanja, saj prehod od EURO IV na EURO V motorje pomeni zmanjšanje emisij dušikovih oksidov (NOx) za 43 %.

Spodbujevalni učinek ukrepa se bo kazal v nakupu okoljsko sprejemljivejših, a tudi dražjih vozil, ki jih slovenski avtoprevozniki predvsem v tem času gospodarske krize drugače ne bi kupovali. Upravičeni stroški investicije bodo predstavljali razliko med investicijami v težko tovorno vozilo EURO IV in stroški investicije v težko tovorno vozilo EURO V. Na ta način bo Slovenija sofinancirala le tisti del naložbe, ki je neposredno povezan z varstvom okolja.

Vlada republike Slovenije je že v sedanjem rebalansu proračuna za leto 2009 rezervirala finančna sredstva za spodbujanje nabave okolju prijaznejših težkih tovornih vozil. Z rebalansom proračuna za leto 2009 je pri Ministrstvu za promet za ta namen zagotovljenih 4 mio EUR. Ministrstvo za promet je skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za finance pripravilo predlog izplačevanja subvencij v obliki javnega razpisa. Izvajalec bo Ekološki sklad Republike Slovenije.