Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Stanislav Pavlič – generalni sekretar MzP

Vlada je na današnji seji imenovala Stanislava Pavliča za generalnega sekretarja v Ministrstvu za promet, in sicer za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Stanislav Pavlič (rojen 1. aprila 1959 v Postojni), po izobrazbi univ. dipl. pravnik, ima znanja in  izkušnje s področja vodenja in organizacijske sposobnosti s področja dela javne (državne) uprave (organizacija delovnih procesov, vzpostavitev organizacijske strukture, finančno poslovanje, javna naročila, informatizacija), neposrednega vodenja, upravljanja s človeškimi viri, opravljen ima strokovni izpit iz upravnega postopka. Poleg tega ima znanja s področja vodenja delovnih skupin ter priprave zakonskih in podzakonskih predpisov.

Pred prihodom na Ministrstvo za promet (2006) je sodeloval pri pripravi in implementaciji uslužbenske zakonodaje in podzakonskih predpisov, kot tudi zakonodaje in podzakonskih predpisov s področja plač v javnem sektorju. Več let je sodeloval tudi pri pripravi in obrazložitvah proračuna za Ministrstvo za notranje zadeve.

Od leta 2006 je bil v Ministrstvu za promet zaposlen kot sekretar v Direktoratu za promet – natančneje, v sektorju za varnost cestnega prometa. Med njegovimi glavnimi nalogami in zadolžitvami velja omeniti: pripravo predpisov s področja cestnega prometa (delovna skupina za pripravo Zakona o prevozih v cestnem prometu), varnosti cestnega prometa (vodil je delovno skupino za predlog sprememb in dopolnitev zakona o varnosti cestnega prometa, ki je bil sprejet v aprilu 2008), do imenovanja za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja 16. aprila letos, pa je pripravljal  podzakonske predpise, ki jih je na podlagi te novele treba sprejeti. Sodeloval je pri pripravi osnutka Zakona o voznikih ter vodil upravne postopke v zvezi s podelitvijo statusa društva v javnem interesu na področju varnosti cestnega prometa.