Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

Vlada RS je na današnji seji podala soglasje k spremembam in dopolnitvam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, ki jih je sprejela uprava DARS, d.d. dne 2. septembra 2009.

Novela cenika cestnine sledi določilom Sporazuma o sistemskih prilagoditvah na področju avtoprevozniškega sektorja za zmanjševanje posledic gospodarske in finančne krize, ki je bil dne 26.08.2009 podpisan med Ministrstvom za promet in predstavniki avtoprevozniškega sektorja.

Z novelo cenika cestnine se tako določa prilagoditev višine cestnine glede na obdobje dneva, kar pomeni, da se uvaja dnevna in nočna tarifa za vožnjo vozil cestninskega razreda R3 in R4 po cestninskih cestah. Dnevna tarifa, ki je določena s faktorjem prilagoditve 0,875 glede na višino cestnine po veljavnem ceniku in se bo obračunavala vse dni v tednu v času med 6. uro zjutraj in 22. uro zvečer. Nočna tarifa, ki je določena s faktorjem prilagoditve 0,8 glede na višino cestnine po veljavnem ceniku in se bo obračunavala vse dni v tednu v času med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Navedena ukrepa (dnevna in nočna tarifa) sta prehodnega značaja in bosta veljala do vzpostavitve sistema prilagajanja višine cestnine glede na EURO emisijski razred vozila.

Poleg navedenega se znižuje cena elektronskih tablic ABC s trenutnih 53,00 € na 16,65 € ter zvišujejo količinski rabati pri poplačilu cestnine.

V novelo cenika cestnine je vključena tudi sprememba prevozne razdalje za odsek avtoceste A1 med Mariborom in Arjo vasjo, ki je vezana na odprtje t. i. vzhodne obvoznice Maribora 14. avgusta 2009. Z odprtjem tega odseka se prevozna razdalja za tranzitni tovorni promet podaljša od sedanjega južnega priključka Maribora (Ptujska cesta) do centralnega priključka Maribora (Zrkovska cesta) v dolžini 4,2 km.

Omenjena sprememba v prevozni razdalji je že bila določena z novelo Uredbe o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 46/09, priloga 1 k tej uredbi), ni pa še bila vključena v zadnjo novelo Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 46/09). Ta v svoji VI. točki določa samo spremembo cestnine, vezano na odprtje novega cestninskega odseka avtoceste A1 med Dragučovo in Mariborom, in sicer za odsek med Pesnico in Mariborom (zaradi preusmeritve tranzitnega prometa s hitre ceste skozi Maribor na njegovo vzhodno obvoznico kot sestavnega dela avtoceste A1). Druga posledična sprememba odprtja tega odseka na njegovo cestninjenje se nanaša na podaljšanje prevozne razdalje od Maribora proti Arji vasi. Cestnina zanj se bo povečala sorazmerno povečanju te razdalje, to je za že omenjenih 4,2 km. S predlagano dopolnitvijo Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest se torej zagotavlja njegova skladnost s prevozno razdaljo med Mariborom in Arjo vasjo, ki je za čas po odprtju novega cestninskega odseka avtoceste A1 mimo Maribora določena z Uredbo o cestninskih cestah in cestnini.