Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Izbrani koncesionarji za redno vzdrževanje državnih cest

Vlada je na današnji seji sprejela odločitev o izbiri koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za ceste.

Na podlagi 13. člena Uredbe o načinu izvajanja  gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest je strokovna komisija Direkcije Republike Slovenije za ceste vodila postopek sklenitve javno-naročniškega javno-zasebnega partnerstva po 27. členu Zakona o javno- zasebnem partnerstvu, in sicer z uporabo postopka s pogajanji po predhodni objavi v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

Javni razpis za podelitev koncesije po postopku pogajanj s predhodno objavo je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 24. 3. 2009, pod št. objave JN 2241/2009.

Na podlagi izvedenega postopka je Vlada sprejela odločitev o izbiri koncesionarja ter podelila  koncesije za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za ceste, po posameznih sklopih in sicer:

 za sklop 1 (območje koncesije 1): VOC CELJE, d. d., Celje;
 za sklop 2 (območje koncesije 2): CPG d. d., Nova Gorica;
 za sklop 3 (območje koncesije 3): CPK, d. d., Koper;
 za sklop 4 (območje koncesije 4): CP, KRANJ, d. d., Kranj;
 za sklop 5 (območje koncesije 5): CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d. d., Ljubljana;
 za sklop 6 (območje koncesije 6): CPM, d. d., Maribor;
 za sklop 7 (območje koncesije 7): CESTNO PODJETJE MURSKA SOBOTA, d. d., Beltinci;
 za sklop 8 (območje koncesije 8): CGP, d. d., Novo mesto in
 za sklop 9 (območje koncesije 9): CESTNO PODJETJE PTUJ d. d., Ptuj.


Vrednost razpisane koncesije za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije Republike, znaša za triletno obdobje 125.825.303,43 EUR.

Za letošnje leto so sredstva zagotovljena v Proračunu RS za leto 2009. Potrebna sredstva za obveznosti v letih 2010 in 2011 bodo zagotovljena v Proračunu RS za leto 2010 oziroma Proračunu RS za leto 2011.