Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vladna medresorska delovna skupina za pripravo predloga ukrepov za financiranje avtocestnih in cestnih programov ter cestninjenje nadaljuje z delom

Vlada je na današnji seji odločila, da se medresorski delovni skupini za pripravo predloga ukrepov za financiranje avtocestnih in cestnih programov ter cestninjenje podaljša rok delovanja do preklica.

Medresorski delovni skupini, ki je bila imenovana s sklepom Vlade RS št. 02401-11/2008/2 dne 10. 12. 2008, se rok za pripravo predloga virov sredstev za izvajanje osnovnega in dodatnega programa Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji ter razvojnih osi v skladu s programi, ki sta jih sprejela Državni zbor in Vlada Republike Slovenije, podaljša do preklica. Medresorska delovna skupina je s svojim poročilom Vlado RS seznanila 26. 3. 2009. V navedenem poročilu medresorske delovne skupine so bili med drugim predlagani tudi kratkoročni in dolgoročni ukrepi za zagotovitev finančne vzdržnosti osnovnega nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Z realizacijo predlaganih kratkoročnih in nekaterih dolgoročnih ukrepov so vzpostavljene dejanske podlage, ki bodo medresorski delovni skupini omogočile izdelavo potrebnih analiz za zagotovitev virov sredstev za financiranje bodoče gradnje cest (avtocest in razvojnih osi) v Republiki Sloveniji.  
Poleg navedenega se medresorski delovni skupini določa nova naloga, in sicer sodelovanje v obliki posvetovalnega telesa pri uvajanju elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku in pri pripravi novele Resolucije o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za osnovni in dodatni avtocestni program, ki bo potekala dvofazno.